skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Gemeente moet zoeken naar andere oplossing voor islamitische school / integratie moet centraal staan

Recent is een verzoek ingediend voor de komst van een islamitische basisschool in Westland. Het college van VVD, CDA, PW en GBW willen meewerken aan de komst. Inmiddels hebben een aantal politieke partijen, waaronder ook collegepartijen, aangegeven niet akkoord te gaan. Vreemd want dezelfde partijen in het college zeggen wel ja en enkel voor de bühne zeggen diezelfde partijen, maar dan als raadspartijen, nee, omdat dat electoraal beter uitkomt. Hadden de wethouders van dezelfde in het college tegengestemd dan lag de zaak duidelijk en ging het niet door. Tja politiek … Westland verstandig vindt de komst van een nieuwe islamitische basisschool niet verstandig en de komst staat goede integratie en het gevoel dat we samen en in gelijkheid de samenleving zijn in de weg. Westland Verstandig kan zich niet vinden in het collegestandpunt dat de raad, die nu aan zet is, enkel nog maar ” ja” kan zeggen omdat aan de formele eisen voldaan zou zijn. De “wenselijkheid” zou door de raad niet betrokken kunnen worden in de overwegingen. Dit is onjuist en niet volledig en te kort door de bocht. De raad heeft nog wel iets te beslissen. Alvorens de raad dat doet wil Westland Verstandig eerst dat het college met de verzoekende stichting en de ouders nader overleg voert. De inzet zou dan moeten zijn of niet op andere wijze voorzien kan worden in de wensen. Iedereen is het er toch over eens dat het beter is om binnen de bestaande scholenstructuur een oplossing te vinden en toch te voldoen aan het verlangen van een eigen identiteit. Een aparte nieuwe school geeft alleen reden tot verdere afzondering en dat moeten we niet willen zeker als er een andere oplossing zou zijn. De behoefte aan eigen identiteit kan ook ingevuld worden bijv. door in eigen tijd in school daaraan invulling te geven of door specifieke lessen levensovertuiging te geven.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College wil plotsklaps alle zorg (o.m. WMO, thuishulp, jeugdhulp) en Patijnenburg (beschut werken) in een aparte onderneming onderbrengen

Het College van CDA , VVD , PW en GBW wil alle zorg en ook alle activiteiten van Patijnenburg overhevelen naar zelfstandig opererende ondernemingen. De gemeente geeft dan opdracht en de ondernemingen voeren alles uit. Westland Verstandig is hier fel tegen. De gemeente verliest de directe controle op de kwaliteit en de dagelijkse gang van zaken. Dure directeuren en hun staf zullen grote delen van het zorgbudget opsnoepen. Het geld komt dan niet bij degenen die zorg nodig hebben en feitelijk verlenen maar bij duur opgetuigde organisaties. Voor de WMO en jeugd betekent dit een organisatie met 60 fte’s, die alleen maar met zichzelf bezig is en niet met de zorg. De nieuwe bedrijven hebben een monopolypositie omdat de gemeente enkel met de nieuwe bedrijven afspraken kan of moet maken. De kwaliteit en de prijs zal dit zeker niet ten goede komen. Iedere prikkel om het goed te doen ontbreekt. Voorts zet de gemeente deze belangrijke zorgtaken op afstand en dat betekent dat de volksvertegenwoordigende Raad minder invloed heeft. De gemeente moet wel geld verschaffen en dat is dus geld van de burgers. Slecht en verkeerd dat wethouder De Goeij van het CDA hieraan meewerkt. Zij wordt hierdoor ontlast maar zij moet toch ook geleerd hebben van het GGD debacle enige jaren geleden, waar zij ook al niet zag dat een verzelfstandigde GGD miljoenen verliezen leed en de kwaliteit slecht was. Fikse schade voor Westland toen. Blijkbaar geen les uit getrokken en blijkbaar wil zij geen betrokkenheid meer bij de zorg.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: College geeft ten onrechte en in strijd met eerdere belofte een onttrekkingsvergunning aan Arcade voor de sloop van 16 goedkope huurwoningen aan de Molenstraat

In Westland bestaat grote behoefte aan goedkope huurwoningen. 16 daarvan staan in Monster. Arcade wil die woningen afbreken en vervangen door veel duurdere woningen. Op die wijze wordt meer verdiend. 10 bewoners, wonende in 9 woningen zijn tegen en willen dat de gemeente weigert de woningen aan de woonvoorraad te onttrekken. De wethouder Weverling van GBW wilde draagvlak en gaf aan dat als ca 70% van de bewoners tegen waren dan zou hij geen toestemming geven. 3 woningen laat arcade bewust al een poosje leegstaan. Het draagvlak is er niet, dus … maar nee hoor Weverling breekt zijn belofte en laat de bewoners in de kou staan en verleende gewoon de vergunning. Slechte zaak. Blijkbaar waren er al eerder met Arcade afspraken gemaakt, iets waar de wethouder al eerder op zinspeelde toen hij zei dat hij Arcade niet voor de kop wilde stoten. Westland Verstandig heeft de woningen bezichtigd en deze zien er nog best goed uit en hebben een diepe achtertuin. Deze goedkope woningen moeten blijven en ten onrechte wordt de bestaande bewoners dit aangedaan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Asbestbranddossier nog steeds niet compleet en slecht plan nieuw verzamelgebouwen op dezelfde onveilig gebleken plek te bouwen

