skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: College van CDA, VVD, PW en GBW wil doorgaan met veel euro’s uitgeven aan onzinnige handhaving. Dwaze actie van VVD wethouder

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat wethouder Ouwendijk door wil gaan met de meer dan € 500.000,– per jaar kostende handhavingsmaatregelen in Westland. Er liggen nog ca. 750 dossiers van meestal al vele tientallen jaren bestaande situaties. Mooie siertuinen, hobbykasjes, vijvers, schuurtjes etc. mogen plotsklaps niet meer gebruikt worden. Vaak leidt dat tot groot persoonlijk leed en onbegrip bij de getroffenen. De wethouder beroept zich op het algemeen tuinbouwbelang. Meer dan dat kan hij niet noemen want in het Westland wordt er nauwelijks aan schaalvergroting gedaan. Bovendien betekent einde gebruik zeker niet dat de verdrietige eigenaar bereid is tot verkoop. Dwang daartoe bestaat niet. Dit alles maakt deze dwaze, geldverslindende operatie, waar ook nog eens willekeurig gehandeld wordt, van deze VVD wethouder tot een farce. Zonder echt enig nut worden goedwillende Westlandse burgers vooral emotioneel getroffen. Het kan zoveel anders en beter. Waarom geen afspraken dat als schaalvergroting echt aan de orde is, er gepraat moet worden over de gevolgen. Dus oplossingen op maat en begrip voor het al vaak tientallen jaren ander gebruik.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Westlandse mantelzorgers verdienen een nog betere ondersteuning van de gemeente

Mantelzorgers zijn belangrijk voor een goede zorg. Vandaar dat de nu in Westland al aanwezige voorzieningen verder uitgebouwd moeten worden. Wat is er zo al: huishoudelijke hulptoelage voor mantelzorgers die overbelast dreigen te raken (20 uur per jaar), kennismakingspakket huishoudelijke hulp (4 uur), realiseren mantelzorgwoning, voorrangsverklaring woonruimte in mantelzorgsituaties, fiscale belastingaftrek voor zorgkosten, extra kinderbijslag voor ouders van kind met een beperking, vergoeding respijtzorg/vervangende mantelzorg bij vakantie of ziekte mantelzorger door zorgverzekering en handen in huis als 24 uursvervangingszorg ter ontlasting van de vaste mantelzorger. Toch horen wij te vaak mantelzorgers die klagen niet voldoende hulp te krijgen. De vele voorzieningen zijn blijkbaar niet toereikend of -wellicht- niet allemaal bekend. Westland Verstandig vindt een goede mantelzorg een belangrijk onderwerp en zal dit onderwerp weer op de politieke agenda laten plaatsen en bezien hoe beter hulp op maat kan worden gegeven.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Onaanvaardbare draai VVD-wethouder bij verbouw oude muziekschool aan Noordwind tot 8 kleine zelfstandige kamertjes

Al meer dan 15 jaar wordt ‘s-Gravenzande ontsierd door bouwhekken en een bouwval. De verbouwing tot de 2 vergunde woningen bleef maar duren. Het College weigerde steeds kordaat op te treden. Recent bleek dat in afwijking van de bouwvergunning ineens 8 losse woninkjes gerealiseerd worden. Gevolg: gebrek aan parkeerplaatsen en dreigende overlast. De VVD-wethouder wist enkele weken geleden van niets. Pas na hem het bewijs gegeven te hebben dat hij wel op de hoogte was, erkende hij op de hoogte te zijn. Hij vond het prima. Vreemde en onbegrijpelijke reactie. Wat is hier weer aan de hand? Westland Verstandig zal alle gegevens opvragen en actie ondernemen. Het kan toch niet zo zijn dat omwonenden zo gefopt worden!! Zij verdienen, na al die jaren tegen een bouwval gekeken te hebben, beter !

