skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: College van Burgemeester en Wethouders brokkelt verder af; nu weer vertrek van tweede wethouder Mokaddem na verkiezingen

Na wethouder Weverling vertrekt nu de tweede wethouder om buiten Westland zijn carrière voort te zetten. Vanaf 2014 heeft Westland Verstandig er al op gewezen dat de meeste wethouders en ook de burgemeester meer oog en oor hebben voor eigen carrière en weinig op hebben met de Westlandse burgers. De grote hoeveelheid tijd/hoge kosten van cursussen, het bovenmatig accent op eigen pr en de vele bijbaantjes buiten Westland wezen daar al op. De volgende betere baan werd voorbereid. We kregen gelijk in wat we al vanaf 2014 zeiden. Ook recente persoonlijke acties van de burgemeester (reis naar Rusland, aankaarten kwesties vuurwerk en vluchtelingen bij Europese instellingen en dat kenbaar maken in de landelijke pers) wijzen er op dat hij nu de aandacht wil trekken en aast op een CDA-baantje na de komende verkiezingen. Onze visie: Niet de bestuurders zelf, maar de inwoners van Westland moeten centraal staan en geen euro’s van de burgers moeten langer besteed worden aan dit voorspelbaar en fout bestuurdersgedrag.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig wenst gemeentelijke ombudsman in Westland; of zelf of aansluiten bij een andere gemeente

De ombudsman onderzoekt klachten over de gemeente. Eerst wordt getracht de klacht in goed overleg op te lossen. Lukt dat niet dan geeft de ombudsman zijn oordeel. Voorts kan hij aanbevelingen doen hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. De ombudsman werkt als een onafhankelijk en professioneel scheidsrechter. Inschakeling moet gratis zijn. De ombudsman gaat over klachten over de gemeentelijke diensten, gemeenteambtenaren en bestuurders (zorg, leefomgeving, verkeerssituaties, miscommunicatie met gemeente, financiën etc.). Bekeken wordt of de behoorlijkheidsnormen voor de overheid (open en duidelijk, respectvol, betrokken en oplossingsgericht, eerlijk en betrouwbaar) in acht genomen werden. Onze visie: Er moet snel een gemeentelijke ombudsman komen. Westlandse inwoners en bedrijven moeten terecht kunnen met hun klachten bij een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Uitbreiding ISW Gasthuislaan: extra aandacht voor de leefomgeving gewenst/nieuwe Marktplein ‘s-Gravenzande met behoud van een op het plein zelf verplaatst Gravin Machteld-beeld

  1. Vorige week vond de door Westland Verstandig gevraagde toelichting op de uitbreiding (extra bouwlaag en uitbreiding aula en verplaatsing muzieklokaal) plaats. Wij hadden daar om gevraagd. De bouwkundige veranderingen vallen binnen bestemmingsplan. Veel zorgen waren er over de bouw, parkeren, problemen met fietsers en hinder door de te bouwen 3e laag. Gelukkig wil het ISW met de omwonenden in gesprek om afspraken te maken. We zullen dat blijven volgen. Oplossingen zijn voorhanden. Afspraken over parkeren en veiligheid en misschien de 3e etage niet in een rechte lijn met de 2e etage, maar iets meer naar achteren bouwen.
  2. Deze week heeft de Raad beslist over het krediet voor de herinrichting van het Marktplein. Voor ‘s-Gravenzande een goede zaak. Onze visie: We vinden dat het “750 jaar bestaan”-beeld van Gravin Machteld op het plein herplaatst moet worden. Voor dat plein is het ontworpen en hebben de ‘s-Gravenzanders destijds in de buidel getast. Daar hoort het en er is beslist plaats op het plein. Waar een wil is, is een weg. We begrijpen niet dat het College daar zo lastig over doet.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Veel inwoners Monster en Ter Heijde terecht tegen 100 strandhuizen

Westland Verstandig heeft alleen al uit Monster ruim 500 handtekeningen ontvangen van inwoners die geen 100 strandhuizen willen op het strand. In Ter Heijde hebben bijna alle inwoners aangegeven die bouw niet te wensen. Onze visie: Geen 100 strandhuisjes voor Monster en Ter Heijde. Wethouder Ouwendijk van de VVD houdt nu ineens weer voet bij stuk nadat hij eerder nog pas op de plaats maakte. Hij wil niet luisteren naar de argumenten van de bewoners. Die huisjes horen daar echt niet. Zelfs schrijft hij dat de omzetting van de trappen naar een hellingbaan bij Monster ineens te maken heeft met de komst van de 100 huisjes. Duidelijk geeft hij daarmee aan dat hij niets heeft met de inwoners van Ter Heijde en Monster en ook niets geeft om behoud van het karaktervolle strand.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Meer aandacht gemeente nodig voor verkeersveiligheid en betere doorstroming kernen Wateringen en Kwintheul

Recent heeft Westland Verstandig een vraag gesteld over de slechte staat fietsstroken langs de Herenstraat in Wateringen. Het College erkende de slechte staat en beloofde in 2017 daar iets aan te gaan doen. Wij vinden het vreemd dat we eerst vragen moeten stellen na meldingen van bewoners en dat dan pas iets gebeurt. Onze visie: Dit moet echt anders en moet door de gemeente zelf gezien en opgelost worden.

Geregeld komen bij onze fractie opmerkingen over de slechte doorgang en onveilige oversteekplaatsen in de Herenstraat in Wateringen en de Kerkstraat in Kwintsheul. Wij zullen het College daarover opnieuw bevragen. Dringend zijn goede maatregelen nodig. In het verleden is al geïnvesteerd, maar blijkbaar is de oplossing er nog lang niet.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Meldpunt Zorg Westland Verstandig toont nog steeds aan dat in Westland nog veel werk aan de winkel is, ook in De Lier

Wekelijks komen op ons meldpunt 3 tot 5 meldingen binnen van inwoners uit Westland die geen goede zorg op maat krijgen en dus tussen wal en schip terecht komen. Vaak is slechte communicatie vanuit de gemeente/zorgaanbieder de oorzaak. Zo een recent geval is de WMO-aanvrage voor een traplift in een woning. Niet de gevraagde lift werd aangeboden, maar een lift die niet goed paste en voorts moest nog een fikse bijdrage per maand betaald worden. Het resultaat was dat door dit gebrekkige aanbod er geen traplift werd geplaatst en de oudere personen te voet en dus met gevaar voor ongelukken de trap dagelijks meerdere keren blijven gebruiken. Westland Verstandig vindt dit schrijnend. Natuurlijk is in Westland voor de zorg veel wel goed geregeld, maar de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Wij vinden dat meer geld en meer aandacht aan dit soort gevallen moeten worden besteed. Dus geen zorggeld meer naar de tuinbouw, maar alleen voor de zorg.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top