skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Dringend preventieve maatregelen gewenst bij jaarwisseling: € 90.000,– schade aan gemeentelijke eigendommen onaanvaardbaar. Betere maatregelen gewenst

De jaarwisselingen in Westland geven ieder jaar een oplopend schadebedrag bij de gemeente. Nu weer ca. € 90.000,–. Schade aan speeltuinen (€ 23.500,–), opgeblazen installaties en beschadigingen. De dorpskern Monster is met € 27.000,– de koploper. En dat heet dan volgens de politie “een relatief rustige jaarwisseling”. Onze fractie heeft veel meldingen ontvangen over aangerichte schades en ondervonden ergernissen. Wij vinden het absurd dat schades van deze omvang ieder jaar voorkomen. Veel betere preventie, controle, beter luisteren naar oplettende inwoners zou moeten leiden tot praktisch geen schade. En als er dan toch schade is deze op zeker verhalen op de daders, wie het ook zijn. Zonde van dit geld. Kan beter aan iets anders besteed worden toch …. Volgende week zal Westland Verstandig dit ook aanvoeren tijdens de Cie. Bestuur

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

 

Westland Verstandig: Prietpraat voor de bühne; Schijnheiligheid of gewoon populisme

In de Westlandse politiek worden we geconfronteerd met vreemde constateringen. Coalitiepartijen die in het College zitten met soms meerdere wethouders nemen besluiten over o.m. de plaatsing van 275 vluchtelingen op een industrieterrein, een hellingbaan in Monster, de bouw van 100 strandhuisjes over een lengte van 1,5 km strand en besluiten die het mogelijk maken dat Wateringse inwoners onnodig meer dan een jaar aan gevaarlijk asbest worden blootgesteld. Direct of na een tijdje beginnen dezelfde partijen die het besluit in het College meegenomen hebben te betogen dat het anders moet. GemeenteBelang Westland spant de kroon. Hun wethouders stemmen voor de vluchtelingen in Wateringen zonder deugdelijke waarborgen. Direct verklaart de GBW-raadsfractie tegen te zijn, maar heeft met hun wethouders wel meegewerkt. Vreemd toch. Hetzelfde geldt voor de asbestkwestie. Eerst laten de GBW-wethouders die kwestie mee ontsporen en dan valt de raadsfractie over lekkende provincieambtenaren. Vreemd, tegenstrijdig en onverklaarbaar, gedrag voor de bühne. Ook VVD doet dat. Aan Wateringse ondernemers laten weten tegen vluchtelingenopvang te zijn en dan in College en Raad toch voor stemmen na het spel opgevoerd te hebben dat alle vragen goed beantwoord zijn, terwijl daar geen vraag beantwoord werd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Een tweede schokkend provincie-rapport over asbestkwestie Wateringen “uitgelekt”

Voor de tweede maal is een schokkend rapport opgemaakt in opdracht van de provincie uitgelekt. Schande natuurlijk dat dit soort rapporten niet door provincie en gemeentebestuur Westland direct na ontvangst publiek gemaakt worden. Immers de bewoners hebben er recht op de waarheid te weten. Nu wordt geprobeerd alles onder de pet te houden. Zeer slechte zaak en typerend. Het rapport vermeldt dat vaststaat dat na april 2015 nog op grote schaal de mensen zijn blootgesteld aan asbestdeeltjes en ook dat dit aangetroffen asbest zeker niet opgeruimd had mogen worden door de mensen in de buurt. De gemeente heeft ook op deze punten fout gehandeld en had moeten weten dat de rapporten van april 2015 niet correct en onvolledig waren en ook niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Iets wat Westland Verstandig al gezegd en geschreven heeft vanaf april 2015. Opvallend is dat het College en zelfs een politieke partij GemeenteBelang Westland, die meegewerkt heeft in College met 2 wethouders en in Raad met fractie aan de negatieve situatie, nu weer niet op de inhoud van het gelekte rapport ingaan, maar niet verder komen dan de vraag, hoe het kan dat het rapport uitgelekt is.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Huwelijksvoltrekkingen op een locatie naar keuze

Komende tijd komt één van de eerder door Westland Verstandig aangedragen punten in de politiek aan de orde, t.w. het mogelijk maken van een huwelijksvoltrekking op een locatie naar keuze. Westland Verstandig is daar voorstander van. Tot nog toe had het College zo haar eigen regels wanneer het wel en niet kon. De fractie kreeg daar veel klachten over. Veelal was niet in te zien waarom geweigerd wordt en welke gevallen wel werden toegestaan. Vaak werden dan persoonlijke banden tussen collegeleden en de huwende families aangevoerd. Dit moest stoppen. Vandaar de wenselijkheid van een regeling. Een ruimere mogelijkheid past ook in deze tijd. Snel invoeren dus de nieuwe regeling. Iedereen gelijk behandelen. De komende raadsvergadering van april staat het onderwerp op de agenda. Westland Verstandig is daar blij mee.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Huwelijksvoltrekkingen op een locatie naar keuze

Komende tijd komt één van de eerder door Westland Verstandig aangedragen punten in de politiek aan de orde, t.w. het mogelijk maken van een huwelijksvoltrekking op een locatie naar keuze. Westland Verstandig is daar voorstander van. Tot nog toe had het College zo haar eigen regels wanneer het wel en niet kon. De fractie kreeg daar veel klachten over. Veelal was niet in te zien waarom geweigerd wordt en welke gevallen wel werden toegestaan. Vaak werden dan persoonlijke banden tussen collegeleden en de huwende families aangevoerd. Dit moest stoppen. Vandaar de wenselijkheid van een regeling. Een ruimere mogelijkheid past ook in deze tijd. Snel invoeren dus de nieuwe regeling. Iedereen gelijk behandelen. De komende raadsvergadering van april staat het onderwerp op de agenda. Westland Verstandig is daar blij mee.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Huwelijksvoltrekkingen op een locatie naar keuze

Komende tijd komt één van de eerder door Westland Verstandig aangedragen punten in de politiek aan de orde, t.w. het mogelijk maken van een huwelijksvoltrekking op een locatie naar keuze. Westland Verstandig is daar voorstander van. Tot nog toe had het College zo haar eigen regels wanneer het wel en niet kon. De fractie kreeg daar veel klachten over. Veelal was niet in te zien waarom geweigerd wordt en welke gevallen wel werden toegestaan. Vaak werden dan persoonlijke banden tussen collegeleden en de huwende families aangevoerd. Dit moest stoppen. Vandaar de wenselijkheid van een regeling. Een ruimere mogelijkheid past ook in deze tijd. Snel invoeren dus de nieuwe regeling. Iedereen gelijk behandelen. De komende raadsvergadering van april staat het onderwerp op de agenda. Westland Verstandig is daar blij mee.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top