skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Mantelzorgers verdienen een goede ondersteuning

Vorige week werd het respijthuis in Ter Heijde, een goed initiatief van diverse partijen, geopend. Dit initiatief toont aan dat als gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en burgers (bewonersvereniging Hint) de handen ineen slaan er veel en goede dingen mogelijk worden. Goed voor de toekomstige bewoners van het logeerhuis, goed voor Ter Heijde, goed voor de betrokken vrijwilligers, goed voor het voortbestaan van het huidige Duinhof en goed voor de mantelzorgers, die zo nu en dan ontlast willen worden van hun zorg. Westland Verstandig is een vurig pleitbezorger van kleinschalige initiatieven voor een betere zorg op maat in de diverse dorpskernen van Westland. De gemeente moet bijtijds ondersteunen en faciliteren en alle van belang zijnde partijen daarbij betrekken. Al snel zal een win-winsituatie ontstaan, waarbij de gemeente uiteindelijk geld bespaart. Tot nu toe hield de wethouder de boot af en beschermde daardoor bewust de grotere zorgaanbieders in Westland die kleinschalige initiatieven als “concurrentie” zagen. Verkeerde visie uiteraard. We moeten het met zijn allen doen. De kwaliteit van de zorg op maat moet vooropstaan en niet het financieel gewin.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Verkeerde opmerkingen wethouder Meijer van Gemeentebelang Westland: hij schaamt zich voor de 4 bestaande gemeentehuizen in Westland en is daarom blij met de komst van 2 halve gemeentehuizen! Vergeet dat onze ouderen en gehandicapten niet goed gehuisvest zijn

Het College vierde twee door de gemeente volledig betaalde feestjes over de 2 halve nieuwe gemeentehuizen; één in Londen waar de burgemeester, wethouder en 4 ambtenaren ongeveer een halve week waren en één in De Naald. Wethouder Meijer stelt blij te zijn met de eerste paal omdat hij zich al vanaf 2004 schaamt voor zijn werkkamer en de 4 bestaande gemeentehuizen. Gekker moet het niet worden! De gemeente dwingt wel ouderen en geestelijk gehandicapten die zorg nodig hebben 24 uur per dag te wonen in gebouwen die vaak veel ouder en vele malen slechter ogen dan de kamer van wethouder en de 4 gebouwen. Vaak is er zelfs geen passend gebouw voor de zorg omdat de gemeente daarop bezuinigt. Bovendien werkt de wethouder hoogstens 36 uur en met vakanties, ziekte, buiten de deur vergaderen is de wethouder gemiddeld 15 uur per week op zijn kamer. Protserig, zelfoverschatting, ijdeltuiterij, verdorvenheid! Ook een beetje zielig te horen hoe een bestuurder van Westland een verkeerd besluit wil goed praten. Moeten we daarom per maand € 200.000,– meer gaan uitgeven voor deze 2 halve gebouwen, zitten we daarom 25 jaar vast aan een partij die per jaar 12% rendement over haar investering ontvangt. Moeten we daarom ook bezuinigen op de zorg. Westland Verstandig blijft van oordeel dat de keuzes van deze coalitie van VVD, CDA, PW en GBW verkeerd zijn. Meijer bevestigt dit nog maar eens.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Geen verdubbeling huur Lierse sportverenigingen

