skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Boodschappenlijstje Westland Verstandig voor begroting 2017

Na de zomer zal het gemeentebestuur zich gaan buigen over de begroting 2017. Onze fractie heeft het College een boodschappenlijstje meegegeven, zodat de collegeleden tijdens hun vakantie daarover alvast kunnen nadenken. Wat wil Westland Verstandig: meer financiële ondersteuning alle verenigingen, in kaart brengen van alle lasten 2 nieuwe gemeentehuizen, meer geld voor zorg en handjes aan het bed, terugkeer nachtapotheek, meer geschikte plekken in verpleeghuizen, meer zorg dichtbij, geen Westlander meer die gedwongen wordt buiten Westland verzorgd te worden, betere aanpak geluidshinder langs Westlandse wegen, schuld- en grondpositie echt beetpakken, meer sociale huurwoningen in de prijsklasse onder € 500,–, meer veiligheid door o.m. meer mobiel cameratoezicht, aanpak asbestdaken door extra financiële prikkel, andere keuzes hoe euro’s worden besteed (minder kosten van het gemeentelijk apparaat, geen onnodige kosten collegepropaganda, geen Westland Marketing, geen kosten optuigen zorg, geen geldverkwisting aan zaken waar de inwoners niets aan hebben zoals steeds weer fikse kosten aan de Greenport door verandering plannen etc.etc.). De rest van de zaken die we willen kunt u lezen op onze website.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Meer openheid gemeentebestuur gewenst / transparantie moet vanzelfsprekend zijn

Westland Verstandig wenst een gemeentebestuur dat meer openheid geeft in het besluitvormingsproces. Geregeld leidt dit tot aanvaringen tussen ons en het College en de coalitiepartijen VVD, CDA, PW en GBW en zelfs de burgemeester. Nu wordt heel veel informatie in veel dossiers achtergehouden. Genoemd kunnen worden de miljoenen euro’s kostende opdrachten door College aan de raadsaccountant, de wijze waarop de bouw en 25-jarig gebruik van de twee halve gemeentehuizen financieel geregeld wordt, de wijze waarop zaken als de asbestkwestie Wateringen zijn aangepakt, de gang van zaken bij diverse Westlandse bouwprojecten, kosten die de collegeleden voor zichzelf maken etc. Openheid en eerlijkheid zijn absoluut nodig om het vertrouwen van de inwoners te krijgen. Complete informatie maakt het bestuur eerlijker. Nu lijkt het erop alsof het College -geadviseerd door dure ingehuurde krachten- alleen maar positieve informatie geeft, daarvoor heel veel euro’s uitgeeft, hetgeen overkomt als pure opschepperij.

Visie Westland Verstandig: Meer openheid, transparanter en eerlijkheid dringend gewenst in Westland. Dit vraagt om een volledig andere bestuurscultuur in Westland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Burgerinitiatief voor dagopvang dementerenden in woonhuis aan de Poelkade groot succes; nu al een wachtlijst en dus meer van dergelijke initiatieven gewenst

Westland Verstandig is voorstander van kleine dagopvangmogelijkheden voor dementerenden. Op die wijze kan zorg op maat geleverd worden aan degenen die dat graag willen. Uiteraard naast de grotere opvang zoals die al door de zorgaanbieders wordt aangeboden. Onze fractie bezocht recent de begin dit jaar opgestarte opvang en stelde vast dat iedereen blij en tevreden was. Ook een goede formule en samenwerking tussen de eigenaar van de woning, de betrokken mantelzorgers, Pallia Zorgbureau in ‘s-Gravenzande en de gemeente. Er zouden meer van dit soort initiatieven moeten volgen en wellicht ook met andere doelgroepen. Financieel bezien ook geen noemenswaardige extra lasten voor de gemeente.

Visie Westland verstandig: Kleinschalige zorg op maat en in de buurt waar men meestal het hele leven heeft gewoond moet door de gemeente geënthousiasmeerd en goed gefaciliteerd worden voor iedere vorm van zorg.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Dringend maatregelen gewenst in de kern Monster voor meer parkeermogelijkheden

Al jaren is er een steeds nijpender parkeerprobleem in diverse woongebieden in Monster. Op initiatief van Westland Verstandig is bekeken of in de diverse woonwijken nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden. Dat leek lastig te realiseren en zou ten koste gaan van groen en veiligheid. Dus niet verstandig om te doen. Wellicht dat een andere wegindeling of rij-inrichting enige plaatsen kan opleveren, maar daarmee is het structureel tekort niet weg. Westland Verstandig is daarom voor een oplossing bestaande uit het creëren van kleine parkeerpleinen op plaatsen waar dat kan in of rond de woonwijken. Een nog betere leefomgeving moet daarbij vooropstaan. De komende tijd zal daaraan door de gemeente gewerkt moeten worden.

Visie Westland Verstandig: de gemeente moet verder investeren in voldoende parkeermogelijkheden in en rond die delen van Monster waar er een tekort aan parkeerplaatsen is. Dat hoort bij een goede en rustige leefomgeving en die is erg belangrijk.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Meer maatregelen nodig om De Lier nog mooier en leefbaarder te maken

De Lier is natuurlijk al een magnifieke plek om te wonen. Toch vindt de fractie van Westland Verstandig dat tal van verbeteringen dringend nodig zijn en dat er in De Lier nog voldoende werk aan de winkel is. Genoemd kunnen worden een betere aansluiting Leeweg op de N223, meer en betere afscherming verkeersgeluid afkomstig van de steeds drukkere N223, meer structurelere verkeersmaatregelen rond de Markenborgh en Sportlaan, definitieve en blijvende oplossing waterproblematiek, voortvarende aanleg Oostelijke randweg, inclusief oplossing Jachthaven, en aanleg mooi ecologisch gebied ook geschikt voor waterberging, voldoende speeltoestellen in de wijken voor kinderen, het tegengaan van bewoning woningen in kern door veel arbeidsmigranten, verdere verfraaiing door bouw woningen in de kern op plaatsen waar nu nog bedrijven gevestigd zijn, het verkeersveiliger maken van De Lier door een nieuw verkeersplan dat snel wordt uitgevoerd. Er staan nog veel meer zaken op ons verlanglijstje. Weet u er zelf ook nog, laat het ons weten. U weet, Westland Verstandig is voor burgerbelang en uw mening telt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top