skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Weer politieke achterkamertjes over handhaving; gelukkig wel versoepeling op komst. Overtuiging groeit dat huidige handhaving onzinnig, geldverkwistend is en tot geen enkele schaalvergroting leidt

Westland Verstandig is sedert het aantreden van wethouder Ouwendijk in verzet gekomen tegen de wijze waarop het College optreedt tegen het al vaak vele tientallen jaren bestaand gebruik van opstallen en gronden. Fikse lonen worden betaald aan extra ingehuurde uitzendkrachten. Veel inwoners van Westland worden ongelukkig en ongerust gemaakt. Het beëindigen van gebruik verandert niets in de eigendomssituatie. Waarom dan toch handhaven en dat volstrekt willekeurig. Grote gevallen worden niet aangepakt. Dat laatste hoeft ook niet, maar eerlijk is het niet. Vriendjespolitiek, good old boys? Slechte zaak. Het wordt tijd voor een andere insteek en wellicht ook tijd voor een andere wethouder die dit gaat doen. Wethouder Ouwendijk van de VVD is niet geschikt hiervoor. Gelukkig lijkt ook het College in te zien dat de huidige handhavingsmaatregelen onzinnig zijn en tot niets leiden. Visie Westland Verstandig: Handhaving op maat en rekening houden met alle facetten en alleen dan als het nuttig en nodig is. Regelingen treffen waarbij alle belangen op gelijke wijze worden meegenomen en vooral agrarische woningen in de lintbebouwing omzetten naar burgerbestemming. Daar moeten we heen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Westlandse politiek: showtime of echt er zijn voor de burger in zaken die er toe doen?

Raadsleden zijn mensen die als vertegenwoordiger van het volk beslissingen nemen in het belang van de inwoners en controleren of alles goed wordt uitgevoerd door College en de ambtenaren. Raadsleden zijn er dus niet -zoals we nu vaak zien- voor de bühne en om met onzinnige ideeën of plannen te komen. Westland Verstandig is een partij die haar rol van volksvertegenwoordiger en controleur zeer plichtsgetrouw ziet. We hebben een bloedhekel aan o.m. vriendjespolitiek, politieke ijdeltuiterij, laks bestuur, bestuurders die alleen het pluche of eigen belang voorop stellen, geldverkwisting, geld uitgeven wat niet ten goede komt aan de burgers, opeenstapeling van fouten, het niet correct luisteren naar de burgers, burgemeester en wethouders die te veel tijd stoppen in hun nevenactiviteiten en het werk waarvoor ze betaald worden verwaarlozen. Er gaan dingen goed in Westland maar ook vaak niet. Westland Verstandig is een partij die de vinger op de zere plek legt, zeker niet voor eigen gewin maar enkel om het burgerbelang te benadrukken. Daarbij valt vaak op dat “de Westlandse politiek” eerst zich fel verzet om dan na enige tijd tot inkeer te komen en langzaam een draai maakt. Tientallen voorbeelden hiervan zijn te geven. Visie Westland Verstandig: Er valt nog een hoop te doen in Westland, omdat -kort gezegd- de bestuursmentaliteit nog steeds niet goed is en echt verkeerde of ongelukkige zaken worden doorgezet, verzwegen en politiek afgedekt. Dit moet echt anders en beter en dat in het belang van de Westlandse inwoners.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Plannen voor De Kreek en Sonnevanck in ‘s-Gravenzande van Pieter van Foreest zijn prima. Wel moeten meer bedden beschikbaar komen voor urgente gevallen

Gelukkig blijft Sonnevanck definitief open voor de verpleeghuiszorg. Westland Verstandig heeft daar steeds voor gepleit. Na veel keren “nee, kan niet is te duur” nu eindelijk een verstandig besluit. Jammer voor de onnodige onrust bij bewoners en familie. De Kreek wordt een expertisecentrum met dagbehandeling, spoedzorg/crisis, behandelingen op gebied van dementie, laatste levensfase, herstelzorg. Visie Westland Verstandig: Sonnevanck verpleeghuiszorg en de huidige functie van De Kreek wordt uitgebreid en dat is prima. Wel moeten er meer plekken komen voor spoed crisiszorg. Nu 4 plekken, maar dat zijn er te weinig om in alle gevallen opvang te regelen voor in nood verkerende inwoners uit ‘s-Gravenzande of Heenweg. Ook moeten de wachtlijsten weggewerkt worden. De Kreek zeker alleen blijven gebruiken voor de doelgroep en niet voor andere huisvesting, zoals CDA Westland deze week voorstelde in een niet doordacht en irreëel plannetje.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Lege appartementen in de Ark moeten snel bewoond gaan worden . Burgemeester voert bewust een ” eigen ” regie over dossier asbest Wateringen