Deze week sprak onze fractie met de Lierse sportverenigingen over de door wethouder Ouwendijk van de VVD aangekondigde huurverhogingen in De Lier. Vanaf 2004 zijn de huren in De Lier fiks lager dan elders in Westland. De gemeente De Lier wenste lage huurprijzen. Nu moet dat gelijkgetrokken worden, aldus de wethouder. Overigens worden de huren in de andere dorpskernen ook fors omhoog getrokken. Voor de verenigingen in De Lier wordt de huurverhogingssprong dan ook steeds ingrijpender. Westland Verstandig heeft voor de verkiezingen beloofd aan haar kiezers dat (ingrijpende) huurverhogingen niet zullen plaatsvinden. Wij vinden dat nog steeds. Immers eerst de subsidie van de verenigingen afpakken in 2011 en nu dit weer. Goede en goedkope verenigingen zijn belangrijk in en voor de dorpskernen. Die verenigingen moeten we dan ook financieel ongemoeid laten. Dat in De Lier -vanwege de historie- de huren lager zijn dan elders in Westland moet gewoon als een gegeven worden gezien. Het gaat natuurlijk vaak ook om meer dan alleen het geld. Veel hogere huren -meer dan verdubbeling uiteindelijk- betekent een verstoring van de gewenste rust. Zonder verder te kijken naar de andere van belang zijnde aspecten en met de botte bijl huurverhoging aanzeggen is dom en kortzichtig van deze wethouder. Moet ook niet gebeuren en Westland Verstandig plaatst dit op de politieke agenda in de komende tijd. Een geringe verhoging is goed maar niet nu 25% en de komende jaren naar veel meer dan het dubbele.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Volledig verkeerde keuze College van Burgemeester en Wethouders over invulling gemeentelijke zorgtaak voor jeugdigen, ouderen en hulpbehoevenden.

Bekend is dat de gemeente de organisatie van zorg (o.m. jeugdhulp, WMO, PGB, huishoudelijke hulp) vanaf 1 januari 2015 in Westland heeft. Daarvoor werd het sociaal kernteam (SKT) opgericht dat zich zal vestigen -na een verbouwing van ca. €  2 miljoen- in de oude Wilhelminaschool in ‘s-Gravenzande. Patijnenburg is er al en zorgt voor de deelname aan de arbeidsmarkt van mensen die dat niet op eigen kracht kunnen. Jaarlijks gaat er, incl. huur, ongeveer € 800.000,– van de gemeente naar Patijnenburg. Nu wil het College plotsklaps, zonder deugdelijke onderbouwing, SKT en Patijnenburg overdragen aan twee op te richten B.V.’s, die onder leiding van 2 nieuwe dure directeuren, los van de gemeente, de zorg gaan uitvoeren. De gemeente is alleen nog opdrachtgever van die B.V.‘s en laat de uitvoering over aan een commercieel bedrijf. Dat nu nog de gemeente alle aandelen heeft is duidelijk. Westland Verstandig is mordicus tegen deze nieuwe constructie. Dit leidt de aandacht af van waar het echt om gaat t.w. kwalitatieve goede zorg, de wethouder draagt geen directe verantwoordelijkheid meer, burgers zijn aangewezen op medewerkers van de B.V., financieel nadeliger en SKT en Patijnenburg hebben een monopolypositie, nu de gemeente alle zorg aan hen MOET uitbesteden. Ervaringsgewijs is dit niet prikkelend en leidt tot toestanden die te zien waren in de Oost-Europese landen. Tenslotte zal de zorgorganisatie heel lang alleen maar met zichzelf bezig zijn. Het geld is er voor de handjes aan het bed en niet om allerlei neuzelspelletjes. Allemaal redenen om dit niet te doen. Waarom het College het wel wil is onduidelijk. Meer tijd voor andere dingen? Willen de burgemeester en wethouders nog meer buitenlandse snoepreisjes maken of nog meer lucratieve bijbaantjes krijgen?

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Volledig verkeerde keuze College van Burgemeester en Wethouders over invulling gemeentelijke zorgtaak voor jeugdigen, ouderen en hulpbehoevenden.

