skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Caiway komt ten onrechte Westlandse burgers en bedrijven niet financieel tegemoet na langdurige internetstoring. Reden storing onbekend. Te weinig structureel onderhoud? Westland Verstandig wil zwartboek opstellen en aanbieden

De fractie Westland Verstandig kreeg heel veel klachten van Westlandse burgers en bedrijven over de wekenlange internetstoring bij Caiway. Op 27 oktober jl. verzocht zij Caiway een deugdelijke financiële compensatie aan te bieden aan haar teleurgestelde abonnees. Zij kreeg een hautaine, negatieve  reactie terug. Caiway heeft in Westland een maatschappelijke functie. De gemeente droeg in 2007 de aandelen over en bedong dat Caiway haar werk goed zou blijven doen. Visie Westland Verstandig: In ieder geval moet creditering plaatsvinden van de abonneegelden en bij bedrijven moet een compensatie voor geleden schade plaatsvinden. Onredelijk is het wel betaling te verlangen en niet te presteren en ook onredelijk is het de schade niet te nemen. De gemeente Westland moet zich het belang van haar burgers en ondernemers aantrekken. Wilt u aan het zwartboek meewerken, kijk dan op onze site.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Burgemeester en in zijn kielzog meerderheid Raad spelen politieke spelletjes met als doel kritische oppositiepartijen te schaden; oproep Westland Verstandig om betere bestuurscultuur wordt genegeerd. Visie Westland Verstandig: Wij blijven ons inzetten tegen achterkamertjes, good old boysgedrag en voor burgerbelang en blijven de samenwerking zoeken

De burgemeester en secretaris hadden al lange tijd een vreselijke hekel aan de Westlandse griffier. Toen ze meenden hem te kunnen pakken deden ze dat dolgraag. Dure onderzoeken door een bureau en dure advocaten op kosten van de gemeente werden ingezet. Barbertje moest hangen. Deze euro’s hadden beter besteed kunnen worden aan zorg, vinden wij. Als er al wat aan de hand was, dan zet een goede bestuurder in op een voor de gemeente goede regeling zeker gezien het naderende griffierpensioen. Echter nu pas blijkt wat het echte doel was. De burgemeester heeft bij de meerderheid van de Raad gedaan weten te krijgen -en die meerderheid wilde maar al te graag politiek afrekenen met een paar kritische lastpakken- dat de twee oppositiepartijen Westland Verstandig en LPF de les gelezen kregen omdat ze BCC-mails van de griffier ontvingen. Goed te weten dat de griffier aan alle raadsleden duizenden BCC-mails zond. In opdracht van de burgemeester werden de BCC-mails alleen aan onze partij in kaart gebracht. Wij vroegen niet om die mails en die mails bevatten zeker geen informatie die raadsleden niet of niet van elkaar mochten weten. Voorts was niet duidelijk aan wie de mails nog meer gezonden waren. Door vervolgens een collectieve verontwaardiging en verdraaiing van de waarheid wordt een sfeer gecreëerd die niet met de werkelijkheid overeenstemt. Allemaal onzin dus. Ongetwijfeld komt er weer een nieuw onderzoek door de burgemeester, in scene gezet waar de conclusies -zoals eerder zich voordeed- vooraf al door de burgemeester gestuurd zijn. Westland Verstandig doet daar niet meer aan mee. Zonde van de tijd en voorspelbaar einde. Wij vinden dat enkel de belangen van de burgers er toe doen en niet de politieke machtspelletjes van bestuurders.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Snellere aanpak wateroverlast Kijckerweg gewenst

