skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Aanpak centrum Honselersdijk weer uitgesteld tot 2020; Westland Verstandig vindt dat onaanvaardbaar. De ware reden laat zich raden ….

Het College van VVD, CDA, PvdA en GBW stelt de uitvoering van het centrumplan Honselersdijk weer een jaar uit tot 2020. De reden is dat dit College niet zelf de plannen maakt, maar dat vooral laat doen door de bekende projectontwikkelaar Koornneef. Tja dan zijn de te verdienen euro’s leidend en niet het belang van  Honselersdijk en haar inwoners. In Kwintsheul gebeurt natuurlijk hetzelfde met dezelfde ontwikkelaar. De Voorhof staat leeg, kale plekken, een verrommeling van het centrum en terecht teleurgestelde inwoners. Het zelfs afsluiten van het parkeerterrein bij de supermarkt zonder dat het College dat ongedaan kan maken, illustreert de verhoudingen. Het College ligt aan de leiband. Waarom laat zich raden. Onze visie: De gemeente moet weer het heft in handen nemen, een keer met de vuist op tafel slaan en zorgen dat de inwoners van Honselersdijk krijgen wat hen al in 2010 is beloofd: een nieuw en aantrekkelijk centrum.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Weer verwikkelingen rondom College van Burgemeester en Wethouders Westland

Eind vorig jaar viel coalitiepartij Progressief Westland door intern gekibbel uiteen. De achterban van wethouder Mokaddem werd daardoor geminimaliseerd. Nu gaat weer een andere wethouder -Weverling- weg, houdt zich niet aan de 4-jaartermijn afspraak, kiest voor eigen politieke carrière buiten Westland. Onze visie: vervanging is niet nodig gezien de afgenomen werkdruk, de totale kosten van een wethouder en de resterende korte tijd tot de verkiezingen in 2018. Verdeling van de niet al te grote portefeuille zou verwacht mogen worden. Dit College en de coalitie doen dat echter niet. Jammer. Geld kan beter besteed worden. Onze visie voorts: Westland Verstandig gaat er zonder meer van uit dat wethouder Weverling en zijn partij -Gemeentebelang Westland- afzien van wachtgeld, nu de wethouder zelf ontslag neemt en kiest voor eigen carrière. Ook dat een redelijk deel cursuskosten wordt terugbetaald. Dit is gemeenschapsgeld en moet ten goede blijven komen aan de Westlandse inwoners.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Plotsklaps weghalen geldautomaat in Kwintheul door Rabobank schandalig

“We kiezen voor verantwoordelijkheid en we kiezen voor elkaar”. Dit is een reclame-uiting van de Rabobank. Je denkt dan direct dat de Rabobank sociaal bewogen is. Echter niet in Kwintsheul. Daar halen ze de laatste geldautomaat weg omdat daar te weinig rendement uit gehaald kan worden. Dat die automaat door veel ouderen gebruikt werd speelt bij de Rabo geen enkele rol. Ondanks protesten haalt men hem gewoon weg. Op zijn minst had even gewacht kunnen worden totdat meer duidelijkheid over de supermarkt is. Die zou trouwens haar deuren geopend hebben begin december. Schande dat dit niet gebeurt omdat de door de gemeente financieel ondersteunde ontwikkelaar ineens bedacht dat de supermarkt te groot was. Onze visie: De gemeente moet samen met de Rabobank weer een geldautomaat in Kwintsheul plaatsen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Vernieuwing Marktplein met veel groen, gezellige horeca, goede zitbanken zal in 2017/begin 2018 uitgevoerd worden

Westland Verstandig ondersteunt het Marktpleinplan zoals het er nu ligt. Ziet er prima uit. Het beeld van de Gravin dient op het plein te blijven en wellicht meer naar de rand te schuiven. Of de weg langs de Parel wel of niet moet worden afgesloten, is nog een discussiepunt. Onze visie: Zonder andere verkeersmaatregelen in het centrum is het voor de bereikbaarheid niet verantwoord de weg af te sluiten. Dit gezien ook de smalle Sand Ambachtstraat en de smalle Langestraat. Wel vinden we -met de BIZ Koopstad aan Zee- dat afsluiting op bepaalde tijden met een poller acceptabel is en tegemoetkomt aan de horecaondernemers. Wij vroegen de wethouder met alle betrokkenen om tafel te gaan en dit verder uit te werken zodat een ieder tegemoet gekomen kan worden. De uitvoering moet geschieden bij voorkeur in voorjaar 2018 met voorbereiding eind 2017.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Wethouder Ouwendijk van VVD: Dit College en de coalitie van VVD, PvdA, CDA en GBW houden vast aan de komst van 100 strandhuisjes

Nadat Ouwendijk eerder nog aangaf het plan voor de 100 strandhuisjes bij Ter Heijde en Monster on hold te zetten, kwam de wethouder daar vorige week weer op terug. Vreemd. Hij was wachtende op de vergunningsaanvrage van de ontwikkelaar. Eerder vertelde hij het anders. Dat inmiddels nagenoeg heel Ter Heijde een petitie tekende tegen de komst en ook elders in Westland vele inwoners tegen zijn, deerde hem niet zo gaf hij aan. Gelukkig laat het bestemmingsplan Kust de strandhuizen niet toe, zodat de vergunning niet zonder meer verstrekt kan worden. Ook andere vergunningen zijn nog nodig. Daarnaast wil dezelfde wethouder ook hellingbanen maken waar nu trappen zijn. Dit alles staat natuurlijk met elkaar in verband. De vraag is gerechtvaardigd of deze wethouder -gezien zijn zigzag visies- wel genoeg afstand kan bewaren nu hij tot in 2014 voorzitter was van de vereniging strandtenthouders. Onze visie: De strandhuizen dienen er absoluut niet te komen. De argumenten zijn eerder genoemd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Meldpunt Zorg Westland Verstandig toont nog steeds aan dat in Westland nog veel werk aan de winkel is, ook in De Lier

Wekelijks komen op ons meldpunt 3 tot 5 meldingen binnen van inwoners uit Westland die geen goede zorg op maat krijgen en dus tussen wal en schip terecht komen. Vaak is slechte communicatie vanuit de gemeente/zorgaanbieder de oorzaak. Zo een recent geval is de WMO-aanvrage voor een traplift in een woning. Niet de gevraagde lift werd aangeboden, maar een lift die niet goed paste en voorts moest nog een fikse bijdrage per maand betaald worden. Het resultaat was dat door dit gebrekkige aanbod er geen traplift werd geplaatst en de oudere personen te voet en dus met gevaar voor ongelukken de trap dagelijks meerdere keren blijven gebruiken. Westland Verstandig vindt dit schrijnend. Natuurlijk is in Westland voor de zorg veel wel goed geregeld, maar de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Wij vinden dat meer geld en meer aandacht aan dit soort gevallen moeten worden besteed. Dus geen zorggeld meer naar de tuinbouw, maar alleen voor de zorg.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top