skip to Main Content

Publicaties week 32

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Zelfstandig bedrijf, die in opdracht van Westland alle jeugd- en WMO zorg gaat uitvoeren, is om meerdere redenen slecht voor de Westlandse burgers.

Eigen belang college en ambtenaren telt zwaarder dan de zorgbehoevende burgers. Dit college van CDA, VVD, PW en GBW blijft doorgaan met het oprichten van een besloten vennootschap: SKT B.V. SKT staat voor sociaal kernteam Westland. Het nieuwe bedrijf krijgt een nieuwe directeur en staf. De gemeente gaat opdracht geven aan SKT om alle zorg te gaan uitvoeren. SKT doet dat dus in de toekomst en niet meer de gemeente. Duur, zorg wordt ten onrechte weer op afstand gezet, oncontroleerbaar, organisatie die voorlopig alleen met zichzelf en de reorganisatie bezig is in plaats met de zorg, ondoorzichtige structuur (wat valt wel nog onder gemeente en wat is SKT)? Tientallen ambtenaren zijn ambtenaar af en moeten gedwongen in dienst treden van het nieuwe bedrijf. Visie Westland Verstandig: zeker in deze tijd van veranderingen op het gebied van de zorg en het steeds meer een beroep doen op mantelzorgers past het niet  dat het college en de leidinggevende ambtenaren onverantwoorde spelletjes gaan spelen. Geen enkel echt voordeel is aan te wijzen voor de vorenstaande move. Er kwamen 6 wethouders, die gemiddeld zonder wachtgeld 350.000 per jaar kosten, nou net vanwege de uitbreiding van de gemeentelijke taken. Tja blijkbaar was dat laatste een slechte smoes.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Zonnepanelenaanschaf kan aantrekkelijker gemaakt worden

Westland wil de duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland worden. Onze fractie wil dat inwoners van Westland via de gemeente zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen zonder betaling koopsom direct bij aankoop. Hoe werkt het?. De besparing op de energierekening als gevolg van de zonnepanelen gedurende de komende jaren wordt – geheel of gedeeltelijk – gebruikt voor de aflossing. Nadat de aflossingen zijn gedaan, profiteert de inwoner maximaal van het financieel voordeel dat de zonnepanelen oplevert. Westland moet dit zo snel als mogelijk opstarten. Met leveranciers en financiers moeten goede afspraken gemaakt worden. Wellicht kan ook Westland Infra (bijna geheel eigendom van Westland) meedoen. Andere gemeenten in Nederland bieden hun burgers zonnepanelen aan  op vorenstaande basis zonder dat het de gemeenten zelf geld kost. Daar is het een groot succes. Visie Westland Verstandig: het gemeentebestuur moet de burgers, die dat willen, laten meeprofiteren van de voordelen van zonnepanelen. Ook is dat in het belang van de gemeente zelf. Wij zullen bij de eerstkomende raadsvergadering met een motie komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Rust, ruimte natuurbehoud en vrij uitzicht Westlandse kust moet behouden blijven

Het Westlandse strand- en duinengebied moet rust en ruimte blijven behouden. De toegang tot het strand met voertuigen moet verder nu eens goed geregeld worden. In principe geen toegang. Alleen de reddingsdiensten en dan nog alleen voor hun taken. De rustige familiestranden moeten niet voorzien worden van permanente 2 laags-strandhuizen die over een lengte van 1,5 km het strand ” vullen”. Ook geen windturbines op zee die zichtbaar zijn. De strandcoördinator wordt gemist want die is door het college ten onrechte wegbezuinigd. Niet alleen toezicht maar ook het verstandige gebruik van strand en duinen moet deze bewaken. Wel beperkte horeca, zoals nu. De afgelopen jaren lijkt het college van B en W het niet zo nauw te nemen met de belangen voor het strand en de duinen. Dit is slecht en moet stoppen. Visie Westland Verstandig: vòòr een stevige en robuuste kustvisie, die de rust, ruimte, vrij uitzicht en natuurbehoud voorop stelt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Huisvesting vluchtelingen in Wateringen lijkt steeds meer op een slecht geregisseerde soap; wie wordt hier nu beter van ? Vreemd spel door enkele politieke partijen

De initiatiefnemer voor de opvang van 257 vluchtelingen diende na ongeveer 4 maanden de vergunningsaanvrage voor de aanpassing van het huidige Polenhotel in. Echter die aanvrage was incompleet en het belangrijkste onderdeel -namelijk de veiligheid en invloed van de huisvesting van zo een groot aantal vluchtelingen op de omgeving- was verre van compleet. Het College weigert de wel aangeleverde onderbouwing af te geven. Vreemd. Ook is het College Oost-Indisch doof voor het gegeven dat COA 15 opvanglocaties in Nederland sluit, omdat er steeds minder vluchtelingen naar Nederland komen. Een grote ommekeer dus. Westland moet dus stoppen met dit plan. Overigens bevreemdt de opstelling van een aantal Westlandse politieke partijen. De VVD stemde in februari voor de opvanglocatie en maakt zich nu zorgen over de gevolgen. Tja … De GBW-wethouders hebben voor de opvang gestemd, terwijl de GBW-fractievoorzitter overal roept dat hij tegen is. Tja politiek…

Visie Westland Verstandig: In februari op terechte gronden tegen de komst van de opvang gestemd; College dient terug te komen op niet goed doordacht besluit; opvang is niet meer nodig; nadelen zijn veel groter dan voordelen. Initiatiefnemer neemt buurtondernemers en inwoners en gemeente niet serieus.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Westland Verstandig pleit nog eens voor gemeentemaatregelen bodemdaling De Lier

Onze fractie heeft deze week het college verzocht snel deugdelijke maatregelen te nemen tegen de bodemdalingen in o.m. de Vogelwijk, bomenbuurt en druivenwijk. De schadelijke gevolgen voor de rioolbuizen, waterleidingen, drempels, parkeerplaatsen en de vloeren zijn duidelijk ernstig en nemen sneller toe dan verwacht. Ook is verzocht de communicatie met de bewoners te verbeteren, zodat een ieder weet wat er gaande is en waar op gerekend kan worden. Ook verzochten wij om een in de maak zijnde plan van aanpak nu op korte termijn af te leveren bij de bewoners. Dat plan moet concrete maatregelen inhouden hoe de problemen kunnen worden opgelost. Visie Westland Verstandig: de getroffen bewoners van De Lier hebben recht op een goede, eerlijke, snelle en doeltreffende aanpassingsactie van de gemeente Westland. Immers de gemeente heeft als eerste de plicht en taak te zorgen voor een goede leefomgeving van haar burgers. Ook in De Lier uiteraard. Westland Verstandig heeft ook om die reden actie van het college verlangd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top