Op 17 november vond een gemeente-informatieavond plaats over de aanpak van de wateroverlast aan en bij de panden aan de Kijckerweg. De bezoekers werden erg teleurgesteld. Zes jaar geleden was hen al beloofd de riolering te vergroten en een hogere waterkering. Die werken zouden snel uitgevoerd worden. Gebeurde niet. Nu weer nagenoeg dezelfde plannen. Volgens Westland Verstandig moet nu zo snel als mogelijk de riolering vervangen en vergroot worden. Dan is die oorzaak van de steeds vaker voorkomende wateroverlast opgelost. Ook moet het water van De Hondert Margen niet meer richting Kijckerweg geloosd worden. Daarna -en wel nodig- moet de waterkering langs de Kijckerweg worden opgehoogd. Daarvoor moeten allerlei vergunningen worden verkregen. Dit zal dus wel even duren. Vandaar loskoppeling met de riolering gewenst. Visie Westland Verstandig: Bewoners moeten zo snel als mogelijk verlost worden van de wateroverlast. Gemeente heeft te lang gedraald. In ieder geval in voorjaar riolering vervangen en vergroten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig:

  1. Snel duidelijkheid gewenst over nieuw plan centrum Monster

Alweer vele maanden geleden werd een heel mooi plan gepresenteerd voor het centrum van Monster, achter het huidige gemeentehuis, met veel groen en mooie en goed bruikbare bebouwing. Het gemeentehuis werd in die plannen meegenomen. Het lijkt er op dat de voortgang van het gepresenteerde plan stagneert. De bouw van parkeergarage werd toegevoegd en het College maakte bekend van plan te zijn het gemeentehuis te slopen. Dit laatste vinden wij niet zo nodig. In ieder geval niet helemaal slopen. Wel moet er vaart gemaakt worden met de plannen.

  1. De Leuningjes opknappen en in gebruik nemen

Westland verstandig meent dat dat nu snel moet gebeuren. Het Dario Fo-gebouw bestemmen voor appartementen. Daarna in de komende jaren bekijken wat het beste voor Poeldijk en de verenigingen is.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Standbeeld gravin Machteld op Marktplein houden of verplaatsen naar een andere geschikte centrale plek in de dorpskern

Onze fractie is de afgelopen weken veelvuldig benaderd met suggesties over de plaats van de gravin. Natuurlijk is het het beste een plek op het “nieuwe” Marktplein te zoeken. Dat zou dan meer aan de rand van het plein kunnen. Ook denkbaar is een plaats op de doorgang Vaartplein/Marktplein of een dominante plek in het nieuwe winkelcentrum. Één van de ‘s-Gravenzanders die ons benaderden, wilde het beeld verplaatsen naar het Gravin Machteldplantsoen. Ook een aardig idee. Westland Verstandig vindt dat in overleg met de nog aanwezige leden van de inmiddels opgeheven culturele raad van de gemeente ‘s-Gravenzande en de ‘s-Gravenzanders die de plaats aan het hart gaat een definitieve plek moet worden gezocht.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig:

  1. Meer aandacht voor verkeersveiligheid in wateringen en Kwintheul

Geregeld krijgt Westland Verstandig meldingen over verkeersonveilige situaties. Ook melden bij de gemeente helpt vaak niet. Bijvoorbeeld: de fietsstroken langs de Herenstraat tussen de Molen en het Oosteinde. Ook kregen we een melding van de borden bij Het Tolland over de slechte staat van het wegdek. Vreemd want het Tolland is pas helemaal opnieuw bestraat. Direct hebben we daarover vragen gesteld en verzocht te repareren. Eerder vroegen we al nu echt aandacht te besteden aan de drukte van het doorgangsverkeer langs Kwintheul.

  1. Op 13 december a.s. behandelt de Raad het COT-rapport over de asbestkwestie

Zijn er fouten gemaakt, zijn alle feiten op tafel en hebben de Wateringers niet onnodig lang blootgestaan aan asbeststofdeeltjes. Dat zijn de cruciale vragen dan. Gelukkig is dan ook het hele dossier -behalve enkele stukken- openbaar, tenminste als de burgemeester zijn toezegging nakomt. Westland Verstandig vindt dat openbaarmaking moet gebeuren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top