  1. De gemeente Westland heeft een taak om de lege appartementen in de Ark snel in gebruik te laten nemen. Westland Verstandig wordt bijna dagelijks geconfronteerd met Westlandse inwoners -vaak op leeftijd- die na ziekenhuisopname niet terug kunnen keren naar Westland omdat hier geen plaats is in de verzorgingshuizen. Dit kan natuurlijk niet en zeker als dan bekend is dat de bestaande verzorgingshuizen (de Ark, Sonnevanck en de Naaldhorst) deels leegstaan. Visie Westland Verstandig: Slechte zaak en kan wethouder De Goeij van CDA Westland aangerekend worden.
  2. Burgemeester Van der Tak houdt bewust delen van asbestdossier achter. Ook Gedeputeerde Staten met al die CDA-ers wil niet prijsgeven wat op 5 januari jl. gebeurd is. Een verzoek aan College van B&W de Provincie te verzoeken de geheimhouding op te heffen wordt zonder reden geweigerd. Hoogmoed voor de val? Visie Westland Verstandig: Alle informatie over asbestkwestie moet worden openbaar gemaakt. De Wateringse getroffenen hebben daar recht op.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Opstart betaalbare ouderen-/zorgwoningen Ter Heijde deze week; Goed voor de kern; Dit burgerinitiatief van Hint verdient navolging in andere kernen. De gemeente moet voldoende faciliteren

Naast de logeerbedden in Duinhof wordt deze week een feit dat 12 ouderenwoningen met zorgvoorzieningen er definitief gaan komen. Prima initiatief. Westland Verstandig vindt dat de kernen Monster en Poeldijk soortelijke voorzieningen moeten komen. De gemeente Westland moet zo nodig zelf het initiatief nemen daarvoor. Er is geld genoeg. Immers in 2015 werd op zorg en WMO van het Rijk meer dan € 8 miljoen meer ontvangen dan werd uitgegeven. Dit zijn euro’s die echt alleen maar voor de zorg en WMO uitgegeven mogen worden en dus niet zoals het College nu wil aan de reconstructie en verduurzaming van glastuinbouw. Visie Westland Verstandig: Meer zorg dichtbij in de kernen. Iedere Westlandse zorgbehoevende heeft het recht om in eigen kern te blijven ook als hij zorg nodig heeft. Ongewenst is het dat nu -vooral- ouderen buiten Westland, ver van hun geliefden en vertrouwde omgeving worden geplaatst in een verzorgingshuis. Dit moet en kan wijzigen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Meer en betere zorg in De Lier

Vorige week werd onze fractie benaderd door de familie van een hoogbejaarde inwoner uit De Lier. Pas weduwnaar en ziekenhuisopname was noodzakelijk door herseninfarct. De betreffende persoon woont al meer dan 80 jaar in De Lier. Na enkele weken moest het ziekenhuis verlaten worden. Naar huis terug was niet mogelijk. De man wilde natuurlijk terug naar De Lier naar een al of niet tijdelijke verpleegopvang. Dit bleek niet mogelijk te zijn, nu niet maar ook niet op korte en middellange termijn. De man werd geplaatst buiten Westland en ver van De Lier. De man diep verdrietig, immers ver van familie, kennissen en sociale omgeving. Westland Verstandig vindt dit een duidelijk tekortschieten van de zorg in Westland. Per kern moeten voldoende opvangmogelijkheden zijn. Vorig jaar ontving de gemeente ruim € 8 miljoen meer van het Rijk dan werd uitgegeven aan zorg/ WMO. Dit geld moet nu echt ingezet worden voor de betere kwaliteit van de zorg zodat de man uit De Lier wel de gewenste zorg kan ontvangen. Visie Westland Verstandig: Westland moet samen met de Triangel (Pieter van Foreest) noodbedden gereedhouden en daarin investeren. Het overgebleven “zorggeld” moet niet besteed gaan worden aan glastuinbouw zoals het College wil gaan doen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top