skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Gemeente moet echt beter leren luisteren naar haar burgers

Vorige week organiseerde de gemeente 3 avonden voor burgers. De dubbele oprijhelling bij de Tuinen in Naaldwijk, de herinrichting Wilhelminaplein in Naaldwijk en de voortgang centrumplan Monster. Westland Verstandig was bij alle avonden. Daar viel op dat er niet met de burgers echt gecommuniceerd werd. Kritiek op de noodzaak van de verbrede oprijhelling werd terzijde geschoven en opmerkingen over de toename onveiligheid werden niet serieus genomen. Ook bij het Wilhelmina- en Havenplein was er veel kritiek op de aanpak en inrichting maar ook daar werd niet geluisterd en werd niet met de burgers en marktlieden gesproken. Enkel presentatie en al vaststaande keuzes. Ook in Monster werden een 40-tal aanwezigen volstrekt niet serieus genomen. Gepraat zou er worden over de voortgang van de al eerder gepresenteerde plannen rond de Choorstraat en Noviteit. Echter daarover kon en wilde de gemeente niets zeggen. Enkel over vage plannen over de geplande parkeergarage, maar daar kwamen de aanwezigen niet voor. Vragen werden terzijde geschoven. Gevolg: gemorrel en ontevredenheid. Visie Westland Verstandig: Westland en haar bestuur moeten echt beter leren luisteren naar haar burgers en die burgers serieus nemen. Op de 3 hiervoor genoemde bijeenkomsten gebeurde dat i.i.g. niet. Slechte zaak.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Minder regels en meer echt goede en tijdige zorg in Westland nodig; van het Rijk ontvangen gelden voor zorg moeten aan zorg besteed worden en niet aan reconstructie glastuinbouw of andere geen zorgprojecten

Westland Verstandig heeft veel bijval gekregen in haar verzet tegen het onttrekken van zeker € 7,5 miljoen uit de zorgpot. Dit is geld dat de gemeente van het Rijk in 2015 ontving voor het geven van zorg aan haar inwoners. Echter wethouder De Goeij van het CDA bezuinigt en laat na structurele zaken te regelen en hield dus over 2015 € 8 miljoen over. Dit jaar waarschijnlijk ook. Je zou verwachten dat dan een aantal zorgknelpunten worden aangepakt. Terugbrengen nachtapotheek, wegbezuinigde financiële compensatie mantelzorgers herinvoeren, weer een goed en ook in weekend bereikbaar uitleenkantoor in Westland voor hulpmiddelen zoals rollators, meer passende opvang dichtbij met meer crisisbedden etc. etc. Maar nee, dat gebeurt niet. Het geld verdwijnt aan andere voor de coalitiepartijen leuke zaken, zoals ondersteuning glasreconstructie en andere voor de burgers niet interessante zaken zoals buitenlandse reizen burgemeester en wethouders, dure lobbyisten, Westland Marketing. Visie Westland Verstandig: Voor de zorg ontvangen euro’s moeten echt aan betere zorg besteed worden en regels en afspraken over zorg moeten veel simpeler worden. De echte goede zorg moet meer centraal komen te staan en alle beschikbare gelden moeten daaraan worden besteed.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Volgens begroting 2017-2020 wordt het gemeentehuis Monster in 2017 volledig gesloopt. Weer kapitaalvernietiging. Triest en onverklaarbaar; De in het gemeentehuis aanwezige kunstvoorwerpen moeten in Monster blijven en dat is een terechte wens van veel inwoners uit Monster

De bouw van twee halve nieuwe gemeentehuizen in Naaldwijk betekent de sloop van het hele gemeentehuis Monster. Dat staat in de begroting van het College van B&W (CDA, VVD, PvdA, GemeenteBelang Westland). Westland Verstandig vindt dat treurig. Een prima gebouw wordt geofferd aan grootheidswaanzin van een burgemeester en coalitiepartijen. Ook ernstig is het dat namens het College vorige week tijdens een bijeenkomst met burgers werd verkondigd dat alle kunstvoorwerpen uit het Monsterse gemeentehuis zullen worden ondergebracht in Naaldwijk. Terecht reageerde een groot aantal aanwezigen daar bijzonder fel op. Dat mag echt niet gebeuren. De gemeente moet die met Monster verbonden historische zaken daar laten en een oplossing vinden hoe de Monsterse bevolking die kan blijven zien. Visie Westland Verstandig: Gemeentehuis Monster moet niet, althans niet volledig gesloopt worden en kunststukken in het gemeentehuis moeten in Monster blijven en niet naar Naaldwijk gaan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Beter nadenken over bestemming gemeentehuis Wateringen en de directe omgeving; plan nieuwe supermarkt aan Dorpskade moet zeer kritisch bekeken worden

Deze week werd het gemeentehuis Wateringen te koop aangeboden. Alles verhuist naar de 2 halve gemeentehuizen in Naaldwijk. Westland Verstandig vindt dit een slechte ontwikkeling voor een kern als Wateringen. Dit College van CDA, VVD, PvdA, GemeenteBelang Westland heeft aangegeven dat zij ieder gebruik van het gemeentehuis zal toestaan aan de hoogste bieder, behalve kantoor. Wij vinden dat onverstandig. Eerst had met de burgers van Wateringen gezocht moeten worden naar een goede invulling. Nu wordt gekozen voor de zak geld. Slechte zaak. Ook het plotsklaps aangekondigde supermarktplan op de locatie van CM aan de Dorpskade lijkt niet echt doordacht. Tja ook hier weer het geld wat leidend is. Visie Westland Verstandig: Stoppen met gelegenheidsgebouwen en over de bestemming en gebruik gemeentehuis eerst goed overleggen met Wateringse inwoners.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Meer woningen in de Heenweg: al lang bestaande wens Westland Verstandig / Hoe staat het met de invulling van het nieuwe winkelcentrum?

  1. De kleinere kernen in Westland, zoals Heenweg verdienen meer de aandacht. Eerder vroegen we al om een glasvezelaansluiting voor de woningen. Ook de bouw van goedkopere woningen werd door ons al eerder genoemd als aanjager van een bruisende kern. Gelukkig worden ook andere politieke partijen wakker en komen met dezelfde ideeën. Visie Westland Verstandig: Meer passende woningen in Heenweg.
  2. Onduidelijkheid is er of voldoende interesse is in de huur van winkels in het nu in aanbouw zijnde winkelcentrum. Wij zullen de wethouder daarover gaan bevragen. Hetzelfde voor de interesse in de woningen. De ‘s-Gravenzanders hebben recht te weten wat zij kunnen verwachten. Ook bestaat nog bij velen de wens van gedeeltelijke overkapping van de winkels. Daarover zou nog nagedacht worden door de ontwikkelaar . We zijn benieuwd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top