skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: College van B&W op verkeerde weg! Niet de burger staat centraal maar eigen belang en grootheidswaanzin

De afgelopen weken werd nog duidelijker dan voordien dat het College van B&W van CDA, VVD, PW en GBW vreemd bezig is. Eerst de uitspraak van de burgemeester dat hij Poetin wel eens zou gaan bellen, dat die direct de boycot moet opheffen. Terecht werd hij uitgelachen. De vele buitenlandreisjes van B&W en het ontbreken van nut en noodzaak zijn ook tekenend voor bestuurders die enkel eigen carrières voorop stellen en niet Westland. Onzinnig zijn de plannen om de zorg van het sociaal kernteam over te dragen aan een aparte onderneming. In plaats van alle euro’s en aandacht te besteden aan de betere en snellere kwaliteit, houdt de gemeente zich voornamelijk bezig met bijzaken. Ook werd deze week duidelijk dat er tussen ambtenaren felle discussies gevoerd worden of zij in de ene helft (Verdilaan) of in de andere helft (Tiendweg) kantoor gaan houden. Tja daar heeft de burger wat aan! Voeg daarbij een gemeentesecretaris die het leuk vindt om constant te reorganiseren en de medewerkers inzet te laten zijn van allerlei stoelendansen. Alles leidt onnodig tot onrust en komt de kwaliteit van de dienstverlening niet ten goede. Visie Westland Verstandig: De gemeente is te veel met zichzelf bezig en dat is niet goed.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

 

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Plan bouw 100 aaneengesloten strandhuisjes op Westlandse strand mag niet doorgaan / oproep om petitie / burgerinitiatief te ondertekenen

Westland Verstandig is tegen de bouw van 100 verschrikkelijk uitziende strandhuizen op het Westlandse strand. Ongeveer 1,5 km in lengte, 2 etages hoog, zonder deugdelijke ontsluiting, zeker 400 personen per dag, geen voorzieningen, natuuraantastend en zichtbelemmerend. Dit kan echt niet. Al in 2013 heeft Westland Verstandig aangegeven tegen een dergelijk megaplan te zijn. Het College van CDA, VVD, PW en GBW is evenals de overige oppositiepartijen voor. Blijkbaar wil de politiek weer niet luisteren naar wat burgers vinden. Tijd dus voor een burgerinitiatief. Als u ook vindt dat het plan zoals het er nu ligt niet door moet gaan, teken dan de petitie. U vindt deze op de site van Westland Verstandig en u kunt deze uitdraaien, als u ons mailt sturen we hem toe of u kunt deze komen ondertekenen op ons BURGERKANTOOR dagelijks tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Gemeentebestuur moet veel meer aandacht besteden aan de leefomgeving en leefomstandigheden van haar burgers

Westland Verstandig vindt dat het bestuur van Westland boven alles aandacht moet besteden aan de wijze van verbetering van de buurt waarin burgers wonen en de wijze waarop burgers die dat niet zelf kunnen organiseren worden geholpen. Daarop dient het accent te liggen en moeten de euro’s aan worden uitgegeven. Het begint met meer groen, meer veiligheid, minder overlast door mensen of situaties, betere en minder overlast gevende verkeersdoorvoer, betere parkeermogelijkheden dichtbij huis en zo zijn er nog een aantal zaken te noemen. Maar ook betere zorg op maat en dichtbij met in alle kernen geschikte en passende kleinschalige voorzieningen al of niet in samenwerking met de zorgaanbieders, verzekeraars en zorgkantoor. Geen wachtlijsten meer zowel bij woningzoekenden als degenen die echt zorg nodig hebben. Westland Verstandig meent dat Westland nog heel wat moet doen om dit alles goed te regelen. Anders dan het College en bepaalde politieke partijen willen doen geloven, we zijn er nog lang niet en er valt nog heel wat te verbeteren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Geen 100 strandhuizen op een ca. 1,5 km lange strook langs het Monsterse strand

