skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig wenst alle Westlanders een gelukkig en gezond 2017 toe

Ook in 2017 hoopt Westland Verstandig weer voor de burgers van Westland op te komen. Vanaf februari 2016 ontvingen wij meer dan 600 betrokken Westlandse burgers en ondernemers in ons BURGERKANTOOR. Het gaat dan tijdens die bezoeken onder meer over de zorg, leefomgeving, gebrekkige communicatie met de gemeente en vaak ook boze en ontevreden burgers die bij “de gemeente” geen gehoor vinden. Wij, die de weg weten in gemeenteland, trachten een oplossing te vinden door direct als volksvertegenwoordigers hulp te bieden, een en ander uit te zoeken dan wel middels vragen en verzoeken aandacht te vragen voor de problemen van de betreffende burgers en ondernemers. Best vaak wel arbeidsintensief, maar dat hebben we er graag voor over. Immers wij als raadsleden vertegenwoordigen de burgers van Westland en komen voor hen op. Dat beloofden wij voor de verkiezingen en wat we beloven doen we ook. Daar kunt u ons ook aan het eind van deze raadsperiode begin 2018 op afrekenen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig wenst alle Westlanders een gelukkig en gezond 2017 toe

Westland Verstandig hoopt de ambities en idealen die zij heeft in 2017 te realiseren. Zo staat bij ons bovenaan de komst van een Westlands revalidatie-/ verzorgingscentrum in één van de grotere dorpskernen met filialen in alle 11 dorpskernen. Wij vinden dat Westlanders die zorg nodig hebben en ook hun partners, in Westland zelf en in hun eigen kern verzorgd moeten worden. Dit is een reëel streven gezien de grote overschotten die de gemeente op de zorg jaarlijks overhoudt. Dit College van CDA, VVD, PvdA, Groen Links, GBW en hun fracties willen dat geld gaan uitgeven aan de glastuinbouw, Westland Marketing en promotie van het College. Daargelaten dat zeker de uitgaven voor Westland Marketing niets tot weinig opleveren voor Westland en haar burgers is dit een verkeerde keuze. Via ons Steunpunt Zorg nemen we bijna wekelijks kennis van veel schrijnende gevallen waar ver buiten Westland revalidatie plaats moet vinden vaak onder slechte verzorgingscondities en afgezonderd van de levenspartner waar vaak tientallen jaren mee is samengeleefd. Schrijnend en Westland onwaardig. Dat moet in 2017 veranderen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig wenst alle inwoners van Monster, Ter Heijde en Poeldijk een gezond en gelukkig 2017

Voor 2017 hoopt Westland Verstandig onder meer:

 • dat definitief wordt afgezien van de bouw van 100 strandhuizen;
 • dat het gemeentehuis Monster niet gesloopt wordt;
 • dat in ieder geval de raadzaal van de sloophamer gered wordt;
 • dat alle historische zaken die bij Monster horen in Monster blijven;
 • dat de gemeente en Arcade beginnen met de renovatie van woningen in Ter Heijde;
 • dat de bouw van goedkope appartementen op de plek van het Irenegebouw start;
 • dat het centrumplan en de ondergrondse parkeergarage -na en in goed overleg met belanghebbende burgers- gerealiseerd worden;
 • dat De Leuningjes weer in gebruik genomen kan worden en het centrum van Poeldijk aangepakt wordt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig wenst alle inwoners van Wateringen en Kwintsheul een gezond en gelukkig 2017 toe

Voor 2017 hoopt Westland Verstandig onder meer:

 • dat in Kwintsheul de klucht rondom de supermarkt eindigt door de opening van een goede supermarkt;
 • dat in Kwintsheul het plan rond de Kerkstraat eindelijk wordt uitgevoerd;
 • dat De Ark als revalidatie-/verzorgingscentrum in gebruik blijft;
 • dat de nog steeds slechte verkeersdoorvoer door de Herenstraat wordt opgelost;
 • dat de gemeente meer doet aan preventie op het gebied van de veiligheid (meer camera’s);
 • dat zorgvuldiger wordt omgegaan met de herbestemming van het gemeentehuis Wateringen en uitsluit dat andere bestemmingen mogelijk worden dan kantoren of betaalbare (zorg)woningen;
 • dat aan de hand van het compleet openbare dossier asbest wel volledige conclusies mogelijk zijn van wat er wel of niet gebeurd is.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig wenst alle inwoners van ‘s-Gravenzande en de Heenweg een gezond en gelukkig 2017 toe

Voor 2017 hoopt Westland verstandig onder meer:

 • dat bij de Heenweg tientallen nieuwe goedkope woningen gebouwd worden;
 • dat de Heenweg eindelijk wordt voorzien van glasvezelaansluitingen;
 • dat een deel van het in aanbouw zijnde nieuwe winkelcentrum toch van een overkapping wordt voorzien;
 • dat meer aandacht komt voor het parkeren in het centrum;
 • dat de vier pleinen (Vaartplein, Graaf Florisplein, Marktplein en Zandeveltplein) op een mooie manier op elkaar aangesloten worden en ook al de pleinen zelf mooier en groener worden gemaakt;
 • dat de Sand Ambachtstraat en parkeersituatie wordt aangepakt;
 • dat een revalidatie-/verzorgingscentrum er komt met voldoende crisisbedden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig wenst alle inwoners van De Lier en Westerlee een gezond en gelukkig 2017 toe

Voor 2017 hoopt Westland Verstandig onder meer:

 • dat begin van het jaar alle nodige riolerings- en verstevigingsmaatregelen genomen worden om wateroverlast te beperken op diverse percelen en straten;
 • dat goedwerkende verkeersmaatregelen genomen worden op vele punten in De Lier en Westerlee, waaronder concrete geluids- en veiligheidsvoorzieningen rondom de N223;
 • dat de voorbereidingen voor de Oostelijke Randweg tot aanleg leiden in 2018;
 • dat vanuit de gemeente meer facilitering plaatsvindt voor de Lierse verenigingen en de voorgenomen tarievenverhogingen voor het gebruik van faciliteiten definitief niet doorgaan;
 • dat evenals Naaldwijk en ‘s-Gravenzande ook voor De Lier een plan ontwikkeld wordt voor een mooi en groen dorpshart.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar op telefonisch verzoek tijdens de kerstvakantie. Vanaf maandag 9 januari weer open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top