Bekend is dat de gemeente de organisatie van zorg (o.m. jeugdhulp, WMO, PGB, huishoudelijke hulp) vanaf 1 januari 2015 in Westland heeft. Daarvoor werd het sociaal kernteam (SKT) opgericht dat zich zal vestigen -na een verbouwing van ca. €  2 miljoen- in de oude Wilhelminaschool in ‘s-Gravenzande. Patijnenburg is er al en zorgt voor de deelname aan de arbeidsmarkt van mensen die dat niet op eigen kracht kunnen. Jaarlijks gaat er, incl. huur, ongeveer € 800.000,– van de gemeente naar Patijnenburg. Nu wil het College plotsklaps, zonder deugdelijke onderbouwing, SKT en Patijnenburg overdragen aan twee op te richten B.V.’s, die onder leiding van 2 nieuwe dure directeuren, los van de gemeente, de zorg gaan uitvoeren. De gemeente is alleen nog opdrachtgever van die B.V.‘s en laat de uitvoering over aan een commercieel bedrijf. Dat nu nog de gemeente alle aandelen heeft is duidelijk. Westland Verstandig is mordicus tegen deze nieuwe constructie. Dit leidt de aandacht af van waar het echt om gaat t.w. kwalitatieve goede zorg, de wethouder draagt geen directe verantwoordelijkheid meer, burgers zijn aangewezen op medewerkers van de B.V., financieel nadeliger en SKT en Patijnenburg hebben een monopolypositie, nu de gemeente alle zorg aan hen MOET uitbesteden. Ervaringsgewijs is dit niet prikkelend en leidt tot toestanden die te zien waren in de Oost-Europese landen. Tenslotte zal de zorgorganisatie heel lang alleen maar met zichzelf bezig zijn. Het geld is er voor de handjes aan het bed en niet om allerlei neuzelspelletjes. Allemaal redenen om dit niet te doen. Waarom het College het wel wil is onduidelijk. Meer tijd voor andere dingen? Willen de burgemeester en wethouders nog meer buitenlandse snoepreisjes maken of nog meer lucratieve bijbaantjes krijgen?

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Volledig verkeerde keuze College van Burgemeester en Wethouders over invulling gemeentelijke zorgtaak voor jeugdigen, ouderen en hulpbehoevenden.

Bekend is dat de gemeente de organisatie van zorg (o.m. jeugdhulp, WMO, PGB, huishoudelijke hulp) vanaf 1 januari 2015 in Westland heeft. Daarvoor werd het sociaal kernteam (SKT) opgericht dat zich zal vestigen -na een verbouwing van ca. €  2 miljoen- in de oude Wilhelminaschool in ‘s-Gravenzande. Patijnenburg is er al en zorgt voor de deelname aan de arbeidsmarkt van mensen die dat niet op eigen kracht kunnen. Jaarlijks gaat er, incl. huur, ongeveer € 800.000,– van de gemeente naar Patijnenburg. Nu wil het College plotsklaps, zonder deugdelijke onderbouwing, SKT en Patijnenburg overdragen aan twee op te richten B.V.’s, die onder leiding van 2 nieuwe dure directeuren, los van de gemeente, de zorg gaan uitvoeren. De gemeente is alleen nog opdrachtgever van die B.V.‘s en laat de uitvoering over aan een commercieel bedrijf. Dat nu nog de gemeente alle aandelen heeft is duidelijk. Westland Verstandig is mordicus tegen deze nieuwe constructie. Dit leidt de aandacht af van waar het echt om gaat t.w. kwalitatieve goede zorg, de wethouder draagt geen directe verantwoordelijkheid meer, burgers zijn aangewezen op medewerkers van de B.V., financieel nadeliger en SKT en Patijnenburg hebben een monopolypositie, nu de gemeente alle zorg aan hen MOET uitbesteden. Ervaringsgewijs is dit niet prikkelend en leidt tot toestanden die te zien waren in de Oost-Europese landen. Tenslotte zal de zorgorganisatie heel lang alleen maar met zichzelf bezig zijn. Het geld is er voor de handjes aan het bed en niet om allerlei neuzelspelletjes. Allemaal redenen om dit niet te doen. Waarom het College het wel wil is onduidelijk. Meer tijd voor andere dingen? Willen de burgemeester en wethouders nog meer buitenlandse snoepreisjes maken of nog meer lucratieve bijbaantjes krijgen?

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

 

Back To Top