skip to Main Content

Publicaties

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Beter gemeentebeleid gewenst om alle Westlandse kernen levendig en bruisend te houden; Meer gelijke verdeling onder de Westlandse kernen van belangrijke voorzieningen; Niet zoals het beleid van dit College is: “zoveel als mogelijk alles naar Naaldwijk”; Dit getuigt van een verkeerde visie van wat goed is voor de inwoners van ‘s-Gravenzande en Heenweg

In 2004 hebben de 5 samengevoegde gemeenten de afspraak gemaakt dat alle 11 kernen hun eigenheid zouden behouden en ’s-Gravenzande leverde daarvoor vele tientallen miljoenen gespaarde euro’s in bij de gemeente Westland. Inmiddels vaart dit College een volledig andere koers. Voorzieningen en evenementen worden namelijk, zoveel als mogelijk, overgeheveld naar Naaldwijk. Dit is een fout beleid. Gemaakte afspraken in het verleden daarover worden door College van VVD, CDA, PW en GBW niet nagekomen. Straks verdwijnen dus ook nog de gemeentehuizen naar Naaldwijk. Ook overdreven plannen in Naaldwijk bedreigen de andere kernen. Bijv. ondanks waarschuwingen voor de negatieve gevolgen voor de winkelcentra in de andere kernen mag volgens alle politiek partijen -met uitzondering van Westland Verstandig- in Naaldwijk de op één na grootste supermarkt met non-food afdelingen gebouwd worden. Visie Westland Verstandig: een gelijke spreiding van alle voorzieningen en evenementen over de Westlandse kernen moet er komen en het “afbraak-” en “uitsterf”-proces in de Westlandse kernen moet direct stoppen. Ontwikkelingen in Naaldwijk mogen de andere kernen niet schaden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Beter gemeentebeleid gewenst om alle Westlandse kernen levendig en bruisend te houden; Meer gelijke verdeling onder de Westlandse kernen van belangrijke voorzieningen; Niet zoals het beleid van dit College is: “zoveel als mogelijk alles naar Naaldwijk”; Dit getuigt van een verkeerde visie van wat goed is voor de inwoners van Wateringen en Kwintsheul

In 2004 hebben de 5 samengevoegde gemeenten de afspraak gemaakt dat alle 11 kernen hun eigenheid zouden behouden. Inmiddels vaart dit College een volledig andere koers. Voorzieningen en evenementen worden namelijk, zoveel als mogelijk, overgeheveld naar Naaldwijk. Dit is een fout beleid. Gemaakte afspraken in het verleden daarover worden door College van VVD, CDA, PW en GBW niet nagekomen. Straks verdwijnen dus ook nog de gemeentehuizen naar Naaldwijk. Ook overdreven plannen in Naaldwijk bedreigen de andere kernen. Bijv. ondanks waarschuwingen voor de negatieve gevolgen voor de winkelcentra in de andere kernen mag volgens alle politiek partijen -met uitzondering van Westland Verstandig- in Naaldwijk de op één na grootste supermarkt met non-food afdelingen gebouwd worden. Visie Westland Verstandig: een gelijke spreiding van alle voorzieningen en evenementen over de Westlandse kernen moet er komen en het “afbraak-” en “uitsterf”-proces in de Westlandse kernen moet direct stoppen. Ontwikkelingen in Naaldwijk mogen de andere kernen niet schaden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Beter gemeentebeleid gewenst om alle Westlandse kernen levendig en bruisend te houden; Meer gelijke verdeling onder de Westlandse kernen van belangrijke voorzieningen; Niet zoals het beleid van dit College is: “zoveel als mogelijk alles naar Naaldwijk”; Dit getuigt van een verkeerde visie van wat goed is voor de inwoners van Monster en Poeldijk

In 2004 hebben de 5 samengevoegde gemeenten de afspraak gemaakt dat alle 11 kernen hun eigenheid zouden behouden. Inmiddels vaart dit College een volledig andere koers. Voorzieningen en evenementen worden namelijk, zoveel als mogelijk, overgeheveld naar Naaldwijk. Dit is een fout beleid. Gemaakte afspraken in het verleden daarover worden door College van VVD, CDA, PW en GBW niet nagekomen. Zo verdween Podium Westland van Westerhonk naar Naaldwijk. Zo wordt De Leuningjes “uitgerookt” en krijgt geen of nauwelijks support. Straks verdwijnen dus ook nog de gemeentehuizen naar Naaldwijk. Ook overdreven plannen in Naaldwijk bedreigen de andere kernen. Bijv. ondanks waarschuwingen voor de negatieve gevolgen voor de winkelcentra in de andere kernen mag volgens alle politiek partijen -met uitzondering van Westland Verstandig- in Naaldwijk de op één na grootste supermarkt met non-food afdelingen gebouwd worden. Visie Westland Verstandig: een gelijke spreiding van alle voorzieningen en evenementen over de Westlandse kernen moet er komen en het “afbraak-” en “uitsterf”-proces in de Westlandse kernen moet direct stoppen. Ontwikkelingen in Naaldwijk mogen de andere kernen niet schaden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Beter gemeentebeleid gewenst om alle Westlandse kernen levendig en bruisend te houden; Meer gelijke verdeling onder de Westlandse kernen van belangrijke voorzieningen; Niet zoals het beleid van dit College is: “zoveel als mogelijk alles naar Naaldwijk”; Dit getuigt van een verkeerde visie van wat goed is voor de inwoners van De Lier en Westerlee

