skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Inspraak alleen als het de politiek uitkomt

De Wateringse asbestkwestie houdt de bewoners bezig. Wat zij al sedert april vorig jaar zeggen -er ligt en waait nog overal asbest in de wijk- werd bevestigd door een uitgelekt provincierapport. Paniek bij de burgemeester. Immers door het rapport stond vast dat hij beloftes niet nakwam, hij een verkeerde regie voerde en niet gezorgd heeft voor de volksgezondheid van zijn burgers. Een extra raadsvergadering was volgens Westland Verstandig nodig. Alleen LPF Westland steunde het verzoek. Andere partijen niet en daarmee lieten ze als volksvertegenwoordigers de Wateringse inwoners over aan de grillen van een -als het zijn eigen positie betreft- niets ontziende burgemeester, die tegen zijn eigen burgers bestuursdwang wil toepassen. Tekenend was dat de burgemeester gesteund werd in zijn belachelijk voorstel: vele tientallen (ca. 50) insprekers uit het gebied moesten inspreken binnen 60 minuten. Uit protest zijn de insprekers weggebleven. Ook zonde voor de door de burgemeester ingehuurde beveiligers die hem moesten beschermen. Hoe ver moet het gaan. Een burgemeester die beschermd moet worden tegen zijn eigen burgers!!!

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Schandelijk gedrag van coalitie van CDA, VVD, PW en GemeenteBelang Westland (gesteund door D66 en CU-SGP) in asbestkwestie

Op 5 januari 2016 komt een provincierapport naar buiten dat de burgemeester bijna een jaar lang zijn taak verwaarloosd heeft in de Wateringse asbestkwestie. Vaststaat dat er nog steeds veel asbest ligt dat ingeademd kan worden. De burgemeester had op 29 januari 2015 aan alle bewoners toegezegd dat de gemeente alles zou schoonmaken. Niets van terechtgekomen. Door chaos en slechte regie is wel ruim € 3.5 miljoen uitgegeven. Vanwege stilzitten van de burgemeester wilde de Provincie de regie overnemen. Na achterkamertjesoverleg met de provincie (CDA-commissaris en CDA-gedeputeerde) op 5 januari 2016 wist de burgemeester zich deze afgang te besparen, wel volledig ten koste van de bewoners. De burgemeester wil de bewoners met bestuursdwang dwingen op hun eigen kosten het asbest te verwijderen. De bewoners kunnen niets doen aan de situatie. De hiervoor genoemde partijen dekten de burgemeester af, keurden zijn plan goed en dat alleen maar om het gezicht en ego van de burgemeester te redden en dat over de ruggen van de bewoners waar heel veel stress en onrust bestaat. Terecht dat die bewoners boos en verdrietig zijn en geen enkel vertrouwen meer hebben. Het belabberde optreden van de burgemeester in de media vanaf 5 januari was ook tekenend en zeker geen reclame voor Westland. In Wateringen vinden ze de burgemeester onbetrouwbaar, een “mooi weer”-prater. Tja….

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Extra raadsvergadering maakt veel duidelijk

Op 14 januari jl. vergaderde de Raad over het provincierapport waaruit bleek dat er in Wateringen nog heel veel asbest aanwezig is en dat de burgemeester bij de afwikkeling grote steken heeft laten vallen. Dit laatste hebben vele bewoners van de wijk al vanaf april 2015 laten weten. Hoongelach, geen reactie en laks gedrag volgden en ze werden niet serieus genomen door de burgemeester. Tijd voor actie zou je denken. Na het bekend worden van het rapport begint de burgemeester via belachelijk overkomende interviews alles te ontkennen. Ook komt hij direct met een plan: de bewoners worden gedwongen alle asbest op te ruimen op hun kosten. De bewoners die al zoveel stress hebben, worden nog verder “de grond ingetrapt”. Niet alleen gezondheids-, maar nu ook geldproblemen dreigen. De burgemeester probeert hier zijn ego en “aanzien” te redden ten koste van zijn burgers. Het ergste is dat CDA, VVD, PW, GBW, D66 en CU /SGP, zonder lezing van het dossier, de burgemeester steunden. Slechte zaak voor Westland

