skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Hoe lang gaat dit nog door?

Na het lekken van het rapport Waterman in de asbestkwestie is er in Westland de nodige reuring ontstaan met de burgemeester in de hoofdrol. In plaats van zijn zorg uit te spreken voor de Wateringse kinderen, vrouwen en mannen komt hij op de radio, tv en in de krant met keiharde ontkenningen. De feiten zouden niet juist zijn. Hij ziet het comité als zijn “tegenpartij” tja… En dat moet een burgervader zijn. Achter de schermen werkte hij -in de achterkamertjes en met geheime informatie- ondertussen (zoals ook in eerdere dossiers van de accountant, gemeentehuizen, de WOC-trucage) aan de verdedigingslinie en trommelt daarvoor op zijn CDA-vrienden bij de Provincie, de bureaus, die al vanaf het begin betrokken zijn als zijn adviseur en het “instituut” waar hij deze week -naar verluidt- een lezing geeft over succesvol asbest bestrijden. Onder druk wordt wel alles vloeibaar: ineens komt er vrijdag 8 januari een plan van aanpak. Dit laatste te laat en weer niet goed. Immers als het College, de burgemeester en de meeste raadsfracties nog niet duidelijk is dat nu echt alles echt asbestvrij gemaakt moet worden, dan mankeert iets aan hun burgergevoel en verantwoordingsbesef. Westland Verstandig heeft direct om een extra raadsvergadering gevraagd om nu wel definitief en op zeer korte termijn de gezinnen in Wateringen uit deze gevaarlijke en onzekere situatie te halen. Gelukkig steunde LPF Westland dat verzoek. Vergadering: 14 januari. Ongetwijfeld goochelt de “sluwe” burgemeester nog wel wat tevoorschijn voor die tijd. We zullen het zien.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Burgers Wateringen nu echt helpen; Westland Verstandig blijkt -helaas voor de getroffen gezinnen- weer gelijk te krijgen

Half december ontving de Provincie een alarmerend rapport Waterman over de asbestkwestie in Wateringen. Met dat rapport werd -vreemd genoeg- tot aan het uitlekken niets gedaan. De inhoud was alarmerend: de gemeente heeft bewust de gezondheid van de gezinnen opgeofferd aan halsstarrig, niet daadkrachtig en zelfs laks gedrag. De bewoners en ook onze fractie hebben dat al vele vele malen gezegd en geschreven. De burgemeester, gesteund door praktisch alle politieke partijen in Westland, hield alles af. Het hele dossier bleef geheim. Vervelende debatten in de Raad met onze fractie waren het resultaat. Hoe durfden we te twijfelen, was het antwoord van CDA, VVD, GBW, PW, D66, CU/SGP en iets minder fel LPF. Het rapport Waterman en de diverse reacties van echte deskundigen bevestigen dat het niet goed zit. De burgemeester ontkent alles voor radio en tv en de pers en denkt alleen aan zichzelf en zijn eigen optreden en niet aan de getroffen gezinnen en tracht via het achterkamertjescircuit van Provincie, adviseurs waarmee hij al eerder contact had, alles te verdraaien. Fout gedrag! Help de Wateringse gezinnen echt en hou op met die doorzichtige spelletjes! Alles schoonmaken en direct en goed, op kosten van de gemeente. Later moet dan maar bekeken worden of kosten verhaald kunnen worden. Met dat doel namen wij het initiatief voor een extra vergadering op 14 januari. Vreemd dat andere partijen -behalve LPF- dit verzoek niet steunen en zelfs dwarsboomden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Burgemeester declasseert zich door eigen gedrag/Stelt zichzelf centraal/Hekelt actiecomités Wateringen

Vorige week haalde Wateringen veelvuldig het landelijke nieuws. De reden was het gelekte provincierapport Waterman over de situatie in de door asbest getroffen wijk. Zoals ook de inwoners en met hen Westland Verstandig al vanaf maart 2015 schrijven en vertellen, is de buurt zeker nog niet asbestvrij. Vele waarschuwingen zijn gegeven in de Raad en daarbuiten. De verkeerde wijze van saneren en de zelfgenoegzaamheid van de burgemeester, het College van BenW en de meeste raadsfracties, zijn de oorzaak van de huidige situatie. Het wordt nu tijd voor actie. Westland Verstandig wil dat nu wel geluisterd wordt naar de mensen in de buurt. Volledige schoonmaak en compleet asbestvrij maken moet nu op de kortst mogelijke termijn gebeuren. Dus daken, tuinen, struiken, alles. Niet keihard alles ontkennen tegen beter weten in, zoals de burgemeester -een echte burgervader onwaardig- deed voor radio en tv en het actiecomité afschilderen als een -kort gezegd- foute club, maar nu echt daadkrachtig zijn. Geen woorden maar daden dus.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Westland Verstandig houdt avond over zin en onzin van “handhaving” door wethouder Ouwendijk van VVD Westland bij gebruik kasjes/ grondpercelen in buitengebieden

