skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Komst in één keer van 275 vluchtelingen naar Wateringen is slecht en geen goed doordacht plan

Westland moet niet op slot voor echt gevluchte gezinnen als gevolg van oorlogen elders. Echter geen vluchtelingen waarvan vaak aantoonbaar is dat het gelukszoekers zijn. Ook moet er draagvlak zijn, moet het aantal vluchtelingen te behappen zijn -275 die gelijk aankomen is te veel- en moet de veiligheid van onze Westlandse burgers absoluut zeker zijn. Dus niet moet leidend zijn de zucht om veel euro’s te verdienen aan vluchtelingen van een pandeigenaar. Ook onacceptabel is het dat de COA alles bepaalt en de gemeente niks te vertellen heeft over het beheer, beveiliging, wat voor soort vluchteling er geplaatst wordt, de duur van het verblijf etc. Dat er ineens voldoende politie is wordt alleen maar gezegd om dit plan er doorheen te krijgen. Jammer dat de meerderheid van de Raad en dit College van CDA, VVD, PW en GBW dit plan er doorheen drukten en geen oog hadden voor de ongeruste bewoners en bedrijven. Imago wethouder en College zijn belangrijker dan echte doordachte en goede besluiten. Dit werd nog eens verder duidelijk toen de burgemeester bij een pauze per vergissing zijn microfoon open liet staan en duidelijk werd dat er ineens afspraken en onderonsjes nodig waren om de meerderheid veilig te stellen. Jammer dat ook LPF daarbij betrokken was.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Gemeente beknibbelt ten onrechte op de openstelling voor 2017 op de 25% investeringsregeling sport- en cultuurverenigingen Westland

Het College en wethouder Mokaddem van Progressief Westland moesten naar aanleiding van de motie van Westland Verstandig de 25%-regeling weer beschikbaar stellen, niet alleen voor sportverenigingen maar ook voor cultuurverenigingen. De wethouder komt nu met een volstrekt niet toereikend voorstel. Totaal is beschikbaar € 170.000,– en dat is veel te weinig en bij meer verzoeken vindt loting plaats. Wij hebben een aantal verenigingen aangeschreven en ons vermoeden werd bevestigd dat een veelvoud aan subsidieverzoeken voor 1 mei a.s. voor 2017 worden ingediend. Loting willen wij absoluut niet en betekent onzekerheid voor de aanvragers. Er zal een groter bedrag beschikbaar moeten zijn. De aanvragende verenigingen moeten zeker zijn dat ze het gevraagde bedrag ook krijgen. Vandaar een motie met die strekking op 1 maart a.s. Die 25% bijdrage is goed voor de verenigingen, goed voor het Westlandse bedrijfsleven en goed voor de burgers die belang hebben bij goed draaiende verenigingen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: De drie pleinen in kern ‘s-Gravenzande en de verbindingen naar elkaar moeten aangepakt worden en nog mooiere uitstraling krijgen

De kern ‘s-Gravenzande met zijn drie pleinen (Graaf Floris, Markt, Zandevelt) dient -als aanvulling op de ontwikkeling van het huidige winkelcentrumplan- ook mooiere pleinen te krijgen. In het bijzonder het Marktplein is natuurlijk uitstekend geschikt om een echt dorpscentrum te worden. Ook voor de andere pleinen is een aantrekkelijker indeling en inrichting gewenst. Veel groen en aantrekkelijk meubilair en goede plannen voor het gebruik. Ook de doorgangen naar en van de drie pleinen verdienen het om nog aantrekkelijker gemaakt te worden. Parkeren verdient ook aandacht. Dit alles met breed draagvlak van de ‘s-Gravenzandse inwoners,  waarbij ook het gebruik goed geregeld wordt. Dus echte inspraak en niet alleen voor de bühne. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Diverse bouwvoornemens spelen in Monster

Nog steeds is er het plan van dit College voor realisering van 100 strandhuisjes: meer dan een kilometer lang permanente bewoning van huizen op het strand. Fout plan en veel te groot. Eerst wordt camping Molenslag moedwillig de nek omgedraaid en daarna dit weer. Daarnaast ziet de Westlandse Zoom een verdienmodel in een recreatieplan met vele honderden vakantiewoningen tussen het Watergat en het Schelpenpad. Ook een plan wat niet op die plek gerealiseerd moet worden. Voeg daarbij de plannen van dit College om op het NAM-terrein en in het Watergat vele woningen en zelfs ook hoogbouw te plegen, dan is duidelijk dat van enig structureel denken bij dit College van CDA, VVD, PW en GBW over wat goed is voor Monster, geen sprake is. Het College doet maar wat en denkt niet na over de gevolgen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: 275 vluchtelingen in één keer en op één plek huisvesten is onverantwoord

Vorige week heeft de Raad ingestemd met de komst van een feitelijk AZC in Wateringen. Dit plan is slecht. Niet goed voor het bedrijventerrein, niet goed voor de Wateringse inwoners en wellicht ook niet goed voor de 275 vluchtelingen, die neergezet worden op een industrieterrein. 275 vluchtelingen op één plek huisvesten zijn er ook te veel. Dit is vragen om problemen. De meerderheid van de Raad en het College van CDA, VVD, PW en GemeenteBelang Westland hadden het echter weer vooraf in de achterkamertjes geregeld en dus een krappe meerderheid. Echte vluchtelingen helpen is natuurlijk goed uit menselijk oogpunt, maar niet op deze wijze.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Back To Top