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Belangengroep ” onzinnige handhaving” opgericht

Vele Westlandse burgers worden door B&W met dwangsommen bedreigd omdat zij -vaak al vele tientallen jaren- een woning, hobbykasje, siertuin, paardenbakje etc. gebruiken in strijd met de kassenbestemming. Dat gebruik moet dan stoppen. Het College doet dat op grond van het algemeen tuinbouwbelang. Terecht wordt de vraag gesteld wie nou gebaat is met dit soort acties. Niemand heeft daarom gevraagd en ook zijn er vaak helemaal geen tuinders in de buurt of tuinders die in de verste verte geen schaalvergrotingsplannen hebben. Westland Verstandig heeft ca. 50 dossiers bekeken. De conclusie is: dit is onzinnig en moet stoppen. Het College wil 1.000 geselecteerde dossiers aanpakken. Dat kost ontzettend veel geld. Ook worden vele van onze burgers in stress gebracht met alle gevolgen van dien. Om die reden is op 15 januari door 38 “getroffenen” een belangengroep opgericht die als doel heeft een halt toe te roepen aan deze zinloze college-acties en alle maatregelen terug te draaien. Hoe meer mensen betrokken zijn hoe sterker het geluid. Als u ook tot de 1.000 gevallen hoort, meldt u aan op de hieronder vermelde site, mailadres of telefoonnummer.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Belangengroep ” onzinnige handhaving” opgericht

Vele Westlandse burgers worden door B&W met dwangsommen bedreigd omdat zij -vaak al vele tientallen jaren- een woning, hobbykasje, siertuin, paardenbakje etc. gebruiken in strijd met de kassenbestemming. Dat gebruik moet dan stoppen. Het College doet dat op grond van het algemeen tuinbouwbelang. Terecht wordt de vraag gesteld wie nou gebaat is met dit soort acties. Niemand heeft daarom gevraagd en ook zijn er vaak helemaal geen tuinders in de buurt of tuinders die in de verste verte geen schaalvergrotingsplannen hebben. Westland Verstandig heeft ca. 50 dossiers bekeken. De conclusie is: dit is onzinnig en moet stoppen. Het College wil 1.000 geselecteerde dossiers aanpakken. Dat kost ontzettend veel geld. Ook worden vele van onze burgers in stress gebracht met alle gevolgen van dien. Om die reden is op 15 januari door 38 “getroffenen” een belangengroep opgericht die als doel heeft een halt toe te roepen aan deze zinloze college-acties en alle maatregelen terug te draaien. Hoe meer mensen betrokken zijn hoe sterker het geluid. Als u ook tot de 1.000 gevallen hoort, meldt u aan op de hieronder vermelde site, mailadres of telefoonnummer.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In De Lierenaar

Belangengroep ” onzinnige handhaving” opgericht

Vele Westlandse burgers worden door B&W met dwangsommen bedreigd omdat zij -vaak al vele tientallen jaren- een woning, hobbykasje, siertuin, paardenbakje etc. gebruiken in strijd met de kassenbestemming. Dat gebruik moet dan stoppen. Het College doet dat op grond van het algemeen tuinbouwbelang. Terecht wordt de vraag gesteld wie nou gebaat is met dit soort acties. Niemand heeft daarom gevraagd en ook zijn er vaak helemaal geen tuinders in de buurt of tuinders die in de verste verte geen schaalvergrotingsplannen hebben. Westland Verstandig heeft ca. 50 dossiers bekeken. De conclusie is: dit is onzinnig en moet stoppen. Het College wil 1.000 geselecteerde dossiers aanpakken. Dat kost ontzettend veel geld. Ook worden vele van onze burgers in stress gebracht met alle gevolgen van dien. Om die reden is op 15 januari door 38 “getroffenen” een belangengroep opgericht die als doel heeft een halt toe te roepen aan deze zinloze college-acties en alle maatregelen terug te draaien. Hoe meer mensen betrokken zijn hoe sterker het geluid. Als u ook tot de 1.000 gevallen hoort, meldt u aan op de hieronder vermelde site, mailadres of telefoonnummer.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top