skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Westland Verstandig wenst alle Westlanders goede feestdagen toe

De Kerst is altijd weer een bijzonder moment van bezinning. Een ieder beleeft Kerst op zijn eigen wijze en dat hangt weer af van de eigen situatie waarin iemand verkeert. Daarom is de realiteit dat ook in 2016 de kerstperiode voor de één vrolijkheid en plezier betekent, maar voor de ander -gewild of ongewild, tijdelijk of niet tijdelijk- dat nou net niet het geval is. Ook aan de laatste groep Westlanders willen wij veel meer aandacht geven. Westland Verstandig wil daarom nog meer inzetten -ook als dat geld kost- op het betrekken van alle Westlanders bij de samenleving en bij activiteiten. Daar valt best in Westland nog een hele slag te maken. Voor de ZORG van het Rijk ontvangen geld dient ook daarvoor ingezet te worden en niet aan glastuinbouw zoals dit College wil doen. Vorige week zaterdagochtend was Westland Verstandig in verzorgingshuis de Ark in Wateringen bij het 55+-project waar bewoners -zichtbaar happy en trots, na 11 weken voorbereiding- zongen en muziek speelden. Georganiseerd door Cultuurweb. Prima initiatief. Onze visie: De gemeente kan en moet meer doen en meer geld inzetten om alle Westlanders te betrekken bij de Westlandse samenleving.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig:

De wens van ons allen

In Westland hebben wij mensen

Allemaal zo onze eigen wensen

Maar één ding, dat wil iedereen

En dat is vrede om zich heen

Een beetje genegenheid aan anderen geven

Schijnt heel moeilijk te zijn in dit leven

Ook al lijkt dat voor sommigen overbodig

Liefde en aandacht heeft iedereen nodig!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Asbestdossier eindelijk openbaar; Eerste stap woningbouw Kwintsheul bij de Driesprong; Nog geen duidelijkheid wanneer de supermarkt er nu gaat komen;

  1. Vorige week is de geheimhouding van het asbestdossier brand Piket eindelijk opgeheven. Bij de aanpak en de communicatie ging veel fout, waardoor onrust ontstond en te veel kosten gemaakt werden. Onze visie: Pas als alles bekend is kan de eindconclusie getrokken worden.
  2. Vorige week heeft College door de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen de eerste stap naar woningen bij de Driesprong gezet. Onze visie: Nieuwe woningen bij Kwintsheul prima. Voor de eigenaren wel snel duidelijkheid, daar anders een voorkeursrecht te beknellend werkt.
  3. Koornneef wil zelf geen supermarkt gaan exploiteren in Kwintsheul en zoekt huurder. Dit is niet acceptabel: diverse toezeggingen werden gedaan en de laatste was opening in de eerste week van december 2016 en de gemeente investeerde € 1.5 miljoen in verplaatsing Kastanjehof. Onze visie: Gemeente moet actie ondernemen, dit kan echt niet. Burgemeester en wethouder zijn in het ootje genomen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Bescherming strand en duinen dringend gewenst; Bedreiging van vrij zicht over zee: mogelijke komst van honderden zichtbare 200 meter hoge windturbines en bedreiging vrij strand door de bouw van 100 strandhuisjes

Het vrije strand voor Westland wordt op 2 fronten bedreigd. Allereerst wil dit College van CDA, VVD, GBW, PvdA, GroenLinks de bouw van nu 100 strandhuisjes toestaan. Later zullen er, net als bij Hoek van Holland het geval is, meer komen. Onze visie: Geen 100 en dus ook niet meer. Karakter strand en duinen wordt daardoor aangetast en geen goede infrastructuur.

Vervolgens wil de minister voor de Zuid-Hollandse kust 700 megawindmolens van 200 meter hoog plaatsen op circa 20 km van de kust. Ons Westlands College is het ook daarmee eens. Slecht voor Westland. Onze visie: Geen windmolens op zee voor de kust op deze wijze. Westland Verstandig diende eerder zienswijze in en gaat nu in beroep tegen het besluit van de minister. Wilt u dat steunen laat het ons weten. Zie de plannen en ons bezwaar op onze site of bel ons.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Bescherming strand en duinen dringend gewenst; Bedreiging van vrij zicht over zee: mogelijke komst van honderden zichtbare 200 meter hoge windturbines en bedreiging vrij strand door de bouw van 100 strandhuisjes

Het vrije strand voor Westland wordt op 2 fronten bedreigd. Allereerst wil dit College van CDA, VVD, GBW, PvdA, GroenLinks de bouw van nu 100 strandhuisjes toestaan. Later zullen er, net als bij Hoek van Holland het geval is, meer komen. Onze visie: Geen 100 en dus ook niet meer. Karakter strand en duinen wordt daardoor aangetast en geen goede infrastructuur.

Vervolgens wil de minister voor de Zuid-Hollandse kust 700 megawindmolens van 200 meter hoog plaatsen op circa 20 km van de kust. Ons Westlands College is het ook daarmee eens. Slecht voor Westland. Onze visie: Geen windmolens op zee voor de kust op deze wijze. Westland Verstandig diende eerder zienswijze in en gaat nu in beroep tegen het besluit van de minister. Wilt u dat steunen laat het ons weten. Zie de plannen en ons bezwaar op onze site of bel ons.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

 

 

 

Back To Top