skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Handhaving in 1.000 dossiers onzinnig / geen botte bijl meer. Stoppen!!

Dit College van CDA, VVD, PW en GBW heeft het plan om 1.000 dossiers aan te gaan pakken. Het gaat dan om vaak al vele tientallen jaren bestaand gebruik van perceeltjes grond (voor o.m. paarden, siertuin , vijver), kasjes, woningen in heel Westland in strijd met de kassenbestemming. De gedachte van het College daarachter is dat het hele Westland ooit vol zal staan met enorme productiebedrijven die door blijkbaar ook 1.000 schaalvergrotingen tot stand komen. Ook de weigeringen om woningen in de linten geen burgerbestemming te geven past in dat beeld. Dit is niet realistisch, dom en verkeerd beleid ingegeven door een verkeerde en misplaatste dadendrang van dit College en in het bijzonder wethouder Ouwendijk van de VVD en is grootheidswaanzin die tot niets leidt behalve tot heel veel ellende bij de getroffen inwoners en de gemeente bovendien veel geld kost. Uit de in gang gezette bij onze fractie bekende procedures moet in praktisch alle gevallen geconcludeerd worden dat handhaving nutteloos is en dat de beetgepakte kasjes, gronden en woningen praktisch nooit schaalvergroting in de weg zullen staan. Leegstand, verloedering en boze en verdrietige inwoners is het enige gevolg. Westland Verstandig wil dan ook dat dit stopt en het College echt gaat nadenken en alleen als er serieuze en concrete schaalvergrotingsplannen zijn bemiddeld en tracht tot een passende oplossing te komen . De botte bijl is natuurlijk niet goed en te makkelijk. Alles op maat dus en geen stokpaardjes meer dat alleen de sterke arm van dit College en wethouder de redding van Westland is. Voeg daarbij dat het juist goed voor Westland en het woon- en belevingsklimaat is, dat de bebouwing en gebruik in het buitengebied divers is en ook dan is duidelijk dat de botte bijlmethode verkeerd is.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Meer aandacht voor bruisender kern Monster

Recent is een plan voor het deel van Monster bekendgemaakt rondom het huidige gemeentehuis. Prima plan, maar beter zou het zijn geweest als het hele centrum van Monster daarin betrokken zou zijn. Dan zouden ook betere voorzieningen getroffen kunnen worden voor o.m. het vaak genoemde gebrek aan parkeerruimte, de doorgang van het verkeer, fietsgemak, betere winkelmogelijkheden. Westland Verstandig vindt dat het een taak van de gemeente is te zorgen voor een meer gelijke verdeling van activiteiten in de grotere kernen. Dus niet alles per definitie naar Naaldwijk. Voorkomen moet ook worden dat Naaldwijk bijv. op winkelgebied het Monsterse winkelgebied oneigenlijk gaat beconcurreren. In navolging van Haaglanden vreest Westland Verstandig dat de komst van een supergrote supermarkt in Naaldwijk wel dat gevolg heeft. Het gaat daar om het bijbouwen van een winkel die groter is dan 1/3 van de huidige De Tuinen. Dat is ook één van de argumenten tegen die uitbreiding. Een derde supermarkt in Naaldwijk is prima maar niet van deze omvang. Dit heeft ongewenste gevolgen ook voor Monster.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Onder druk wordt alles vloeibaar / nog steeds kiekeboe-spel asbestkwestie

Vorige week is dan toch -na veel aanporren door onze fractie- de eerste paal geslagen voor de supermarkt Kwintsheul. Welke supermarkt het wordt, wordt nog angstvallig stilgehouden. Ook dit College interesseert dat niks, want desgevraagd wordt aangegeven dat wethouder Duijvestein van CDA het ook niet weet. Ahold Zaandam weet van niets. Vreemd en onverklaarbaar. Al was het alleen maar omdat de gemeente zelf door de verplaatsing van de oude Kastanjehof per saldo (nieuwbouwkosten minus grondopbrengst van de supermarktexploitant) meer dan € 1 miljoen gemeenschapsgeld geïnvesteerd heeft in een Kastanjehof verplaatsing die uitsluitend ten goede komt aan de supermarktexploitant. Tja…. Niet normaal, zeker nu onze fractie ook nog eens veel klachten binnenkrijgt over de nieuwe Kastanjehof die niet geheel voldoet (te warm, slecht toegankelijk, geen geschikte ruimtes etc.).

