skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Meer aandacht voor mantelzorgers en minder kosten ouderen voor ondersteuning

De zorg in Westland lijkt aardig op papier geregeld. Toch wordt onze fractie zeer geregeld benaderd door mensen met een hulpvraag die niet, erg traag of niet gepast beantwoord wordt. Dit leidt vaak tot frustratie, boosheid en machteloosheid. Ook komt het voor dat beloftes niet worden nagekomen. Op dit punt heeft onze fractie nog een taak, omdat andere partijen de ogen daarvoor lijken te sluiten. Als volksvertegenwoordigers moeten wij daarvoor gaan en opkomen voor onze burgers en dat doen we ook. Hebt u ook een dergelijke ervaring? Laat het ons weten. Daarnaast pleiten wij onder meer voor terugkeer nachtapotheek naar Westland en betere voorlichting over nacht-brengservice, meer opvangplaatsen tijdelijke zorg, betere voorlichting aan mantelzorgers, lagere kosten ondersteuning waardoor ouderen met een beperkt budget alle gewenste hulp kunnen krijgen en een contactpersoon voor ondersteuning op maat die ook controleert dat afspraken worden nagekomen.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

 

Westland Verstandig: Westlandse ZORG moet beter voor ALLE Westlandse inwoners

Enkel verbeterpunten voor Westlandse zorg. Ineens is er weer WMO – geld over bij gemeenten!

Vorige week werd bekend dat de Nederlandse gemeenten in 2015 op de WMO fors geld overhouden. Weer paniek om niks. We voorspelden het al. Dus ook tal van bezuinigingsmaatregelen in Westland richting degenen die zorg nodig hebben waren niet nodig. Tal van verbeterpunten kunnen we noemen: meer woonaanpassingen vergoeden voor mensen met beperkingen , geen gedwongen verhuizing bij ongeschikte huisvesting, meer nieuwe wooncomplexen in de centra voor ouderen en gehandicapten, betere ondersteuning particuliere initiatieven, bevorderen komst wooncomplexen met inhuizing alle nodige dienstverleners van medische zorg tot recreatieve hulp en kapper, opvang in de kernen voor personen in revalidatie. Zeker nu het financieel lijkt te kunnen moet dit alles – samen met beter openbaar – en doelgroepenvervoer – aangepakt worden. Westland Verstandig zal actie ondernemen om het vorenstaande te realiseren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Marktplein, verbindingen met de 3 andere pleinen en die pleinen (Vaartplein, Graaf Florisplein en Zandeveltplein) moeten ‘s-Gravenzande een nog bruisender, leefbaarder en gezelligere dorpskern maken

In het verkiezingsprogramma vroegen we om een brainstormcomite die voor o.m. ‘s-Gravenzande een creatief plan kon gaan ontwikkelen. Dit heeft het college keurig overgenomen en voor het centrum van ‘s-Gravenzande werkt een groep bestaande uit inwoners, winkeliers en marktkooplieden, aan een mooi en bruikbaar marktplein. Jammer vinden we het, dat dit college los daarvan nu het hele stadhuis – dus ook het monumentale deel – te koop aanbiedt aan volgens de advertentie “nieuwsgierigen”. Uitgangspunt is sloop van het nieuwe deel, lijkt het. Westland Verstandig is daartegen. Kapitaalvernietiging, doodzonde en slecht voor ‘s-Gravenzande. Het gemeentehuis moet in iedere geval behouden worden. Ook vinden wij erg dat alle bestemmingen – van immigrantenhuisvesting tot kantoren en dure woningen tot starters en zorgwoningen – mogelijk worden. De hoogste geldbieder bepaalt blijkbaar wat er gaat komen. Onaanvaardbaar en we zullen dat uitgangspunt trachten te veranderen. Niet alles moet met geld te koop zijn. Dat we met de 2 halve nieuwe gemeentehuizen per maand 200.000 euro’s duurder uit zijn ten opzichte van de huidige huisvesting werd door dit college en de andere politieke partijen niet erg gevonden. Tja .. Het kan verkeren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Actie tegen onzinnige handhaving wordt breed gesteund

Dit college wil in 1000 gevallen gaan handhaven en daar veel geld aan uitgeven. De beweegreden is het algemeen tuinbouwbelang. Gevolg is echter dat in praktisch alle gevallen handhaving neerkomt op burgertje pesten. Vaak meer dan 30 jaar durend ander gebruik mag ineens niet meer. Met bijzondere omstandigheden wordt geen rekening gehouden en oplossingen op maat zijn uit de boze. VVD – Wethouder Ouwendijk wil stoer doen en zichzelf bewijzen. Tja … Dit leidt echt tot onzinnige situaties. Handhaving draagt bijna nooit bij aan een betere indeling van een gebied. Zet daartegenover de vrij willekeurig gekozen nieuwe bouwlokaties in glastuinbouwgebieden die voor veel geld aan niet tuinders verkocht worden en dan is duidelijk dat volstrekt willekeurig en dus niet eerlijk gehandeld wordt. Ook het niet handhaven bij duidelijk ander gebruik van hele tuinbouwbedrijven in Westland is het bewijs dat deze VVD wethouder is doorgeslagen. Politieke vriendjes mogen alles en mensen die door de acties echt ziek worden, slapeloze nachten hebben worden aangepakt. Schande!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Burgerinitiatief zwembad de Waterman verdient de verdere steun van de gemeente bij voldoende animo Westlandse gebruikers; Deel Kwintsheul rondom supermarkt in aanbouw dient snel aangepakt te worden; nieuwbouwwoningen dichtbij kern Kwintsheul wenselijk

Dit jaar is het laatste jaar dat Westland nog financieel bijdraagt aan de exploitatie van het open zwembad de Waterman. Als blijkt dat er voldoende gebruikers zijn – is natuurlijk wel weergevoelig – dan vindt Westland Verstandig dat met het burgerinitiatief goede afspraken gemaakt moeten worden voor de komende 3 jaren. Wellicht dat gelijk met de exploitanten van de andere zwembaden ook met de Waterman aanvullende financiële afspraken gemaakt kunnen worden, waarbij de hoge vrijwilligersinzet behouden blijft. Dit laatste moet dan leiden tot een relatief lage gemeentebijdrage.

Ook zullen we weer aandacht vragen voor Kwintsheul. Belangrijk is de uitbreiding met meer goedkope (starters)woningen op een locatie vlakbij de dorpskern Kwintsheul. Daarnaast de uitvoering op korte termijn van een echt gedegen centrum-infrastructuurplan, waarin parkeren, drukke doorgangsverkeer en de inrichting van het gebied rondom de nieuwe supermarkt, geregeld wordt. Dit is beloofd en wat je belooft moet je doen!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top