skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Burgerinitiatieven moeten gemakkelijker gemaakt worden

De meerderheid van de Raad van Westland is nog steeds van mening dat de raadsleden voor 4 jaar “benoemd” zijn en dat de inwoners zich maar moeten neerleggen bij alle genomen besluiten van dit College van CDA, VVD, PW, en GBW. Voornamelijk om die reden werd recent ons initiatief referendumvoorstel weer afgewezen. Ook bij vele besluiten heeft de meerderheid van de Raad “lak” aan de mening van de burgers. Voeg daarbij de vaak weinig open wijze van besturen, het good old boys circuit en de druk gebezigde achterkamertjes en dan wordt duidelijk op welke wijze Westland bestuurd wordt. Recent werd onze fractie weer geconfronteerd met het volgende. Ca. 1.050 Westlanders kunnen een burgerinitiatief organiseren. De gemeente accepteert daarbij geen digitale handtekeningen. Uiteraard is dit niet meer van deze tijd en bemoeilijkt de uitvoering zonder dat daarvoor een goede reden is. Wij willen dat direct veranderen en komen met initiatieven. Er komen 2 burgerinitiatieven aan, t.w. het goede plan over Westlandse Leefbos en over de onzinnige handhaving (1.000 zinloze acties College tegen vaak al tientallen jaren bestaand gebruik van tuintjes, kasjes , woningen etc.). Blijkbaar is de oude politiek nog steeds bang voor de burgers. Verkeerd! De politiek is er immers voor de burgers en de burgers niet voor de politiek.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

 

Westland Verstandig: Meer aandacht voor de “echte” zorgproblemen” in Westland

Recent heeft de meerderheid van de Raad ingestemd met de algemene uitgangspunten over de zorg. Onze fractie wenste een aantal concrete punten geregeld te zien die echt belangrijk zijn voor de inwoners. Genoemd kan o.m. worden de garantie van zorg dichtbij waardoor alle ouderen en degenen die al of niet tijdelijk ondersteuning nodig hebben die zorg krijgen in hun eigen kern. Hiervoor zijn concrete stappen nodig, stappen die onze fractie wil zetten. Belangrijk is het dat ouderen het laatste deel van hun leven in hun eigen kern kunnen blijven. Dit in het belang voor de betrokkenen en voor hun naaste familie. Ook dat oudere Westlanders zolang als mogelijk bij hun vertrouwde partner kunnen blijven wonen en niet gescheiden worden omdat ze in een andere verpleegcategorie vallen. In andere gemeenten is dat prima en beter geregeld. Waarom niet in Westland? Waarom moet hier veelal de verzorging, vanwege het ontbreken van voorzieningen, noodgedwongen buiten Westland plaatsvinden. Dit wil onze fractie niet langer en hoopt op politieke steun van de andere partijen om aan deze situatie een einde te maken. Die steun was er helaas nog niet in de afgelopen raadsvergadering, maar hopelijk, zoals vaker te zien is, wel over enige tijd. Wil Westland trots op zichzelf zijn, dan moeten we zorgvuldiger omgaan met de kwetsbaren, ook als dat geld kost. Zie voor ons volledige voorstel onze site.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Huidige strand, duinen en vrij uitzicht over zee moeten behouden blijven. Geen windturbineparken op 12 zeemijl uit de kust. Geen strandhuizen over een lengte van bijna 1,5 km, niet meer hellingbanen, geen verder autoverkeer op strand. Behoud van huidig karakter van familiestrand met beperkte horeca en reddingsdiensten

Afgelopen week antwoordde het College op vragen van onze fractie dat dit college van CDA, VVD, PW en GBW geen redenen gezien heeft bezwaar te maken tegen de bouw van 2 windturbineparken op 12 zeemijl van de kust. Vreemd en onverklaarbaar zeker gezien de opgegeven reden waarom geen bezwaar gemaakt werd. De reden: “beperkt waarneembaar” en het alternatief op de door vrijwel alle andere kustgemeenten aangehouden plek, de zgn. locatie “IJmuiden Ver” (op 40 zeemijl of 74 km) uit de kust zou het Rijk meer geld kosten. Ook vindt het College het niet nodig om gezamenlijk met de andere kustgemeenten op te trekken om het voor elkaar te krijgen dat enkel windturbineparken op een “veilige” afstand worden gerealiseerd. Die IJmuiden Ver-locatie is er overigens al en uitbreiding daarvan zou het beste zijn. Gelukkig heeft Westland Verstandig wel op tijd een uitvoerige gemotiveerde zienswijze ingediend tegen deze wel degelijk vanaf het strand zichtbare windturbineparken. Waarom het College dit niet deed is ons nog steeds niet duidelijk. Spelen er andere belangen? Anders is niet verklaarbaar dat dit College niet opkomt voor de inwoners, recreatie, horeca en strandgebruikers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Huidige strand, duinen en vrij uitzicht over zee moeten behouden blijven. Geen windturbineparken op 12 zeemijl uit de kust. Geen strandhuizen over een lengte van bijna 1,5 km, niet meer hellingbanen, geen verder autoverkeer op strand. Behoud van huidig karakter van familiestrand met beperkte horeca en reddingsdiensten