Westland Verstandig is vorige week een actie gestart waarin burgers zich kunnen uitspreken tegen vorenstaand megaplan op het Monsterse strand. Nu de politiek niet wil doen -als we de geluiden goed beluisteren– wat de meeste Westlandse inwoners willen, nl. een vrij strand handhaven, dienen de burgers zelf hun mening te geven. Ze kunnen dat doen door het burgerinitiatief te ondersteunen. De formulieren kunt u uitdraaien vanaf onze site, u kunt deze per mail opvragen of u kunt deze komen tekenen op ons BURGERKANTOOR tijdens de openingstijden. Westland Verstandig is nagenoeg de enige raadsfractie die tegen het plan is en zij zegt dat al vanaf eind 2012. Te groot, te massaal, geen wegen erheen, dagelijks meer dan 400 verblijvende mensen, geen geschikte strandopgangen, in strijd met natuurbelangen en vervuiling van de zichtlijn voor eeuwig. Dit College had beter moeten nadenken toen zij camping Molenslag “de nek omdraaide”. Als die er nog was dan zou dit plan niet nodig zijn geweest. Visie Westland Verstandig: Dit plan moet niet doorgaan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

 

Westland Verstandig: Gebrekkig en niet volledig onderzoek door COT in asbest kwestie. De cruciale vraag wat de gezondheidsrisico’s zijn vanwege de wel vastgestelde, slordige, bewust vertraagde, volledige sanering, wordt niet beantwoord. Aanvullend onderzoek door RIVM naar de gezondheidsrisico’s is absoluut nodig. De burgers hebben recht te weten hoe het zit

Inmiddels is het COT-rapport verschenen. Opvallend is dat geen onderzoek plaatsvond naar de opgelopen gezondheidsrisico’s voor de getroffen burgers. Wel belangrijk is dat dat alsnog gebeurt. Wel staat voor het COT vast dat de sanering slordig en te traag werd uitgevoerd waardoor de inwoners onnodig aan asbest zijn blootgesteld. Het is voor de inwoners belangrijk te weten waar ze aan toe zijn. Vandaar de wens van Westland Verstandig een diepgaander onderzoek te doen. Immers eerder lekte de Provincie 2 rapporten waarin nou net de gezondheidsrisico’s centraal stonden en fors werd uitgehaald naar de verantwoordelijke burgemeester die dat allemaal had laten gebeuren. Westland Verstandig vindt dat alle informatie openbaar moet zijn en dat de burgemeester en Commissaris moeten stoppen met het verzwijgen van informatie. Visie Westland Verstandig: Een nieuw onderzoek naar de risico’s voor de gezondheid. Alleen dat moet dan wel goed -en op alle feiten gebaseerd- worden vastgesteld.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Opvallend vaak klachten uit De Lier over verkeersoverlast in en buiten de dorpskern. Echte maatregelen en een betere communicatie gewenst

Bij Westland Verstandig komen bijna dagelijks klachten binnen van inwoners uit De Lier en Westerlee over verkeersoverlast, onwenselijke en onveilige verkeerssituaties, irritatie en ergernissen over reacties gemeente etc. Duidelijk is dat structurele maatregelen nodig zijn op korte termijn. De aanleg van de oostelijke randweg in 2018/2019 zal wellicht een deel  van  de problemen oplossen, maar lang niet alles. Dat moet anders en beter. Westland Verstandig zal de wethouder vragen om alle bekende problemen in kaart te brengen en te bekijken of oplossingen mogelijk zijn. De hele situatie rond de N223 is bekend. De Provincie moet echt gedwongen worden aanvullende maatregelen te nemen, zoals geluidswerende voorzieningen ook bij Westerlee. Zonodig moet de gemeente maar financieel bijspringen. Het gaat toch om Westlandse inwoners. Hetzelfde geldt voor de Sportlaan, waarover onze fractie al veel vragen stelde, Marienborgh etc. Visie Westland Verstandig: De gemeente moet eindelijke echt iets doen aan de overlast.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top