skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Andere keuzes nodig in Westland voor 2016-2019

Bekend is dat Westland bijna bovenaan staat op lijsten van de 393 Nederlandse gemeenten voor wat betreft hoogte van de schuld en omvang van de grondpositie. Ook de Provincie luidde de noodklok hierover. Desalniettemin neemt het College geen doeltreffende maatregelen. Westland Verstandig vindt dit een grove misrekening. Daardoor wordt de rekening naar de toekomstige generaties doorgeschoven. Daarbij komt dat heel veel euro’s worden uitgegeven aan zaken die voor Westland geen toegevoegde waarde hebben. Daardoor kunnen zaken die wel belangrijk zijn voor de Westlanders niet gedaan worden. Belangrijk vindt Westland Verstandig ook dat de inwoners echt serieus genomen worden en voordat plannen gemaakt worden. Dat voorkomt irritatie en teleurstelling bij inwoners en zal leiden tot tijd- en dus geldwinst. Wilt u meer lezen wat er aan de hand is en wat onze oplossingen zijn, kijk dan op onze site. Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl

 

In het Hele Westland

Westland Verstandig: In begroting 2016-2019 verkeerde keuzes voor de Westlandse burger

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft aan de Raad de voorziene inkomsten en uitgaven voor 2016-2019 voorgelegd. De begroting deugt niet. Waarom? De gemeenteschuld blijft oplopen tot ver boven de € 400.000.000,–. Westland Verstandig vindt dat deze schuld afgebouwd moet worden en geeft concreet aan hoe dat kan en moet. De te hoge grondpositie wordt niet echt aangepakt door de noodzakelijke afwaardering, waardoor sociale woningbouw voor starters en voor Westlanders die dringend behoefte hebben aan dat soort woningen niet geholpen kunnen worden. Westland Verstandig geeft aan hoe dit moet gebeuren. Door niet af te waarderen probeert het College de schijn op te houden dat Westland financieel er goed op staat. De OZB stijgt met meer dan het inflatiepercentage, waardoor de Westlanders de rekening betalen. Voor Westlanders belangrijke zaken (goede zorg, groenbeheer, meer geld voor leefbaarheid kernen) kunnen niet aangepakt worden omdat de euro’s besteed worden aan zaken die absoluut geen bijdrage leveren aan een beter Westland. Voorbeelden: te veel geld aan extra wethouders, te veel bestuursadviseurs, te veel communicatiemedewerkers, te veel Westland marketing, te veel geldverkwisting aan de 2 halve nieuwe gemeentehuizen, die echt € 2.500.000,– per jaar meer kosten zeker in de periode 2016-2019. Vandaar ons devies: het moet echt anders! U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net; Website: www.westlandverstandig.nl

 

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Oude gemeentehuis moet eigendom van de gemeente blijven en moet een voor de kern ’s-Gravenzande passende functie gaan krijgen

Dit College en in het bijzonder wethouder Ouwendijk van VVD Westland, wil het gehele gemeentehuis in ’s-Gravenzande gaan verkopen aan een derde als die mogelijkheid zich voordoet. Westland Verstandig vindt dat als het zo ver zou komen, in ieder geval het historische deel langs de Langestraat eigendom moet blijven van de gemeente Westland. Vervolgens zal voor dat historische pand een goede bestemming gevonden moeten worden die past bij de kern ’s-Gravenzande. Een groot aantal ideeën zijn voor wat betreft het gebruik al gedaan door een aantal ’s-Gravenzanders, welke ideeën erop neerkomen dat het oude gemeentehuis dienstbaar blijft aan de inwoners van ’s-Gravenzande. Wij vinden dat die plannen volledig ondersteund moeten worden en dat de wethouder teruggefloten moet worden op zijn voornemen. Westland Verstandig zal actie blijven ondernemen om dit voor elkaar te krijgen in het belang van de ’s-Gravenzanders.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Verplichte inzet voor een aantal concrete zaken voor 2016

De behandeling van de begroting vindt deze week plaats in de Raad. Westland Verstandig wil zich hard maken voor het niet hoger oplopen van de OZB dan 1.2%, zijnde de inflatiecorrectie, herinvoering van schoolzwemmen, meer inzetten op sociale koop- en huurwoningen zodat een ieder die in Wateringen of Kwintsheul woont ook in Wateringen of Kwintsheul kan blijven wonen als hij/zij dat wil en aangewezen is op goedkopere woonlasten, we willen een plan inzake de verkeersveiligheid in Westland en de gevaarlijke knelpunten en oplossingen daarvoor en een meer zinvolle inspraak van burgers op momenten dat de plannen nog niet “dichtgetimmerd” zijn door dit College en de ontwikkelaars. U kunt daar meer over lezen op onze website.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Verplichte inzet voor een aantal concrete zaken voor 2016

De behandeling van de begroting vindt deze week plaats in de Raad. Westland Verstandig wil zich hard maken voor het niet hoger oplopen van de OZB dan 1.2%, zijnde de inflatiecorrectie, herinvoering van schoolzwemmen, meer inzetten op sociale koop- en huurwoningen zodat een ieder die in Monster of Poeldijk woont ook in Monster of Poeldijk kan blijven wonen als hij/zij dat wil en aangewezen is op goedkopere woonlasten, we willen een plan inzake de verkeersveiligheid in Westland en de gevaarlijke knelpunten en oplossingen daarvoor en een meer zinvolle inspraak van burgers op momenten dat de plannen nog niet “dichtgetimmerd” zijn door dit College en de ontwikkelaars. U kunt daar meer over lezen op onze website.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Vóór het opknappen van de zogenaamde olifantspaden rondom De Lier, vóór een nieuw verkeerscirculatieplan voor de dorpskern De Lier en vóór een zichtbare snelle oplossing wegzakkende deel De Lier

In de begrotingsraad van de Raad heeft Westland Verstandig voor wat betreft De Lier aandacht gevraagd voor de hiervoor genoemde zaken die De Lier aangaan. Rond De Lier liggen kleine paadjes die met de fiets en wandelend te gebruiken zijn. Het onderhoud daarvan laat te wensen over. Met hele kleine ingrepen zal in ieder geval een stuk drassigheid kunnen worden weggenomen. Westland Verstandig vindt dat de gemeente in het kader van het te voeren beheer dat soort maatregelen moet nemen.

Hetzelfde geldt voor het verkeerscirculatieplan De Lier. In De Lier is voor wat betreft het verkeer heel wat gewijzigd. Westland Verstandig vindt dat op de kortst mogelijke termijn een totaalplan moet komen hoe het verkeer zich op een ordentelijke wijze het beste kan bewegen.

Er wordt nu al heel lang gesproken over een oplossing –technisch en financieel- van het wegzakkende deel van De Lier. Tot nog toe gebeurt er niets en wordt alles vooruit geschoven. Westland Verstandig vindt dat dit nu kordaat moet worden beetgepakt en wel op korte termijn. We zullen daar op inzetten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top