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: 275 asielzoekers huisvesten in tijdelijk AZC Wateringen te veel en dus niet doen

Plotsklapse huisvesting van 275 asielzoekers op de geplande wijze is niet aanvaardbaar. Teveel op 1 plek. Geen vooroverleg met inwoners/bedrijven. Geen draagvlak in de directe omgeving. Onduidelijke afspraken COA. Veiligheid Westlanders is niet gewaarborgd. Ten onrechte worden Raad en burgers buitenspel gezet bij de besluitvorming. Waarom doet het College en wethouder El Mokaddem dit? Dictatoriaal gedrag? Overvaltactiek? Slechte aanpak en daarmee wordt de vluchtelingenproblematiek en het aanzien van Westland geschaad. Voorspelbare onrust en weerstand. De ogen worden door dit College gesloten voor de echte feiten en realiteit. Pluche en geldingsdrang van Westlandse bestuurders om landelijke indruk te maken gaan voor realiteitszin en juiste inschatting van de risico’s voor delen van Westland. Inspraak, democratische uitgangspunten, geldend bestemmingsplan en afgegeven milieuvergunningen worden terzijde geschoven. Onjuiste en onvolledige informatieverstrekking wordt niet geschuwd door dit College om het doel te bereiken. De vluchtelingenproblematiek verdient een betere aanpak dan deze.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: 275 asielzoekers huisvesten in tijdelijk AZC Wateringen te veel en dus niet doen

Plotsklapse huisvesting van 275 asielzoekers op de geplande wijze is niet aanvaardbaar. Teveel op 1 plek. Geen vooroverleg met inwoners/bedrijven. Geen draagvlak in de directe omgeving. Onduidelijke afspraken COA. Veiligheid Westlanders is niet gewaarborgd. Ten onrechte worden Raad en burgers buitenspel gezet bij de besluitvorming. Waarom doet het College en wethouder El Mokaddem dit? Dictatoriaal gedrag? Overvaltactiek? Slechte aanpak en daarmee wordt de vluchtelingenproblematiek en het aanzien van Westland geschaad. Voorspelbare onrust en weerstand. De ogen worden door dit College gesloten voor de echte feiten en realiteit. Pluche en geldingsdrang van Westlandse bestuurders om landelijke indruk te maken gaan voor realiteitszin en juiste inschatting van de risico’s voor delen van Westland. Inspraak, democratische uitgangspunten, geldend bestemmingsplan en afgegeven milieuvergunningen worden terzijde geschoven. Onjuiste en onvolledige informatieverstrekking wordt niet geschuwd door dit College om het doel te bereiken. De vluchtelingenproblematiek verdient een betere aanpak dan deze.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: 275 asielzoekers huisvesten in tijdelijk AZC Wateringen te veel en dus niet doen

Plotsklapse huisvesting van 275 asielzoekers op de geplande wijze is niet aanvaardbaar. Teveel op 1 plek. Geen vooroverleg met inwoners/bedrijven. Geen draagvlak in de directe omgeving. Onduidelijke afspraken COA. Veiligheid Westlanders is niet gewaarborgd. Ten onrechte worden Raad en burgers buitenspel gezet bij de besluitvorming. Waarom doet het College en wethouder El Mokaddem dit? Dictatoriaal gedrag? Overvaltactiek? Slechte aanpak en daarmee wordt de vluchtelingenproblematiek en het aanzien van Westland geschaad. Voorspelbare onrust en weerstand. De ogen worden door dit College gesloten voor de echte feiten en realiteit. Pluche en geldingsdrang van Westlandse bestuurders om landelijke indruk te maken gaan voor realiteitszin en juiste inschatting van de risico’s voor delen van Westland. Inspraak, democratische uitgangspunten, geldend bestemmingsplan en afgegeven milieuvergunningen worden terzijde geschoven. Onjuiste en onvolledige informatieverstrekking wordt niet geschuwd door dit College om het doel te bereiken. De vluchtelingenproblematiek verdient een betere aanpak dan deze.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Back To Top