Op vrijdag 15 januari a.s. te 20.00 uur houdt Westland Verstandig in Fata Morgana, Choorstraat 99 te Monster een avond over handhaving. Bij de fractie zijn heel veel klachten binnengekomen van Westlandse inwoners die niet begrijpen dat zij een stukje hobbykas, een stuk siertuin, een stuk erf niet meer mogen gebruiken en met een fikse dwangsom worden bedreigd. Het gaat dan vaak om een vele tientallen jaren bestaand gebruik. Schaalvergroting van omliggende tuinders zou de reden zijn, maar dat is meestal praktisch om meerdere redenen niet mogelijk. Mede gezien de wijze van benaderen door de gemeente lijkt het dan ook veel op “burgerpesten”. Als fractie hebben we de wethouder al eerder aangesproken op gedrag. Ook hebben we gevraagd of de geldmiddelen die nu aan een aantal dure externe, niet van de feiten op de hoogte zijnde, arbeidskrachten -speciaal ingehuurd voor deze ” pest actie”- niet beter besteed kunnen worden aan de zorg of andere betere bestemmingen. Een ieder die wil praten met Westland Verstandig over dit onderwerp is van harte welkom.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig houdt avond over zin en onzin van “handhaving” door wethouder Ouwendijk van VVD Westland bij gebruik kasjes/ grondpercelen in buitengebieden

Op vrijdag 15 januari a.s. te 20.00 uur houdt Westland Verstandig in Fata Morgana, Choorstraat 99 te Monster een avond over handhaving. Bij de fractie zijn heel veel klachten binnengekomen van Westlandse inwoners die niet begrijpen dat zij een stukje hobbykas, een stuk siertuin, een stuk erf niet meer mogen gebruiken en met een fikse dwangsom worden bedreigd. Het gaat dan vaak om een vele tientallen jaren bestaand gebruik. Schaalvergroting van omliggende tuinders zou de reden zijn, maar dat is meestal praktisch om meerdere redenen niet mogelijk. Mede gezien de wijze van benaderen door de gemeente lijkt het dan ook veel op “burgerpesten”. Als fractie hebben we de wethouder al eerder aangesproken op gedrag. Ook hebben we gevraagd of de geldmiddelen die nu aan een aantal dure externe, niet van de feiten op de hoogte zijnde, arbeidskrachten -speciaal ingehuurd voor deze ” pest actie”- niet beter besteed kunnen worden aan de zorg of andere betere bestemmingen. Een ieder die wil praten met Westland Verstandig over dit onderwerp is van harte welkom.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In De Lierenaar

Westland Verstandig houdt avond over zin en onzin van “handhaving” door wethouder Ouwendijk van VVD Westland bij gebruik kasjes/ grondpercelen in buitengebieden

Op vrijdag 15 januari a.s. te 20.00 uur houdt Westland Verstandig in Fata Morgana, Choorstraat 99 te Monster een avond over handhaving. Bij de fractie zijn heel veel klachten binnengekomen van Westlandse inwoners die niet begrijpen dat zij een stukje hobbykas, een stuk siertuin, een stuk erf niet meer mogen gebruiken en met een fikse dwangsom worden bedreigd. Het gaat dan vaak om een vele tientallen jaren bestaand gebruik. Schaalvergroting van omliggende tuinders zou de reden zijn, maar dat is meestal praktisch om meerdere redenen niet mogelijk. Mede gezien de wijze van benaderen door de gemeente lijkt het dan ook veel op “burgerpesten”. Als fractie hebben we de wethouder al eerder aangesproken op gedrag. Ook hebben we gevraagd of de geldmiddelen die nu aan een aantal dure externe, niet van de feiten op de hoogte zijnde, arbeidskrachten -speciaal ingehuurd voor deze ” pest actie”- niet beter besteed kunnen worden aan de zorg of andere betere bestemmingen. Een ieder die wil praten met Westland Verstandig over dit onderwerp is van harte welkom.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top