In de asbestaffaire blijven gemeente en provincie kiekeboe spelen. Belangrijke stukken worden niet afgegeven en het lijkt erop alsof tijd gewonnen moet worden. Daar gaan we natuurlijk niet mee akkoord. Wordt vervolgd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Beter nadenken over wat goed voor de burgers van Westland is

Vanaf de zestiger jaren werden in Westland voor heel veel gemeenschapsgeld tuinbouwgebieden gereconstrueerd. Goede zaak. Al voor de crisis uitbrak stagneerde die reconstructie echter. Ook lopende reconstructies verlopen niet naar wens. Nooit is eens goed in beeld gebracht waarom dat het geval was en is. Tijden veranderen? Vandaar het weghalen uit Westland van het zeer goed functionerend Proefstation voor de glastuinbouw en de berusting daarin van het Westlandse bestuur? Eeuwig zonde!!!! Ook zagen we dat grotere bedrijven om diverse redenen hun kassen verplaatsten naar buiten het Westland en daar o.m. in de Wieringermeer in heel korte tijd grote goed verkavelde en uitgeruste moderne tuinbouw uit de grond stampten. Westland lijkt zich op korte termijn te moeten omvormen naar een andersoortig tuinbouwgebied. Een mix van innovatieve ontwikkel- en uitgangsmateriaal bedrijven naast de traditionele tuinbouw productiebedrijven. Bedrijven die zich toeleggen op handels- en distributieplatformen waar vraag en aanbod samenkomen, een Westland vooral waar tuinbouw gelieerde toeleveringsbedrijven die steeds verder ontwikkelde teelttechnieken in de markt zetten zich vestigen en zich kunnen ontwikkelen. Daar past een ander, meer doelgericht, meer realistisch, minder naïef en minder oud politiek denken bij. Niet meer, zoals dit College van CDA, VVD, PW en GBW wil, in 1.000 gevallen klakkeloos en willekeurig burgers en tuinders aanpakken omdat in de meeste gevallen nooit realiseerbare schaalvergroting van productiebedrijven in de weg staan. Onzin en de aandacht afleidend wat echt goed voor de Westlandse burgers is.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Meer concreet beleid voor bruisend ‘s-Gravenzande

Voor ‘s-Gravenzande staat er een hoop te gebeuren. Het nieuwe –gelukkig op ons initiatief- verkleinde nieuwe winkelcentrum met behoud van de huidige Langestraat komt eraan in 2017. Nu nog plannen dat een stuk daarvan overdekt wordt. Moet toch kunnen!! De bouwoverlast lijkt gelukkig mee te vallen. Wel vinden we het voor ‘s-Gravenzande belangrijk dat alle verenigingen de kans moet houden zich verder te ontplooien, dus geen tariefsverhogingen accommodaties en verdere invulling van de 25% bijdrageregeling bij verenigingsinvesteringen. Het wegvallen van het gemeentehuis en de daar gehuisveste ambtenaren moet gecompenseerd worden door huisvesting van andere activiteiten. De gemeente heeft daarbij een belangrijke vinger in de pap. Dus niet alles in Naaldwijk. De huisvesting van het gemeentelijk sociaal kernteam met ca. 45 ambtenaren in ‘s-Gravenzande in de voormalige Wilhelminaschool die zo aan haar tweede leven begint vinden we prima, maar is niet voldoende. De komende tijd zal onze raadsfractie hier aandacht voor vragen. We zien wel zo langzamerhand enige beweging maar nog lang niet genoeg.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top