skip to Main Content

Publicaties

Het Hele Westland

Westland Verstandig: College komt met slecht voorstel tijdelijk azc in Wateringen/de Raad is aan zet/referendum op 6 april?

275 vluchtelingen -statushouders en procederende en uitgeprocedeerde asielzoekers- kunnen volgens het College van B&W bestaande uit CDA, VVD, PW en GemeenteBelang Westland, gehuisvest worden in Wateringen. De Raad en belanghebbende bedrijven en burgers worden gepasseerd in alle opzichten. Geen enkele van invloed zijnde inspraak vond plaats. De eigenaar van het gebouw en de COA hebben al afspraken gemaakt en het College is daarmee akkoord gegaan, zonder daarbij de gevolgen voor Westland goed in beeld te brengen en mee te wegen. De Raad mag nog wensen en bedenkingen maken en het College denkt nog na over tafeltjesavonden! Het besluit staat echter vast. Dit zal alleen anders zijn als de Raad  er een stokje voor steekt. Dat moet gebeuren want het mag niet zo zijn dat ineens veiligheid, aantallen, onduidelijkheid welke vluchtelingen gaan komen, vaststaande incidenten in en rondom de bestaande opvangcentra praktisch niet meer meespelen. Uiteraard moeten mensen in nood geholpen worden, maar niet ten koste van alles. Dit College maakt er een potje van. Gelukkig dat minstens één coalitie- en een oppositiepartij het met Westland Verstandig eens is. Gezien de verdeeldheid in draagvlak in Westland vinden wij dat een raadplegend referendum gehouden moet worden als de Raad de burgers serieus wil nemen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Motie aansluiting glasvezel ca. 210 woningen Heenweg en de ‘s-Gravenzandse molen draait weer

– Caiway weigert de ca. 210 huishoudens van Heenweg aan te sluiten op glasvezel. Heenweg is buitengebied en aansluiting is niet profijtelijk genoeg voor Caiway. Onaanvaardbaar. Westland Verstandig heeft eerder vragen gesteld en getracht met Caiway in gesprek te komen. Dat is niet gelukt. Wij vinden dat Heenweg als kleine kern recht heeft op glasvezel, zeker nu de gemeente allerlei diensten praktisch alleen nog maar via internet wil gaan aanbieden.

– Zaterdag jl. is na 2 jaar de molen aan de Naaldwijkseweg weer gaan draaien. Een voor ‘s-Gravenzande typerend en monumentaal pand is -met terechte financiële steun van de gemeente Westland- weer compleet. Goede zaak en zo hoort het: het oude en vertrouwde behouden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

Groot Westland

Westland Verstandig: Vele inwoners Westland steunen “onzinnige handhaving”

Het College van B&W -CDA, VVD, PW en GBW- wil minstens 1.000 adressen in Westland dreigen met boetes wegens vaak al tientallen jaren bestaand en getolereerd gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Hoge kosten worden gemaakt voor vele gevallen waarvan ieder redelijk denkend mens niet begrijpt welk Westlands belang gevaar loopt. Westland Verstandig heeft inmiddels ca. 135 “gevallen” bekeken en in praktisch alle gevallen vindt zeker geen maatwerk plaats en wordt er maar iets gedaan en valt niet te zien dat het tuinbouwbelang ter plaatse in gedrang komt. Wethouder Ouwendijk van VVD Westland die dit alles als portefeuillehouder doet, toont het verkeerde lef door na vele jaren de dossiers nu ineens te gaan aanpakken en dat te doen op een onverstandige, kortzichtige en te harde manier. Vele gezinnen lijden daaronder, maar blijkbaar voelt deze wethouder dat niet echt aan en praat alleen maar onzin in persberichten met volstrekt uit de lucht gegrepen redenen voor zijn gedrag.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

 

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Bedrijven en inwoners niet betrokken bij collegebesluit plaatsing 275 vluchtelingen in Wateringen

Het besluit om 275 vluchtelingen te plaatsen werd door het College genomen zonder inspraak van de belanghebbenden. Ineens speelt de veiligheid, ondanks allerlei recente berichten over incidenten uit het land, niet echt meer. Ook de Raad werd gepasseerd. Op 16 februari behandelt de Raad deze kwestie en de Raad kan er een stokje voor steken. Het College probeert de volksvertegenwoordiging buitenspel te zetten. De volksvertegenwoordiging zou niet gaan over de plaatsing van 275 vluchtelingen in de gemeente en creatief wordt omgegaan met de vereiste bestemmingsplanwijziging om die buiten de Raad te houden. Uiteraard is Westland Verstandig tegen deze aanpak. Het is niet te hopen dat de coalitiepartijen CDA ,VVD, PW en GBW het College weer blindelings volgen. GBW heeft al laten weten, anders dan de GBW-wethouder, tegen te zijn. Westland Verstandig wil het liefste dat de Westlandse burgers zich bij referendum uitspreken over deze kwestie. Alleen zo creëer je draagvlak. Niet door plotsklaps iedereen te overvallen met een onverstandig plan. Uit medemenselijkheid moet wat gebeuren, maar niet op deze wijze.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: 100 strandwoonhuizen langs de kust bij Monster zijn er echt veel te veel

Camping Molenslag moest verdwijnen. Nu wil het College dat in lengte meer dan 1 kilometer strand in beslag genomen wordt door tenminste 100 strandwoonhuizen. Een zgn. dienstverleningsovereenkomst heeft dit College bestaande uit CDA, VVD, PW (Groen Links en PvdA) en GBW snel gesloten -zonder de Raad daarin te kennen- met een bij het College bekende exploitant. Iedere concurrentie van een beter plan met beduidend minder huizen werd om onverklaarbare redenen gepasseerd. Alle vergunningen moeten nog afgegeven worden en dus is er nog niets definitiefs en kunnen burgers bezwaar maken. Ongetwijfeld probeert dit College de inspraak weer te vermijden en tot een wassen neus te maken. Zeker nu ook dit soort bebouwing in de landelijke politiek wordt afgekeurd lijkt in Westland het bouwen van minstens 100 huisjes niet goed te noemen. Tal van argumenten. Natuur moet behouden worden, je kunt er bijna niet komen omdat de wegen er heen niet goed zijn, geringe financiële opbrengst gemeente, aantasting strand en vrije zicht, andere plannen in de directe omgeving etc.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top