skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig wil gevaarlijke asbestdaken in Westland opruimen

Westland kent heel veel daken met asbest. Deze moeten volgens landelijke regels in 2024 opgeruimd zijn. Verwacht wordt dat dat niet zal gaan lukken. Rijk, provincie en de belastingdienst geven nu al aantrekkelijke financiële compensaties aan degenen die daken vervangen en evt. zonnepanelen aanbrengen. Blijkbaar is dit niet genoeg om toch eigenaren over de streep te trekken. Westland Verstandig wil daarom een gemeentelijke bijdrage invoeren bij sanering. Sanering past in het verlangen van Westland de meest duurzame Nederlandse glastuinbouwgemeente te worden. Sanering is ook nodig in het belang van de veiligheid en gezondheid van onze burgers. Zie de gevolgen recente branden en in het bijzonder de kosten en gezondheidsgevolgen in Wateringen. Westland moet actief zijn en niet afwachten. Voorts is bekend dat Westlandse bedrijven zich bezighouden met sanering. Ook goed voor hun ontwikkeling. Behalve Westland Verstandig voelen het College (wethouder Ouwendijk van VVD) en alle raadsfracties niet voor een extra vergoeding bij sanering.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

 

Westland Verstandig: Politieke Partijen, College en secretaris halen ten onrechte hun gram op Westland Verstandig

Westland Verstandig is positief kritisch. Werkt samen als dat enigszins kan. Als zij het ergens niet mee eens is, dan zegt ze dat ook. De oude politiek kan daar niet tegen. Is dat niet gewend. Tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2016 gaf wethouder Mokaddem bewust een verkeerde voorstelling van zaken in een voor de Westlandse verenigingen belangrijk onderwerp: ruimere gemeentelijke bijdrage van 25% bij investeringen. De woorden van Westland Verstandig dat de wethouder op dit onderwerp loog werden uitvergroot en tot een vreselijk ernstige aangelegenheid gemaakt. Daarna gebeurt er niks en pas op 11 maart 2016 komen de hierboven genoemde partijen, incl. College en secretaris, met een volstrekt onbegrijpelijke move: excuses of ontslag van Westland Verstandig als technisch voorzitter van de MO-commissie. Belachelijk want het optreden van een raadslid staat los van dat -steeds goed vervulde- voorzitterschap en excuses maken voor iets, wat correct is, hoort niet tot de uitgangspunten van Westland Verstandig: open, betrouwbaar, eerlijk. De meerderheid van de partijen drukten -na veel overleg in de achterkamertjes- door, om nogmaals te bevestigen dat zij enkel oog hebben voor zichzelf en zeker niet voor de Westlandse burgers en een kritische partij willen beschadigen. De schaamteloze vertoning tijdens de extra raadsvergadering was tekenend. Hoe verder? Westland Verstandig was en blijft bereid samen te werken met partijen die echt in het belang van de Westlandse burgers bezig zijn en niet alleen voor zichzelf en de bühne.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Centrum Monster nog lang niet klaar

Vorige week werd gepresenteerd het totale plan rondom het huidige gemeentehuis Monster waarin het uitgangspunt is: groen, woningen en een aantrekkelijke inrichting. Niet duidelijk gemaakt kon worden wat de plannen met het gemeentehuis zijn. Vreemd want eerder wist het College wat er mee zou gaan gebeuren. Westland Verstandig vindt het jammer dat het plan niet verder gaat en het hele centrum van Monster beslaat. Qua inrichting, parkeren, groen etc. valt daar nog een hele slag te maken. Zo een ruimer plan zou de kern van Monster verder doen verlevendigen en aantrekkelijker maken als woon- en winkelgebied. Ook aanpakken een aantal de kern Monster ontsierende panden die al te lang er niet meer -en slecht onderhouden- uitzien. De komende tijd zal Westland Verstandig haar ideeën over het Monsterse centrum inbrengen en hopelijk kunnen we de andere partijen in de Raad overtuigen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Sonnevanck blijft langer open dan gepland/meer revalidatieplekken in Westland gewenst

Westland Verstandig is altijd voorstander geweest van het langer in stand houden van de Sonnevanck. Dat gaat nu gelukkig gebeuren. Daarmee wordt onnodige onrust weggenomen. Westland Verstandig vindt dat alle Westlandse ouderen, na ziekenhuisopname in de regio, recht hebben om in Westland -en het liefst in hun eigen kern- tijdelijk te revalideren voordat ze naar huis gaan. Ongewenst is het dat een bejaarde man of vrouw gedwongen wordt apart van zijn/haar levenspartner ergens in Scheveningen, Schiedam of Delft te revalideren. De in Westland achterblijvende partner kan vaak vanwege leeftijd niet iedere dag op bezoek en dat geeft trieste verhalen. Westland moet een actieve rol vervullen. De CDA-wethouder De Goeij weigert dat, omdat het niet haar taak is. Ten onrechte, het gaat om het wel en wee van onze burgers. Dus is het een gemeenteprobleem. Westland is dat verplicht aan haar (oudere) inwoners. Wellicht is de Sonnevanck ook daarvoor te gebruiken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Opening mooie hal sportvereniging Quintus in Kwintsheul; belang van ruimhartigere 25 % regeling

Op vrijdag 18 maart heeft Quintus de sporthal geopend en de naamgever van de al bestaande hal bekend gemaakt. Goede actie van de fam. Eekhout. Terecht dat het bestuur erg trots is op het nieuwe gebouw. Westland Verstandig wenst de vereniging veel goeds toe met het gebouw. Gelijk wordt daarmee benadrukt het belang van de 25%-regeling bij investeringen van sport- en cultuurverenigingen. Westland Verstandig wil deze veel ruimhartiger toepassen dan wethouder Mokaddem en de meeste andere partijen: verhoging beschikbaar gesteld bedrag als dat nodig is en geen loting. Investeren is goed voor de verenigingen, goed voor de gebruikers en goed voor Westlandse bouwers. Op 29 maart behandelt de Raad weer de motie van Westland Verstandig.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top