skip to Main Content

Publicaties

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Leuningjes per direct asbestvrijmaken en weer volledig gebruiken; Eindelijk, maar eigenlijk veel te laat komen nu ook de andere partijen in beweging en wensen herstel

Westland Verstandig heeft zich vanaf eind 2015 al diverse malen ingezet voor maatregelen die het mogelijk maken dat De Leuningjes direct weer in zijn geheel open kan voor verenigingen en evenementen. Diverse verenigingen willen terecht weer gebruik gaan maken van de al vele jaren door hen gebruikte ruimten. De gemeente is eigenaar van het gebouw en verhuurt dat aan de beheersstichting. De gemeente is dus zonder meer verantwoordelijk als blijkt dat er asbest in het gebouw zit. Schoonmaken is de plicht van de gemeente. Dat was al direct in het najaar 2015 het geval. Westland Verstandig wees daarop en voerde goed overleg met betrokkenen. Zij stond politiek nagenoeg alleen. Waarom de gemeente stopte met de al in gang gezette sanering laat zich raden. Wethouder Ouwendijk hanteerde een uitrookbeleid. Vandaar de vertragingstactiek en het kritisch zijn op het goed uitziende plan van het stichtingsbestuur voor een sluitende exploitatie. Ook worden vele honderden steunbetuigingen tot behoud van de huidige Leuningjes niet serieus genomen. Gelukkig lijkt daar nu een einde aan te komen en gaan een aantal politieke partijen overstag en zij willen ook dat de wethouder De Leuningjes weer op korte termijn gebruiksgereed maakt. Ook een aantal inwoners van Poeldijk denken na over de toekomst van De Leuningjes. Ook zij menen dat De Leuningjes in ieder geval voorlopig weer in zijn geheel gebruikt moet kunnen worden. Fijn en weer eens een bewijs dat de vasthoudendheid van Westland Verstandig vroeg of laat vaak beloond wordt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College boekt Rabobank aan Verdilaan af van € 7.3 miljoen naar € 900.000,–, houdt ruim € 13 miljoen van de bouwsom buiten de reserve, boekt bij de reserve jaarlijks veel te hoge rente, boekt bouwgrond Tiendweg af en het afgeboekte bedrag leidt tot een nog groter verlies van het woningplan Hoogeland, wijzigt indelingen van de twee halve gemeentehuizen, legt een nieuwe weg en rotonde aan rondom de geplande locatie Tiendweg, die zonder gemeentehuis er (nog) niet zijn gekomen, en verantwoordt die kosten niet op de nieuwe gemeentehuizen en stopt de verwachte kosten voor inrichting, computers etc. weg in niet of nauwelijks te traceren posten.

Vorenstaande opsomming is niet compleet. Het College en de Raad willen de hoge kosten van de twee nieuwe gemeentehuizen onzichtbaar maken, dat is wel duidelijk. Neem bijvoorbeeld de afboeking van de in 2009 aangekochte Rabobank aan de Verdilaan. De aankoopsom bedroeg € 7.3 miljoen. Toen duidelijk werd dat op die plek een helft van het nieuwe gemeentehuis gebouwd moest worden begon een reeks afboekingen waarvan de laatste van € 2 miljoen eind 2015 was. Nu zou het perceel nog € 900.000,– waard zijn en dat bedrag wordt meegenomen in de kostenberekening. Onjuiste voorstelling van zaken en de Westlandse inwoners in de maling genomen. Wel gemaakte of te maken kosten worden weggelaten of verlaagd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Tijdelijke busverbinding Hoek van Holland- Schiedam/Rotterdam dient ook De Lier/Maasdijk aan te doen

