skip to Main Content

Publicaties week 9

Groot Westland

Westland Verstandig komt de komende periode met voorstellen om Westland beter te maken voor de burgers

– Geregeld gebeuren er in Westland op gemeente- en provinciale wegen en fietspaden ernstige ongelukken. Westland moet verkeersveiliger worden. Daarvoor is nodig dat direct aanpassingen plaatsvinden. Onze fractie dringt aan op een plan en concrete merkbare uitvoering en daarbij de burgers te betrekken

– Westland noemt zichzelf de tuin van Europa en een duurzame gemeente. Daarbij is belangrijk dat meer aandacht besteed wordt aan het creëren en duurzaam in stand houden van een fraaie en goede leefomgeving ten behoeve van wonen, werken en recreëren. Wij vinden dat met een groenstructuurplan Westland moet vastleggen en uitvoeren wat anders kan en moet. Niet alleen mooie woorden maar inhoud geven aan thema’s als bomen, groenbeheer, meer groen per inwoner en verdere bewonersparticipatie.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College van CDA, VVD, PW en GBW regelt in achterkamertjes de instemming Provincie door onjuiste informatie en achterhouden brief Provincie

Medio 2015 diende de Raad op voorstel van het College een overbodig besluit te nemen waarbij ingestemd werd met de ter inzagelegging bestemmingsplan De Rentmeester. Uitstel was niet mogelijk. In de tweede helft 2015 en begin 2016 werd het plan echter niet ter visie gelegd. Begin 2016 heeft Westland Verstandig vragen over de stilstand gesteld. Wethouder Duijvestijn gaf aan dat gewacht werd op gegevens van de initiatiefnemer(Koornneef). Vorige week bleek de echte reden en duidelijk werd dat de wethouder de Raad heeft voorgelogen. Wat bleek? Op 8 september 2015 had de Provincie kritische vragen over het supermarktplan. Die brief hield het College achter. Daarna werd -ook zonder melding aan Raad en vele bezwaarhebbenden- aan een deskundige opdracht gegeven om een rapport uit te brengen. Geen collegebesluit. Uiteraard was dat -bestelde- rapport positief en was het College bang voor betrokkenheid Raad/ burgers/winkeliers. Dat rapport werd aan de Provincie gezonden en de Provincie ging alsnog akkoord. Daarna pas werden de brieven en rapport aan de Raad toegestuurd. Geen transparantie en boze burgers. Uiteraard moet in Naaldwijk op korte termijn een derde supermarkt komen, maar niet zo groot (meer dan 1/3 van de Tuinen) en op een goede plek. Wat mankeert het College toch om zo achter de ontwikkelaar aan te lopen en alle normale regels van openheid te schenden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Belangrijkste taak gemeente Westland: verdere verlevendiging van alle dorpskernen met belang burger centraal

Westland Verstandig wil de bestaande dorpskernen nog aantrekkelijker maken door o.m. meer groen, meer betaalbare woningen voor starters, ouderen, zorgwoningen voor jong en oud en overige woningzoekenden te realiseren op plaatsen die daarvoor in en rond de kernen wel geschikt zijn en te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. Ook de bestaande sport- en cultuurverenigingen en instellingen, als het cement van de dorpskernen, moeten nog beter door de gemeente bediend en gefaciliteerd worden. Een bijdrage van 25% bij voorgenomen investeringen van die verenigingen moet een zekerheid zijn! Op deze verlevendiging en centraal stellen van de burger valt nog een hele slag te maken. Westland Verstandig komt met nieuwe voorstellen. Nu gebeurt er nog te weinig. Westland is en blijft tenslotte een vereniging van dorpen. Het belang van die burgers moet centraal staan en dat moet bij de gemeente uitgangspunt zijn en blijven.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Belangrijkste taak gemeente Westland: verdere verlevendiging van alle dorpskernen met belang burger centraal

Westland Verstandig wil de bestaande dorpskernen nog aantrekkelijker maken door o.m. meer groen, meer betaalbare woningen voor starters, ouderen, zorgwoningen voor jong en oud en overige woningzoekenden te realiseren op plaatsen die daarvoor in en rond de kernen wel geschikt zijn en te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. Ook de bestaande sport- en cultuurverenigingen en instellingen, als het cement van de dorpskernen, moeten nog beter door de gemeente bediend en gefaciliteerd worden. Een bijdrage van 25% bij voorgenomen investeringen van die verenigingen moet een zekerheid zijn! Op deze verlevendiging en centraal stellen van de burger valt nog een hele slag te maken. Westland Verstandig komt met nieuwe voorstellen. Nu gebeurt er nog te weinig. Westland is en blijft tenslotte een vereniging van dorpen. Het belang van die burgers moet centraal staan en dat moet bij de gemeente uitgangspunt zijn en blijven.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Belangrijkste taak gemeente Westland: verdere verlevendiging van alle dorpskernen met belang burger centraal

Westland Verstandig wil de bestaande dorpskernen nog aantrekkelijker maken door o.m. meer groen, meer betaalbare woningen voor starters, ouderen, zorgwoningen voor jong en oud en overige woningzoekenden te realiseren op plaatsen die daarvoor in en rond de kernen wel geschikt zijn en te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. Ook de bestaande sport- en cultuurverenigingen en instellingen, als het cement van de dorpskernen, moeten nog beter door de gemeente bediend en gefaciliteerd worden. Een bijdrage van 25% bij voorgenomen investeringen van die verenigingen moet een zekerheid zijn! Op deze verlevendiging en centraal stellen van de burger valt nog een hele slag te maken. Westland Verstandig komt met nieuwe voorstellen. Nu gebeurt er nog te weinig. Westland is en blijft tenslotte een vereniging van dorpen. Het belang van die burgers moet centraal staan en dat moet bij de gemeente uitgangspunt zijn en blijven.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Belangrijkste taak gemeente Westland: verdere verlevendiging van alle dorpskernen met belang burger centraal

Westland Verstandig wil de bestaande dorpskernen nog aantrekkelijker maken door o.m. meer groen, meer betaalbare woningen voor starters, ouderen, zorgwoningen voor jong en oud en overige woningzoekenden te realiseren op plaatsen die daarvoor in en rond de kernen wel geschikt zijn en te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen. Ook de bestaande sport- en cultuurverenigingen en instellingen, als het cement van de dorpskernen, moeten nog beter door de gemeente bediend en gefaciliteerd worden. Een bijdrage van 25% bij voorgenomen investeringen van die verenigingen moet een zekerheid zijn! Op deze verlevendiging en centraal stellen van de burger valt nog een hele slag te maken. Westland Verstandig komt met nieuwe voorstellen. Nu gebeurt er nog te weinig. Westland is en blijft tenslotte een vereniging van dorpen. Het belang van die burgers moet centraal staan en dat moet bij de gemeente uitgangspunt zijn en blijven.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Back To Top