skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Andere aanpak gewenst bij toewijzing woningen aan statushouders

Het rijk legt gemeenten in Nederland de plicht op vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben te huisvesten. In Westland gebeurt dat nog steeds in vrijkomende of nieuwe sociale huurwoningen. Dit is niet eerlijk tegenover Westlandse inwoners die al jaren ingeschreven staan en maar geen passende woning krijgen en op hun beurt moeten wachten. Daarom moeten de vergunde vluchtelingen gehuisvest worden in voor dat doel ingerichte woningen. Andere gemeenten doen dat ook en met succes. Inmiddels heeft ook de minister gewezen op deze mogelijkheid. Het College laat na hier initiatief voor te nemen. De wethouders Weverling van GBW en Mokaddem van PW willen blijkbaar doorgaan met de huidige aanpak: vergunninghouders die ten koste van de al veel te lange wachtlijsten bij voorrang een woning krijgen. Het gaat dan om een groot deel van de sociale woningvoorraad. Weliswaar roeptoeteren LPF en GBW hierover geregeld dat ze het schande vinden, maar zij stemden wel in met de huisvestingsverordening waarin het vorenstaande geregeld werd. Onze partij voorzag dat en stemde deels om die reden tegen. Ook laat GBW haar eigen wethouder en dit College rustig begaan. Het is natuurlijk erg goedkoop om na afloop dan allerlei andere dingen te zeggen en te schrijven en dat enkel voor de bühne.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Geen verdere bebouwing op en bij Westlandse strand en duinen

Een aantal politieke partijen laten zich de laatste tijd veel uit over het toestaan van verdere bebouwing langs de kust. Het College van B&W van CDA, VVD, PW en GBW gaat niet alleen akkoord met 100 permanente strandwoonhuizen, maar ook met de komst van windturbines voor de kust en een leiding die de windturbines met het trafostation Wateringen verbindt, maar ook met de hellingbaan waardoor gemotoriseerd vervoer toegang tot het strand heeft. Slechte plannen die niet door moeten gaan. Wij zijn het met veel Westlanders eens dat behalve behuizing van reddingsdiensten en de bestaande horeca geen verdere bebouwing langs de zee moet plaatsvinden. Rustige en ongerepte duinen en strand zijn beter voor Westland en wellicht een beter bij Westland passende toeristische trekpleister. Wel mogelijk is een bescheiden uitbreiding van verblijfstoerisme en recreatie door een verbinding tussen achterland en kust, zoals fietsers, wandelaars, ruiters, vaarrecreanten, bakkie fietsen en andere creatieve doe- activiteiten die prima passen bij de tuinbouw. Het initiatief om meer Westlandse kassen te laten bezoeken door dagjestoeristen is natuurlijk ook prima en verdient vanuit de gemeente alle steun. Bent u ook tegen verdere bebouwing van de Westlandse kust laat het ons weten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Nu echt maatregelen tegen geluid van de provinciale weg N223 tussen De Lier en Midden-Delfland

Onze fractie is al vaker benaderd door bewoners van ‘t Perron bij en om de N223 te De Lier. Zij ondervinden ernstige geluidsoverlast van de hoger gelegen en altijd drukke hiervoor genoemde N223. Verzoeken aan het College om een geluidscherm werden niet ingewilligd. Inmiddels zijn -op verzoek van de bewoners- een aantal politieke partijen op 22 april jl. ter plekke geweest. Unaniem was de conclusie dat het verkeersgeluid verholpen moest worden. De komende Commissie komen 4 fracties partijen met een voorstel richting het College om een geluidscherm, geheel of gedeeltelijk bekostigd door de provincie, te laten plaatsen. Dit lijkt de enige optie. Verderop staan die er wel. Er is ruimte genoeg voor de plaatsing. Ook vinden we dat de gemeente in gevallen als deze geluidsmetingen moet doen en daarmee de provincie confronteren. Niet voldoende is het uit te gaan van in tijd achterhaalde verkeerstellingen. De verkeersdrukte nam toe. Wij vinden dat bij aanpassing van wegen hoort dat de belangen van de omwonenden voldoende worden meegenomen en alle mogelijke voorzieningen getroffen worden. De gemeente is er tenslotte voor de burgers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: College van CDA, VVD, PW en GBW willen huisvesting van 275 vluchtelingen op Waterings industrie terrein forceren