Begin 2017 beginnen de werkzaamheden om de spoorlijn van en naar Hoek van Holland om te zetten in een metrolijn. Gevolg is dat er gedurende langere tijd geen (metro)treinen zullen rijden. De RET verzorgt tijdelijk vervangend busvervoer tussen Schiedam centrum/Rotterdam en Hoek van Holland. Inwoners van De Lier en Maasdijk vroegen Westland Verstandig te bekijken of het mogelijk is dat deze bus ook De Lier en Maasdijk aandoet. Op zich een goed idee en ook een goed idee om te zien of de metropool Rotterdam-Den Haag een meerwaarde heeft. Westland Verstandig vindt een aansluiting van de tijdelijke busverbinding op De Lier en Maasdijk een goede test om te kijken of er belangstelling is om op die wijze gemakkelijk in Schiedam of Rotterdam te komen. Na een poos kan dan bekeken worden of een blijvende behoefte aan een dergelijke verbinding is.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Zorg dichtbij in ‘s-Gravenzande moet echt beter geregeld worden

Nog steeds komen bij onze fractie klachten binnen van vooral oudere inwoners van ‘s-Gravenzande en Heenweg , die al dan niet tijdelijke zorgopvang nodig hebben en die niet kunnen krijgen. Dit is echt niet te verdedigen. Sonnevanck blijft voorlopig open. Lange tijd kon dat niet omdat het gebouw niet geschikt te maken viel voor zwaardere zorg. Nu ineens wel. Op het WMO vlak hield de gemeente vorig jaar € 8.2 miljoen over van de van het Rijk daarvoor ontvangen euro’s. Deze euro’s moeten nu echt de zorg ten goede komen. Dus geen reconstructie glastuinbouw verduurzamingskosten of nieuwe gemeentehuizen daarvan betalen. In de zorg is nog genoeg te doen. Iedere ‘s-Gravenzander die hulp nodig heeft moet die kunnen krijgen in de eigen dorpskern. Dat moet een hard gegeven zijn en daarin zal met euro’s geïnvesteerd moeten worden. Euro’s die dan wel gebruikt worden voor het geven van echte zorg.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: College handelt willekeurig en onverantwoord met komst tijdelijke opvang 270 vluchtelingen in Wateringen

Vorige week een persbericht van wethouder El Mokaddem van PW: er was een aanvrage voor een omgevingsvergunning bij hem binnengekomen. Vreemd want dit soort aanvragen wordt nooit apart in een persbericht verwoord. Waarom nu wel? Wethouder te veel tijd over? Tijd die zowel hij als de propaganda-afdeling van Westland -waar hij de baas over is- beter in andere zinvolle dingen kan stoppen. Of wordt zijn “carrière” in de landelijke PvdA op deze wijze gestimuleerd? Algemeen bekend is dat dat zijn ambitie is en Westland alleen maar als springplank gebruikt wordt. Dat kan alleen, niet door hard te werken of goede dingen te doen, maar wel door veel  onzinnige, de gemeente geld en tijd kostende publiciteit te hebben en lucht te verplaatsen. Vage plannen worden ineens concrete zaken en alles wordt veel mooier gemaakt. Ook zaken doordrijven als dat Westland niet ten goede komt. De tijdelijke opvang is daarvan een goed voorbeeld. Enkel voor eigen aanzien worden de belangen van Westland geofferd als zonder meer en zonder goede voorwaarden toestemming gegeven wordt voor zo een grote hoeveelheid vluchtelingen op een verkeerde plek. Die echte vluchtelingen verdienen wel hulp maar zeker niet op de Westlandse manier. Tja…

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Gelukkig komen er voorlopig geen 100 huisjes op het strand bij Monster/Ter Heijde

Op vragen aan het College over het slechte en niet doordachte plan voor de bouw van 100 strandhuisjes werd geantwoord dat de procedures voorlopig “on hold” gezet werden in verband met een op te stellen strandvisie. Eerder vroeg Westland Verstandig daarnaar ook al en toen was afwachten niet nodig. Op voorspraak van de coalitie van CDA ,VVD, PW en GBW werd zelfs al in de begroting rekening gehouden met extra verhuurinkomsten. Gelukkig zegeviert nu het gezonde verstand. Westland moet niet willen dat het strand over een lengte van ca. 1.500 meter beheerst wordt door permanent bewoonde huizen. Gelukkig begint ook landelijk in de politiek het besef te groeien dat dat geen goede ontwikkeling is en geen bebouwing wenselijk is op strand en in duinen. Westland Verstandig blijft inzetten op het definitief afblazen van het plan.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top