skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Geen echte daadkracht bij dit College; geen nieuw beleid; geen oplossingen voor de echte problemen van Westland

In de eerste week van juli maakt het College altijd bekend de plannen voor de komende jaren. Die plannen zijn er nauwelijks en daarom besloot het College het accent te leggen op het vooral wijzen op de prestaties van de afgelopen jaren. Vreemd is dat. Van terugkijken wordt het Westland niet echt beter. Blijkbaar wil dit College doen overkomen dat ze goed bezig is. Echter de werkelijkheid is anders. Aan de echte problemen van Westland doet het College niets. We noemen er een paar. De schuld van Westland is nog steeds torenhoog en één van de hoogste van alle Nederlandse gemeenten. De schuld zal na 2016 weer verder oplopen, zo geeft het College zelf aan. De grondposities zijn veel te hoog en de boekwaarde irreëel hoog. Risico’s worden te laag ingeschat. Werkloosheid in Westland loopt op. Te veel euro’s worden verkwist aan onzinnige zaken. Accenten worden verkeerd gelegd. Het belang van de burger moet meer centraal staan. Steeds weer nieuwe niet kansvolle en geldopslokkende initiatieven komen er om de glastuinbouw te ondersteunen, daarbij erkennend dat wat er tot nog toe gebeurde niets heeft opgeleverd. Voor de ambtelijke organisatie en de rol van de gemeente ontbreekt een goed plan. Op het gebied van de zorg ontbreken goede plannen waardoor degenen die dringend en goede verzorging nodig hebben, die kunnen krijgen in hun eigen kern. Dit moet anders en beter. Dit College van CDA, VVD, PW en GBW kan en wil niet anders. Eigen roem en furore, cursussen, pr, buitenlandse reisjes gaan voor het oplossen van de echte problemen.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College kijkt enkel terug maar nauwelijks vooruit in voorjaarsnota. Vooral veel ijdeltuiterij

Deze week heeft het College aan de Raad voorgelegd de geleverde prestaties over de afgelopen 2 jaren en een blik op wat er nog komen gaat in de komende jaren. Natuurlijk heeft dit College ook goede dingen gedaan, zoals zwembad Hoge Bomen openhouden, aanpak Marktplein ‘s-Gravenzande en Wilhelminaplein Naaldwijk. Dit had vermeld kunnen worden. Wat dit College nu presenteert is vooral het pronken met andermans veren. Immers de Horti Campus, aardwarmteboringen, de aanleg van een aantal grote wegen, de hulp en zorg voor jeugdigen en WMO-cliënten, creatie van ecologische zones etc. zijn niet op initiatief van dit College er gekomen maar door Lentiz, kwekerscollectieven, provincie, aansluiting bij wat er al was (WMO, jeugd) subsidieregelingen en initiatieven. Wel vaak financiële ondersteuning met euro’s of garanties, maar pas nadat een ander dat wilde. Voorts gaat het om projecten die al lang bij de aanvang van dit College liepen. Ook geeft het College veelvuldig te hoog op van de “prestaties”, zoals het succes van het binnenhalen van 3 buitenlandse bedrijven. Twee daarvan zijn voor Westland en de werkgelegenheid onbelangrijk en een is zelfs maar een postbus adres. Blijkbaar wil het College door hoog op te geven over de geleverde prestaties verhullen dat ze maar heel weinig gedaan heeft en nauwelijks vooruit te branden is en geen nieuw beleid ontwikkelt. Dat is wel de realiteit helaas. Dit College is te veel met zichzelf bezig. Vooral bezig met de eigen PR buiten Westland en daar heel veel euro’s aan besteden. Dat moet veranderen. De burgers moeten centraal staan. Daar zijn we immers voor bezig.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ‘s-Gravenzander

Verzoek Westland Verstandig aan College om direct met een gedegen verkeerscirculatie- en parkeerplan te komen voor centrum ‘s-Gravenzande en daarbij de gevolgen van eventuele afsluiting weg tussen het Vaartplein en Langestraat te betrekken

