skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Westland heeft deugdelijke mantelzorgondersteuning nodig

In Westland zijn er heel veel mantelzorgers dagelijks in de weer voor degenen die zorg nodig hebben. Naar verluidt 15.000 inwoners doen dat. Westland Verstandig vindt dat Westland duidelijker moet insteken op mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering. In ieder geval in Den Haag, Amsterdam en Leiden zijn er regelingen waardoor mantelzorgers blijken van waardering krijgen anders dan alleen met woorden. Ook andere gemeenten compenseren mantelzorgers financieel. Visie Westland Verstandig: Ondersteuning -ook financieel- van mantelzorgers is nodig. Het is wrang te moeten constateren dat dit College van B&W bestaande uit CDA, VVD, PvdA, Groen Links en GemeenteBelang Westland ervoor kiest om voor de zorg van het Rijk ontvangen euro’s te gaan inzetten voor de glastuinbouw en eigen plannetjes. Die euro’s moeten echt aan zorg besteed worden en ook mantelzorgers, terugkeer nachtapotheek, meer zorg op maat en dichtbij etc. etc. Er is nog genoeg te doen!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College van Burgemeester en Wethouders luistert niet echt naar de burgers

Het College van B&W nodigt geregeld burgers uit hun mening te geven over plannen en voornemens. Plannen die vaak belangrijk zijn voor de leefomgeving of leefomstandigheden van burgers. Geregeld worden inloop- en informatieavonden gehouden. Opvallend daarbij is dat het College vaak te voren al definitieve besluiten genomen heeft en de inbreng van de burgers een wassen neus is. Enkel voor de bühne dus en alleen maar om de burgers het idee te geven dat ze betrokken worden. Burgers merken dat bijna altijd vroeg of laat en zijn terecht boos. Dit moet in de toekomst anders vindt Westland Verstandig. De gemeente moet als laagste overheidslichaam veel beter luisteren naar wat de burgers vinden en moeten dat duidelijk communiceren. Geen zelfingenomenheid van bestuurders maar echt open, eerlijk en transparant. Visie Westland Verstandig: Goed en echt luisteren naar de burgers moet vanzelfsprekend zijn en is niet alleen goed voor de burgers, maar ook voor de gemeente.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Geen 100 strandhuisjes en ander gebruik strand en duinen gewenst

Inmiddels is het bouwen op strand en duinen veelvuldig in het nieuws. Het Rijk lijkt bebouwing en verruwing van gebruik niet te willen. De provincies krijgen een taak om regels te maken. Het College van B&W van Westland (CDA, VVD, PvdA, Groen Links en GemeenteBelang Westland) wil toch de bouw van 100 strandhuizen doorzetten en wil ook nog steeds de trapopgangen vervangen door voor auto’s geschikte hellingbanen. Verkeerde plannen. Waarom het College dat wil is niet duidelijk. Visie Westland Verstandig: Deze plannen moeten geen doorgang vinden en zijn niet in belang van Westland. Als u het met ons eens bent, teken dan de petitie. U vindt die op onze site of komt u naar ons BURGERKANTOOR aan de Prinses Julianastraat 43a in Naaldwijk en geef aan dat u ook geen 100 strandhuisjes wilt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Burgerinitiatieven in de zorg moeten door de gemeente veel beter opgepakt worden. Geen voor zorg van het Rijk ontvangen euro’s uitgeven aan glastuinbouw en Westland marketing maar echt aan de zorg, ook in ’s-Gravenzande en Heenweg

Westland Verstandig vindt dat in ‘s-Gravenzande en Heenweg voldoende zorgvoorzieningen moeten zijn om de zorg en ook de mantelzorgondersteuning goed te organiseren. De gemeente en burgerinitiatieven moeten in dat gat springen en moeten ervoor zorgen dat inwoners in hun dorp kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers de nodige ondersteuning krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan zorgcoöperaties die elders in Nederland goed functioneren. Het initiatief in Ter Heijde door o.m. Jan Bogaard en Astrid Leurink is daarvan een goed voorbeeld. Visie Westland Verstandig: Alle van het Rijk gekregen zorggelden moeten naar de zorg en niet uitgegeven worden voor andere doelen; Burgerinitiatieven moeten gefaciliteerd en zo nodig financieel ondersteund worden. De zorg van de burger moet centraal staan ook als dat geld kost.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Burgerinitiatieven in de zorg moeten door de gemeente veel beter opgepakt worden. Geen voor zorg van het Rijk ontvangen euro’s uitgeven aan glastuinbouw en Westland marketing maar echt aan de zorg, ook in Wateringen en Kwintsheul

Westland Verstandig vindt dat in Wateringen en Kwintsheul voldoende zorgvoorzieningen moeten zijn om de zorg en ook de mantelzorgondersteuning goed te organiseren. De gemeente en burgerinitiatieven moeten in dat gat springen en moeten ervoor zorgen dat inwoners in hun dorp kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers de nodige ondersteuning krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan zorgcoöperaties die elders in Nederland goed functioneren. Het initiatief in Ter Heijde door o.m. Jan Bogaard en Astrid Leurink is daarvan een goed voorbeeld. Visie Westland Verstandig: Alle van het Rijk gekregen zorggelden moeten naar de zorg en niet uitgegeven worden voor andere doelen; Burgerinitiatieven moeten gefaciliteerd en zo nodig financieel ondersteund worden. De zorg van de burger moet centraal staan ook als dat geld kost.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Burgerinitiatieven in de zorg moeten door de gemeente veel beter opgepakt worden. Geen voor zorg van het Rijk ontvangen euro’s uitgeven aan glastuinbouw en Westland marketing maar echt aan de zorg, ook in De Lier

Westland Verstandig vindt dat in De Lier voldoende zorgvoorzieningen moeten zijn om de zorg en ook de mantelzorgondersteuning goed te organiseren. De gemeente en burgerinitiatieven moeten in dat gat springen en moeten ervoor zorgen dat inwoners in hun dorp kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers de nodige ondersteuning krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan zorgcoöperaties die elders in Nederland goed functioneren. Het initiatief in Ter Heijde door o.m. Jan Bogaard en Astrid Leurink is daarvan een goed voorbeeld. Visie Westland Verstandig: Alle van het Rijk gekregen zorggelden moeten naar de zorg en niet uitgegeven worden voor andere doelen; Burgerinitiatieven moeten gefaciliteerd en zo nodig financieel ondersteund worden. De zorg van de burger moet centraal staan ook als dat geld kost.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top