Afgelopen week antwoordde het College op vragen van onze fractie dat dit college van CDA, VVD, PW en GBW geen redenen gezien heeft bezwaar te maken tegen de bouw van 2 windturbineparken op 12 zeemijl van de kust. Vreemd en onverklaarbaar zeker gezien de opgegeven reden waarom geen bezwaar gemaakt werd. De reden: “beperkt waarneembaar” en het alternatief op de door vrijwel alle andere kustgemeenten aangehouden plek, de zgn. locatie “IJmuiden Ver” (op 40 zeemijl of 74 km) uit de kust zou het Rijk meer geld kosten. Ook vindt het College het niet nodig om gezamenlijk met de andere kustgemeenten op te trekken om het voor elkaar te krijgen dat enkel windturbineparken op een “veilige” afstand worden gerealiseerd. Die IJmuiden Ver-locatie is er overigens al en uitbreiding daarvan zou het beste zijn. Gelukkig heeft Westland Verstandig wel op tijd een uitvoerige gemotiveerde zienswijze ingediend tegen deze wel degelijk vanaf het strand zichtbare windturbineparken. Waarom het College dit niet deed is ons nog steeds niet duidelijk. Spelen er andere belangen? Anders is niet verklaarbaar dat dit College niet opkomt voor de inwoners, recreatie, horeca en strandgebruikers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Meer financiële stimulering vanuit gemeente voor opruimen bestaande asbestdaken in Westland

Bekend is dat er in Westland nog vele asbesthoudende daken zijn. Gebleken is dat bij brand onze inwoners onveilig blijken te zijn en er aantoonbare gezondheidsrisico’s gelopen worden. Dit is niet goed. Na de vorige branden in Wateringen en De Lier is het gewoon wachten op de volgende ramp. De brand in Wateringen kostte de gemeente meer dan € 3.5 miljoen. Om deze redenen wil onze fractie dat naast de bestaande subsidies van het Rijk en de provincie ook de gemeente een financiële bijdrage gaat leveren aan het saneren. Goed voor de veiligheid, goed voor de Westlandse bedrijven die al landelijk werken op het gebied van asbestsanering, goed voor een duurzaam Westland en goed voor de gemeente die geen asbest meer hoeft op te ruimen na een brand. In de laatste raadsvergadering kreeg ons voorstel geen steun van het College en met name niet van VVD-wethouder Ouwendijk. Jammer maar we blijven doorgaan omdat we gelijk hebben. Alleen nu nog gelijk krijgen!!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Lierse sportverenigingen ten onrechte geconfronteerd met een huurverhoging van 25%; Er wachten nog meer verhogingen

Op vragen van onze fractie deelde het College van B&W (CDA, VVD,PW, GBW) mede dat per 1 januari 2017 de huren van de sportaccommodaties verhoogd worden met 25%. In de jaren daarna zijn weer forse verhogingen aangekondigd. Het College erkent dat vooraf geen afstemming met de 12 betrokken Lierse verenigingen heeft plaatsgevonden. Slechte zaak natuurlijk en ten onrechte wordt geen rekening gehouden met de historie, met de belangen van de verenigingen en haar leden. Ook elders in Westland worden de huren opgetrokken. Dat betekent voor De Lier dat de huren uiteindelijk veel meer dan het dubbele gaan bedragen. Het College beroept zich op het herijkingssubsidiebeleid uit….2010. Tja, alleen wordt er niet bij gezegd dat het doel destijds -bezuiniging van € 1.8 miljoen- ruimschoots bereikt werd. Er werd zelfs voor € 2.3 miljoen subsidies bezuinigd. Voor deze verhoging van tarieven is dus geen reden meer. Zeker als we zien waar de centen wel aan besteed worden -buitenlandse reisjes collegeleden, taxikosten van ca.€ 100.000,– per jaar, dure lobbyisten, Westland marketing, extra wethouders en bestuursondersteuning etc. Kort en goed: verkeerde keuzes die niet door mogen gaan. Wordt vervolgd en wij zullen opkomen voor de Lierse verenigingen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top