Tevens verzocht Westland Verstandig aan het College om met alle betrokkenen, te weten de BIZ, klankbordgroep, ondernemers rondom Marktplein, bewoners directe omgeving en marktkooplui overleg te voeren, zodat een voor een ieder acceptabele oplossing bereikt wordt over de al of niet afsluiting van de hiervoor genoemde weg. Nu is er verdeeldheid binnen ‘s-Gravenzande over het al of niet afsluiten van de weg. Daar zou toch een oplossing voor gevonden moeten kunnen worden waar ieder zich in kan vinden. Ook de door de bewoners al eerder aangekaarte parkeerproblemen in en rond de Langestraat zouden in dat overleg betrokken en opgelost moeten worden. Het gaat om de leefbaarheid van dat deel van ‘s-Gravenzande en dat vindt Westland Verstandig -net als elders in Westland- heel belangrijk. Zorgen voor een goede, fraaie en veilige leefomgeving is een belangrijke taak van de gemeente.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Voorlopig geen 100 strandhuisjes op strand Ter Heijde en Monster/Leuningjes moet direct asbestvrijgemaakt worden en weer helemaal gebruikt worden door verenigingen/ aanpak centrum Monster

Inmiddels maakte het College bekend dat besluiten over de komst van 100 strandhuisjes on hold gezet zijn. Eerst moet de strandvisie er zijn. Ook het gewijzigde standpunt van de minister (geen bebouwing meer rond strand en duinen) is belangrijk. Prima. Verkeerd plan, al was het alleen maar omdat dat deel van het strand nauwelijks te bereiken is.

De Leuningjes moet weer snel helemaal open. De gemeente is verplicht als eigenaar daarvoor te zorgen. Daarnaast kan dan in Poeldijk de komende jaren met de inwoners samen bekeken worden hoe het nu verder moet. Prima plan vinden we dat.

Net als Naaldwijk en ‘s-Gravenzande zal het centrum van Monster nog bruisender gemaakt moeten worden. Naast het al lopende plan rondom het gemeentehuis -dat zelf daar niet in zit- zal er nog meer moeten gebeuren. Westland Verstandig is daar voorstander van.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Kosten asbestsanering Wateringen weer hoger dan € 3.5 miljoen/zoektocht naar de waarheid gaat door/zowel gemeente als provincie willen op essentiële punten geen stukken geven

Inmiddels heeft ook de burgemeester moeten toegeven dat tot april 2016 de asbestsaneringskosten weer aanzienlijk meer waren dan de genoemde € 3.5 miljoen. Vaststaat inmiddels dat de gemeente vanaf medio april 2015 tot begin januari 2016 duidelijke bewijzen en signalen dat er nog heel veel asbest op straten, in tuinen en woningen en in achtertuinen zat, stilgezwegen en gepasseerd heeft. Pas na veel aandringen kwam de provincie in actie. Van de 4 stappen die gelden voor taakverwaarlozing van een gemeente heeft de provincie er vanaf de zomer 2015 drie gezet. De Raad wist van niets en de burgemeester heeft dat stilgehouden. De vierde stap zou gezet worden op 5 januari 2016. Op die dag werd de burgemeester klaarblijkelijk gewaarschuwd dat dit er aan kwam. Door wie laat zich raden. Een partijgenoot uit GS. Door ‘s avonds in allerijl naar de provincie te gaan en beterschap toe te zeggen wist het College dit te voorkomen. Eind van die week lag er een kort plan van aanpak. Voor de bewoners wel belangrijk wat er op 5 januari zich heeft afgespeeld. De gemeente en de provincie weigeren stukken af te geven. Geen openheid. De waarheid moet boven tafel komen. Dat hoort toch bij een transparant bestuur? Of nu effe niet? Onbegrijpelijk en niet goed te praten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top