skip to Main Content

Publicaties

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Veel soortgelijke klachten bij het Steunpunt Zorg van Westland Verstandig

In 2015 heeft Westland Verstandig het STEUNPUNT ZORG op haar site en telefoonnummer geopend. De laatste tijd komen er steeds meer meldingen binnen van Westlandse inwoners die dringend zorg nodig hebben, maar die zorg niet of pas na veel moeite krijgen. Veelal oudere inwoners kunnen na een korte ziekenhuisopname (nog) niet naar huis. Een verzorgingsplek is vaak niet in Westland beschikbaar en dan moet uitgeweken worden naar één van de omliggende gemeenten. De plaatsing daar levert een hoop gedoe op. Kan men wel naar huis, dan is daar  hulp nodig. Die hulp bestaat dan vaak uit noodzakelijke aanpassingen aan de woning, hulp in het huishouden of bij de verzorging, aanschaf hulpmiddelen en medicijnen. Bij ons STEUNPUNT wordt vaak doorgegeven dat de hulp stagneert en dat men van het kastje naar de muur gestuurd wordt. De zorgaanbieder wijst naar de verzekeraar en die weer naar de gemeente en die weer naar huisarts. Slechte zaak. Visie Westland Verstandig: De gemeente Westland dient structureel te zorgen voor haar inwoners, zeker als deze kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. Daar moet het aanwezige zorggeld aan besteed worden! Nu gebeurt dat te weinig en daarom wordt ook geld overgehouden. Te gek voor woorden dat nou net dat geld besteed gaat worden aan herstructurering glastuinbouw, waaronder Westland Marketing in verre landen en leuke reisjes van burgemeester en wethouders.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Geen huizenbouw op strand en geen windturbines op zichtafstand voor de Zuid-Hollandse kust

Westland Verstandig diende een zienswijze in bij de minister omdat deze van plan is op 18 km vanaf de Zuid- en Noord-Hollandse kust 700 windturbines te plaatsen van 200 meter hoog. Het College van B&W van Westland (CDA, VVD, PvdA en GemeenteBelang Westland) vonden dat niet nodig en gaven de minister zelfs groen licht. Alle andere kustgemeenten denken gelukkig net zoals Westland Verstandig: niet doen dus! Er is een alternatief op 74 km vanaf de kust. Onbegrijpelijke houding Westlands College. Ook het door dit College gesteunde slechte en enkel door financieel gewin ingegeven plan voor -in eerste instantie- 100 huizen op het strand moet natuurlijk tegengehouden worden. Weg vrij strand, weg ongerepte natuur voor eeuwig. Visie Westland Verstandig: Geen strandhuisjes op Westlandse strand en geen mega windturbines voor de kust. Steun onze petitie en burgerinitiatief. Zie onze website of bezoek het BURGERKANTOOR.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Geen huizenbouw op strand en geen windturbines op zichtafstand voor de Zuid-Hollandse kust

Westland Verstandig diende een zienswijze in bij de minister omdat deze van plan is op 18 km vanaf de Zuid- en Noord-Hollandse kust 700 windturbines te plaatsen van 200 meter hoog. Het College van B&W van Westland (CDA, VVD, PvdA en GemeenteBelang Westland) vonden dat niet nodig en gaven de minister zelfs groen licht. Alle andere kustgemeenten denken gelukkig net zoals Westland Verstandig: niet doen dus! Er is een alternatief op 74 km vanaf de kust. Onbegrijpelijke houding Westlands College. Ook het door dit College gesteunde slechte en enkel door financieel gewin ingegeven plan voor -in eerste instantie- 100 huizen op het strand moet natuurlijk tegengehouden worden. Weg vrij strand, weg ongerepte natuur voor eeuwig. Visie Westland Verstandig: Geen strandhuisjes op Westlandse strand en geen mega windturbines voor de kust. Steun onze petitie en burgerinitiatief. Zie onze website of bezoek het BURGERKANTOOR.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Geen huizenbouw op strand en geen windturbines op zichtafstand voor de Zuid-Hollandse kust

Westland Verstandig diende een zienswijze in bij de minister omdat deze van plan is op 18 km vanaf de Zuid- en Noord-Hollandse kust 700 windturbines te plaatsen van 200 meter hoog. Het College van B&W van Westland (CDA, VVD, PvdA en GemeenteBelang Westland) vonden dat niet nodig en gaven de minister zelfs groen licht. Alle andere kustgemeenten denken gelukkig net zoals Westland Verstandig: niet doen dus! Er is een alternatief op 74 km vanaf de kust. Onbegrijpelijke houding Westlands College. Ook het door dit College gesteunde slechte en enkel door financieel gewin ingegeven plan voor -in eerste instantie- 100 huizen op het strand moet natuurlijk tegengehouden worden. Weg vrij strand, weg ongerepte natuur voor eeuwig. Visie Westland Verstandig: Geen strandhuisjes op Westlandse strand en geen mega windturbines voor de kust. Steun onze petitie en burgerinitiatief. Zie onze website of bezoek het BURGERKANTOOR.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Geen huizenbouw op strand en geen windturbines op zichtafstand voor de Zuid-Hollandse kust

Westland Verstandig diende een zienswijze in bij de minister omdat deze van plan is op 18 km vanaf de Zuid- en Noord-Hollandse kust 700 windturbines te plaatsen van 200 meter hoog. Het College van B&W van Westland (CDA, VVD, PvdA en GemeenteBelang Westland) vonden dat niet nodig en gaven de minister zelfs groen licht. Alle andere kustgemeenten denken gelukkig net zoals Westland Verstandig: niet doen dus! Er is een alternatief op 74 km vanaf de kust. Onbegrijpelijke houding Westlands College. Ook het door dit College gesteunde slechte en enkel door financieel gewin ingegeven plan voor -in eerste instantie- 100 huizen op het strand moet natuurlijk tegengehouden worden. Weg vrij strand, weg ongerepte natuur voor eeuwig. Visie Westland Verstandig: Geen strandhuisjes op Westlandse strand en geen mega windturbines voor de kust. Steun onze petitie en burgerinitiatief. Zie onze website of bezoek het BURGERKANTOOR.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Waarom een eigen woningbedrijf van de gemeente goed voor Westland is en ook nog eens financieel verantwoord

Westland Verstandig vindt dat de gemeente Westland een eigen woningbedrijf moet oprichten. Er zijn 3 woningcoöperaties in Westland. Die beheren 11.000 van de in Westland staande 41.000 woningen. Zeker nu Vestia met 3.000 woningen in Naaldwijk, Honselersdijk en Maasdijk niet meer wenst te investeren en de opbrengsten gaat gebruiken voor nieuwbouw in Den Haag en Rotterdam moet de gemeente Westland haar verantwoordelijkheid nemen. Arcade doet dat helaas ook al. De bewoners en de betreffende kernen mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Voorts moeten een aantal bestaande knelpunten in Westland worden weggenomen, zoals meer passende en laaggeprijsde sociale huurwoningen voor jong en oud realiseren, geen onttrekkingen uit de sociale huurwoningvoorraad door irreële verhoging huurprijzen nadat de woningen vrijkomen, beter onderhoud, meer woningen beschikbaar houden voor noodgevallen, meer levensloopbestendige woningen realiseren. Financieel kan de gemeente dit doen, rente is laag en de woningprijzen stijgen. Nu staat de gemeente ook al garant voor de 3 coöperaties voor de aangegane leningen. Visie Westland Verstandig: Eigen woningbedrijf moet er komen; de burgers en kernen zijn er bij gebaat. Financieel verantwoord.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

 

 

Back To Top