Na april 2015 zijn de bewoners van Wateringen ten onrechte en door laksheid van de burgemeester onnodig blootgesteld aan asbestresten. Pas toen de provincie, daartoe aangezet door de bewoners, actie ondernam en aanstalten maakte de sanering over te nemen, ondernam het college en de burgemeester actie door met een plan van aanpak te komen. Ook werd vanuit het college de GGD benaderd die geen concrete informatie had en op verzoek van de gemeente verklaarde dat de volksgezondheid niet in gevaar was. Vaststaat dat de GGD geen compleet dossier had en niet beschikte over de meer dan 80 rapporten van de privéwoningen, waaruit bleek dat nog sprake was van een ernstige asbestverontreiniging! Het vervolgplan van de burgemeester kwam  pas in januari 2016. Voor de omwonenden is het erg wrang te zien dat aan de eigenaar van de asbesthal van het college, de brandweer en Welstand toestemming krijgt om te bouwen op de oude voet. Dit terwijl destijds bij de brand die zo uit de hand liep omdat de brandweer er niet bij kon aan de kant van de Ambachtsweg. Door nu op dezelfde beperkte afstand van de woningen te bouwen bestaat een risico van herhaling. Dit had anders gemoeten en ook gekund. Belang van de bewoners telt blijkbaar niet. Westland Verstandig is het eens met de omwonenden dat hier voor een andere insteek had moeten worden gekozen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Westland Verstandig voor zorg dichtbij in de dorpskern ‘s-Gravenzande

De komende tijd moeten keuzes gemaakt worden voor de WMO zorg voor de komende jaren. Vreemd is het dat in 2015 vele miljoenen zijn overgehouden door de gemeente op het gebied van de WMO. Van het Rijk werd meer ontvangen dan uitgegeven werd. Er is dus geld, geld wat voor goede zorg moet blijven. Westland Verstandig vindt met name dat de zorg en opvang van ouderen en hulpbehoevenden beter georganiseerd moet worden. Wij vinden het nodig dat per kern de benodigde en passende opvang geregeld wordt. Daarbij dienen ook goede burgerinitiatieven met open armen ontvangen te worden. Recent kreeg het initiatief om respijtzorg op maat en kleinschalig te organiseren met vrijwilligers van dit college niet de steun die het verdiende. Dat gaat dus voorlopig niet door. Westland Verstandig betreurt dat. De zorg vooral voor kwetsbare burgers dient voorop te staan. Het lijkt erop alsof dit college alleen maar zaken wil doen met de grote zorgaanbieders die in Westland actief zijn. Die zijn gewillig maar worden beperkt door eigen organisatie en beschikbare geldmiddelen. Het lijkt goed het uitgangspunt om alleen maar met de grote aanbieders te praten los te laten en nieuwe innovatieve plannen goed te keuren, waardoor de zorg dichtbij in ‘s-Gravenzande, verzekerd is.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Westland Verstandig voor zorg dichtbij in de dorpskern De Lier

De komende tijd moeten keuzes gemaakt worden voor de WMO zorg voor de komende jaren. Vreemd is het dat in 2015 vele miljoenen zijn overgehouden door de gemeente op het gebied van de WMO. Van het Rijk werd meer ontvangen dan uitgegeven werd. Er is dus geld, geld wat voor goede zorg moet blijven. Westland Verstandig vindt met name dat de zorg en opvang van ouderen en hulpbehoevenden beter georganiseerd moet worden. Wij vinden het nodig dat per kern de benodigde en passende opvang geregeld wordt. Daarbij dienen ook goede burgerinitiatieven met open armen ontvangen te worden. Recent kreeg het initiatief om respijtzorg op maat en kleinschalig te organiseren met vrijwilligers van dit college niet de steun die het verdiende. Dat gaat dus voorlopig niet door. Westland Verstandig betreurt dat. De zorg vooral voor kwetsbare burgers dient voorop te staan. Het lijkt erop alsof dit college alleen maar zaken wil doen met de grote zorgaanbieders die in Westland actief zijn. Die zijn gewillig maar worden beperkt door eigen organisatie en beschikbare geldmiddelen. Het lijkt goed het uitgangspunt om alleen maar met de grote aanbieders te praten los te laten en nieuwe innovatieve plannen goed te keuren, waardoor de zorg dichtbij in De Lier, verzekerd is.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top