Recent heeft het voorstel van het College om gelijktijdig 275 vluchtelingen naar het industrieterrein in Wateringen te laten komen met 1 stem meerderheid het in de Raad gered. Opvang van zo een groot aantal, op een industrieterrein zonder faciliteiten, zonder bijpassende veiligheidsmaatregelen, een COA die geen afspraken wenst te maken over de personen van de vluchtelingen en een hoop niet beantwoorde vragen van buurtbewoners/ ondernemers en ouders van met de fiets passerende kinderen, maken het besluit verkeerd, naïef en onverantwoord. Ook hier is er weer sprake van een College dat koste wat kost wil scoren richting hogere overheden. Alhoewel enkel de hoteleigenaar en COA het initiatief namen en de gemeente enkel moet instemmen, maar dat weet bijna niemand. Goed voor de carrière van diverse Westlandse bestuurders in het bijzonder de wethouders waarvan bekend is dat ze hengelen naar andere beter betaalde bestuursfuncties elders. Slecht voor de Westlandse burgers die in onzekerheid gebracht worden. Slecht ook voor de Wateringse ondernemers op het industrieterrein die zich geconfronteerd zien met een probleem wat op een industrieterrein niet thuishoort en verwacht behoeft te worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

 

Westland Verstandig: Spreektijden alleen maar ingezet om Westland Verstandig de mond te snoeren; Zal niet lukken en maakt verhoudingen alleen maar duidelijker

Spreektijden werden gebruikt bij de raadsvergaderingen van vorige week. Blijkbaar gaat het in de Westlandse politiek alleen maar om show en niet om het belang waar de raadsleden voor staan nl. goede inhoudelijke besluiten, goede debatten, waarbij het belang van de burgers vooropstaat, de controlerende functie door de Raad. Alle andere raadsfracties vinden het belangrijker om snel na een korte vergadering aan het bier en de hapjes te gaan. Westland Verstandig maakte vorige week gebruik van de volle 20 minuten spreektijd en gebruikte het meeste van de algemene tijd van 40 minuten. Tijd voor voorlezen van onze amendementen en moties was er niet. Jammer want die hadden goeddeels een corrigerende bedoeling op voorstellen die niet compleet of niet correct waren. Opvallend was dat de meeste andere raadsfracties maar een inbreng hadden -en dan vaak ook nog onnozel van inhoud- van goed 5 minuten over alle agendapunten. Tja zo kun je ook je taak als raadslid afdoen. Ongelooflijk natuurlijk. De 2 fracties die meer tijd namen van de 20 minuten deden dat door meer dan de helft van de gebruikte tijd een persoonlijke schreeuw- en scheldaanval te doen op Westland Verstandig. Dus niet op inhoud kwesties aan de orde stellen, maar op de persoon spelen en dat om de eigen frustraties kwijt te raken. Een poging om alles te verhullen. Daarvoor zit men natuurlijk niet in de Raad want daar schieten de burgers niets mee op. Overigens als alle partijen en College alle tijd benut hadden, dan zou de raadsvergadering tot over half 1 in de nacht geduurd hebben. Afgelopen vergadering kwam Westland Verstandig met de tijd niet echt in de problemen. Als dat in de toekomst wel het geval is en het burgerbelang komt echt in gedrang, dan zullen we ons niet houden aan de spreektijdregeling.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Geen verdere bebouwing op en bij Westlandse strand en duinen

Een aantal politieke partijen laten zich de laatste tijd veel uit over het toestaan van verdere bebouwing langs de kust. Het College van B&W van CDA, VVD, PW en GBW gaat niet alleen akkoord met 100 permanente strandwoonhuizen, maar ook met de komst van windturbines voor de kust en een leiding die de windturbines met het trafostation Wateringen verbindt, maar ook met de hellingbaan waardoor gemotoriseerd vervoer toegang tot het strand heeft. Slechte plannen die niet door moeten gaan. Wij zijn het met veel Westlanders eens dat behalve behuizing van reddingsdiensten en de bestaande horeca geen verdere bebouwing langs de zee moet plaatsvinden. Rustige en ongerepte duinen en strand zijn beter voor Westland en wellicht een beter bij Westland passende toeristische trekpleister. Wel mogelijk is een bescheiden uitbreiding van verblijfstoerisme en recreatie door een verbinding tussen achterland en kust, zoals fietsers, wandelaars, ruiters, vaarrecreanten, bakkie fietsen en andere creatieve doe- activiteiten die prima passen bij de tuinbouw. Het initiatief om meer Westlandse kassen te laten bezoeken door dagjestoeristen is natuurlijk ook prima en verdient vanuit de gemeente alle steun. Bent u ook tegen verdere bebouwing van de Westlandse kust laat het ons weten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top