skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Geen 100 huizen op strand bij Monster en Ter Heijde

Het College van B&W van CDA, VVD, PvdA, GemeenteBelang Westland, wil per se haar zin doordrijven en 100 strandhuizen toestaan. Datzelfde College heeft eerst camping Molenslag helaas opgedoekt. Zonder deugdelijke wegen en voorzieningen is het niet verantwoord om ongeveer 600 mensen op het strand te laten wonen. Ook horizonvervuiling en niet gewenste verrommeling. Het gevaar is dat het niet bij 100 huizen blijft. Zie Hoek van Holland als voorbeeld. Bent u tegen deze wijze van ruïneren van een kostbaar stuk natuur, dan kunt u dat uiten door onze petitie te steunen. Kijk op onze site voor het formulier of bezoek ons BURGERKANTOOR aan de Prinses Julianastraat 43a in Naaldwijk. Tijdens de openingstijden kunt u een formulier tekenen. Visie Westland Verstandig: 100 strandhuizen mogen absoluut niet gebouwd worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Geen geld bestemd voor zorg overhevelen naar heel andere doelen; zorggeld moet ook echt voor de zorg besteed worden

Het College van B&W van CDA, VVD, PvdA en GemeenteBelang Westland wil van het Rijk ontvangen geld bestemd voor de zorg in 2017, gaan gebruiken voor herstructurering glastuinbouw en andere voor het College leuke zaken, niet zijnde de zorg. Dit betekent dat de zorg verder wordt uitgekleed en Westland niet wenst structurele zorgvoorzieningen te treffen. Er blijft nu veel geld over omdat enkel beperkte zorg verleend wordt als het echt nodig is en dan zelfs niet eens altijd of in voldoende mate. De mensen die zorg nodig hebben zijn fors gekort vanaf 2015. Anders dan de gemeenten om Westland heen, worden geen structurele maatregelen genomen om de zorg echt te verbeteren. Daar moet het overgebleven geld deels aan besteed worden, naast kwalitatief betere zorg. Genoemd kunnen worden: nachtapotheek, voldoende passende korte en lange opvang, crisisopvang, opvang van echtparen waar beiden of een van hen intensieve zorg nodig hebben etc. Als je dat nalaat en enkel zorg bij nood oplost dan hou je geld over. Dat klopt niet. Visie Westland Verstandig: Alle voor zorg ontvangen geld moet aan de zorg besteed worden. Er valt nog heel veel te doen aan zorg in Westland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Snel duidelijkheid over Marktplein gewenst; 2 deskundigen buigen zich over verkeerscirculatie door centrum ’s-Gravenzande

Westland Verstandig vindt dat goed nagedacht moet worden, samen met bewoners en ondernemers, over de wijze waarop het verkeer gebruikt maakt van het centrum. Dat gaat gebeuren, maar eerst kijken deskundigen daar naar. Degenen die daar nu al een mening over hebben, roepen we op met onze fractie contact op te nemen. Immers het is belangrijk dat u uw mening geeft. Vorige week vond een prima presentatie plaats van 3 nieuwe plannen: de realisatie van sociale woningen door Arcade op de plek waar voorheen haar kantoor zat, een appartementencomplex van 70 woningen op de Multimate-locatie en de herinrichting van het parkeerterrein langs de Sand Ambachtstraat. Visie Westland Verstandig: Mits genoeg rekening gehouden wordt met de buurtbewoners en ondernemers een goede ontwikkeling en goed ook voor ‘s-Gravenzande.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Teleurstellend rapport over de gevolgen van de asbestbrand; bewoners worden er moedeloos van

Nog steeds blijven veel vragen onbeantwoord en de wil in de politiek om echt alles boven water te krijgen ontbreekt. De politiek verantwoordelijke burgemeester wordt beschermd door coalitie. Vorige week werd in de raadscommissie het COT-rapport besproken. In het rapport komen veel onjuiste feiten voor. Ook de conclusies zijn veelal vaag en nietszeggend. Wel wordt de conclusie getrokken dat de communicatie tussen de gemeente en de burgers volstrekt onvoldoende is geweest, dat inschattingsfouten gemaakt zijn en dat het opruimen van het gevaarlijke asbest veel te lang geduurd heeft. Visie Westland Verstandig: Enkel het belang van de burgers telt. Alle politieke spelletjes en gemaakte geheimzinnigheid verwerpt zij. Er moet een gedegen onderzoek komen naar de gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van de veel te lange opruimtijd en de verkeerde opruimwijze. Dat onderzoek is nodig om duidelijkheid te geven. Daar hebben de burgers op zijn minst recht op.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Steun het burgerinitiatief dat zich richt tegen de bouw van 100 huizen op het strand bij Monster en Ter Heijde

Het College van B&W van CDA, VVD, PvdA, GBW wil een hen bekende ontwikkelaar de bouw van 100 strandhuisjes gunnen. Dat betekent een sliert huizen waar ca. 600 mensen kunnen verblijven. Westland Verstandig vindt dit een onbegrijpelijk en slecht plan. Hoe bedenk je het? Voorts zal het niet bij de 100 blijven. Kijkt u maar eens in Hoek van Holland op het strand en dan ziet u wat het effect is. Horizonvervuiling, geen wegen, geen voorzieningen, een “muur” op het strand en verdere verrommeling. Visie Westland Verstandig: Deze plannen moeten niet doorgaan. Is dit plan ook de reden voor de GBW-wethouder Weverling om camping Molenslag de nek om te draaien? Bent u ook tegen de bouw, tekent u dan de petitie tevens burgerinitiatief. U vindt het formulier op onze site of kom op de openingstijden naar ons BURGERKANTOOR aan Prinses Julianastraat 43a in Naaldwijk of vraag het per mail op. We komen eventueel ook naar u toe.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Steun het burgerinitiatief dat zich richt tegen de bouw van 100 huizen op het strand bij Monster en Ter Heijde

Het College van B&W van CDA, VVD, PvdA, GBW wil een hen bekende ontwikkelaar de bouw van 100 strandhuisjes gunnen. Dat betekent een sliert huizen waar ca. 600 mensen kunnen verblijven. Westland Verstandig vindt dit een onbegrijpelijk en slecht plan. Hoe bedenk je het? Voorts zal het niet bij de 100 blijven. Kijkt u maar eens in Hoek van Holland op het strand en dan ziet u wat het effect is. Horizonvervuiling, geen wegen, geen voorzieningen, een “muur” op het strand en verdere verrommeling. Visie Westland Verstandig: Deze plannen moeten niet doorgaan. Is dit plan ook de reden voor de GBW-wethouder Weverling om camping Molenslag de nek om te draaien? Bent u ook tegen de bouw, tekent u dan de petitie tevens burgerinitiatief. U vindt het formulier op onze site of kom op de openingstijden naar ons BURGERKANTOOR aan Prinses Julianastraat 43a in Naaldwijk of vraag het per mail op. We komen eventueel ook naar u toe.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top