skip to Main Content

Publicaties

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Meer openheid en transparantie in Westlands bestuur

De afgelopen maanden blijken zowel de meerderheid van de Raad als het College hun toevlucht te zoeken in geheime stukken, besloten vergaderingen en werkgroepen en allerlei onderonsjes. Voorbeelden: het hele dossier asbest Wateringen wordt geheim gehouden. Facturen van de accountant ten bedrage van ca € 1.500.000,– worden voor de burgers weggehouden. Zelfs het gunningscontract voor de 2 halve gemeentehuizen wordt eerst geknipt en geplakt zodat er niet meer overblijft dan een modelcontract zonder bedragen, (complete) contractspartijen en handtekeningen. Voeg daarbij de vele besloten vergaderingen en onderonsjes tussen coalitiepartijen en College, dan zal duidelijk zijn dat dit College en de meeste partijen in de Raad veel te verbergen hebben. Waarom? Geen duidelijke reden wordt aangegeven. Volstaan wordt steeds met de algemene “smoes”: het belang van de gemeente en de concurrentiepositie. Beide argumenten worden desgevraagd nooit onderbouwd. Westland Verstandig is voor openheid. Openheid is echt de regel en geheimhouden moet een uitzondering zijn. De Westlandse burgers hebben recht om te weten wat er speelt. Meer openheid leidt tot meer vertrouwen. Aandringen op openheid leidt helaas ook tot meer gesteggel in de Raad. Het wordt Westland Verstandig niet in dank afgenomen dat zij een eerlijke politiek voorstaat

U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Meer sociale koop- en huurwoningen in Monster op korte termijn nodig

De fractie van Westland Verstandig wordt door veel inwoners van Monster en Poeldijk benaderd omdat er te weinig passende en betaalbare huur- en koopwoningen zijn. Deze zijn gevraagd bij starters, ouderen en personen die door onvoorziene omstandigheden plotsklaps een passend dak nodig hebben. Westland Verstandig vindt dat de vele percelen die nu beschikbaar zijn in de kernen van Monster en Poeldijk gebruikt moeten worden voor de bouw van dit soort woningen. De gemeente Westland zal de grondprijzen moeten bijstellen en nu eens eindelijk tempo moeten maken met het afstoten van gemeente-eigendommen, braakliggend percelen en gebouwen die bestemd zijn voor de sloop.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig blijft zich inzetten voor glasvezelnet in de Heenweg

Westland Verstandig stelde eerder vragen aan het College over de weigering van Caiway om in de Heenweg glasvezelaansluiting tot stand te brengen. Wethouder Oudendijk van VVD Westland en wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland, die een bestuursfunctie heeft bij Caiway, weigerden echter inspanning te leveren om de inwoners van Heenweg glasvezel te bezorgen. Om die reden heeft Westland Verstandig verzocht aan Caiway,met een brief, haar standpunt te herzien en alsnog Heenweg aan te sluiten. Het is toch niet acceptabel dat Heenweg als kern van Westland door Caiway gezien wordt als buitengebied. Inwoners van de Heenweg hebben gewoon het recht om deze normale voorziening te krijgen en Caiway heeft de plicht om deze kern aan te sluiten. Zij hebben dat immers ook elders in Westland gedaan. Wordt vervolgd uiteraard.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Grote ergernis afwikkeling asbestkwestie; Provincie komt bewoners terecht te hulp

De burgemeester van Westland houdt ten onrechte alle stukken achter zodat de bewoners zelfs aan hun verzekeringsmaatschappijen niet de gevraagde papieren kunnen geven. Waarom dat gebeurt laat zich raden, nu de bewoners veel kritiek hebben over de wijze van aanpak door de burgemeester en zijn team.  De Provincie bevestigt de kritiek. Ook de door de Raad -behalve Westland Verstandig- benoemde commissie uit oud-raadsleden mag geen stukken zien. Die commissie accepteert toch de opdracht. Vreemd. Voeg daaraan toe dat de burgemeester om geheimhouding van alle stukken te bereiken ten onrechte gepoogd heeft de Raad te passeren, dan wordt alles duidelijk. Nu dat vaststaat komt zijn eigen partij (CDA Westland) met “de oplossing”: De Raad gaat zichzelf geheimhouding opleggen op het dossier nu die geheimhouding er niet meer is door de fout van de burgemeester. Waarom, wordt niet onderbouwd. Duidelijk is dat hier mogelijke fouten tijdens de sanering moeten worden verdoezeld. Of mag deze kwestie de herbenoeming van de burgemeester niet in de weg staan en moet tijd gewonnen worden? Tja ….

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Meer sociale koop- en huurwoningen in De Lier op korte termijn nodig

De fractie van Westland Verstandig wordt door veel inwoners van De Lier benaderd omdat er te weinig passende en betaalbare huur- en koopwoningen zijn. Deze zijn gevraagd bij starters, ouderen en personen die door onvoorziene omstandigheden plotsklaps een passend dak nodig hebben. Westland Verstandig vindt dat de vele percelen die nu beschikbaar zijn in de kern van De Lier gebruikt moeten worden voor de bouw van dit soort woningen. De gemeente Westland zal de grondprijzen moeten bijstellen en nu eens eindelijk tempo moeten maken met het afstoten van gemeente-eigendommen, braakliggend percelen en gebouwen die bestemd zijn voor de sloop.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068/mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

Groot Westland

Westland Verstandig: Provincie is het eens met Westland Verstandig over schuldpositie en grondbeleid

Westland Verstandig maakt zich al lang zorgen over de financiële situatie van Westland. Het College en de Raad -behalve Westland Verstandig- maken zich geen zorgen. Het gaat volgens hen -kort gezegd- prima. Westland Verstandig begrijpt niets van die verkeerde zelfgenoegzaamheid. Een schuld van € 400.000.000,–, één van de hoogste van de 393 gemeenten, die oploopt in de komende jaren. Te veel en dure grond waar geen –in ieder geval geen goedkope- sociale huur- en koopwoningen gebouwd kunnen. De Provincie is het met Westland Verstandig eens. Bij brief van 29 juli laat de Provincie aan de gemeenteraad weten: de te hoge gemeenteschuld moet teruggedrongen worden en de boekwaarde en hoge grondexploitaties zijn zorgelijk en als prognoses niet uitkomen moet dat direct gecorrigeerd worden door “correctieve of compenserende” maatregelen; Ofwel in gewoon Westlands: dan zijn hogere lasten voor burgers/ondernemers en bezuinigingen niet te ontkomen.  Dit is wat Westland Verstandig al heel lang zegt en ook één van de argumenten tegen de geldverkwistende bouw van 2 gemeentehuizen. Hopelijk dat het College en de andere partijen dat nu ook begrijpen en navenant gaan handelen.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top