In 2004 hebben de 5 samengevoegde gemeenten de afspraak gemaakt dat alle 11 kernen en Westerlee hun eigenheid zouden behouden. Inmiddels vaart dit College een volledig andere koers. Voorzieningen en evenementen worden namelijk, zoveel als mogelijk, overgeheveld naar Naaldwijk. Dit is een fout beleid. Gemaakte afspraken in het verleden daarover worden door College van VVD, CDA, PW en GBW niet nagekomen. In De Lier is het gemeentehuis al verdwenen naar Naaldwijk. Ook overdreven plannen in Naaldwijk bedreigen de andere kernen. Bijv. ondanks waarschuwingen voor de negatieve gevolgen voor de winkelcentra in de andere kernen mag volgens alle politiek partijen -met uitzondering van Westland Verstandig- in Naaldwijk de op één na grootste supermarkt met non-food afdelingen gebouwd worden. Visie Westland Verstandig: een gelijke spreiding van alle voorzieningen en evenementen over de Westlandse kernen moet er komen en het “afbraak-” en “uitsterf”-proces in de Westlandse kernen moet direct stoppen. Ontwikkelingen in Naaldwijk mogen de andere kernen niet schaden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College en alle raadspartijen -behalve Westland Verstandig- maken inspraak van inwoners en winkeliers tot een farce. Enkel voor de bühne; Een derde of vierde  Naaldwijkse supermarkt prima, maar niet een dergelijke grote supermarkt -4600 m2- op deze plek. Dat leidt tot onveilige verkeerssituaties, werkt verstorend op de leefomgeving van honderden inwoners, schadelijk voor de winkelcentra in de andere kernen, vergroot de al aanwezige winkelleegstand en schaadt de in de kern Naaldwijk gevestigde winkeliers en kost de gemeente miljoenen euro’s die terechtkomen bij de ontwikkelaar Koornneef

Westland Verstandig is voor een nieuwe supermarkt in Naaldwijk. Wel zijn we tegen deze te grote supermarkt. Erg is het te zien dat het College onnodig veel kosten voor haar rekening neemt zoals rotonde, aanpassing parkeren. Dit om de ontwikkelaar financieel tegemoet te komen. Slechte zaak. Het College en meerderheid in de Raad laat zich duidelijk dwingeleren door de initiatiefnemer. Vreemde procedures, gedraai en onverklaarbare fouten zijn het gevolg. Visie Westland Verstandig: Geen supermarkt van deze omvang op deze plek. Wel een kleinere supermarkt. De gemeente moet geen kosten betalen die normaal door de ontwikkelaar betaald moeten worden. Openheid en transparantie ook in dit dossier en geen gekonkel. De Raad moet “nee” zeggen tegen nieuw bestemmingsplan. De nadelige gevolgen zullen er komen en dan is het weer te laat, zoals zo vaak. Luister alsjeblieft naar de burgers en doe het niet!!!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Groot Westland

Westland Verstandig: Onzinnige handhavingsactie Westland Verstandig boekt succes: College maakt in persbericht pas op de plaats en gaat beleid drastisch wijzigen

Eindelijk komt het College terug op het plan naar willekeur te gaan handhaven in gevallen dat vaak al tientallen jaren van een siertuin, hobbykasje, perceel grond etc. een ander dan agrarisch gebruik gemaakt wordt . Onzinnig omdat daardoor de schaalvergroting niet gestimuleerd werd. Einde gebruik betekent nog niet overdracht aan een uitbreidende tuinder. Gevolg was dat veel inwoners van Westland handhaving onredelijk en oneerlijk vonden. Gelukkig vindt de wethouder dat nu ook. Echter afwachten is het waar hij nu wel mee gaat komen. Het persbericht is vaag, niet uitgewerkt. Wat zijn de verdere acties? Visie Westland Verstandig: Belangrijk is het om een evenwicht te krijgen tussen de diverse belangen in het glastuinbouwgebied. Belangrijk is ook dat redelijk wordt opgetreden en niet bij voorbaat de glastuinbouw boven alles stellen. Maatwerk waarover goed is nagedacht moet uitgangspunt zijn.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

 

Back To Top