skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Meer goedkopere serviceflats voor ouderen in Westland echt nodig; Meer thuishulpuren voor Westlandse ouderen gewenst

Westland Verstandig diende op 24 januari jl. twee moties in. De eerste had betrekking op ondersteuning door de gemeente voor de komst van een serviceflat voor ouderen. Voor een bedrag van bijna € 700,– waarop in mindering komt de huurtoeslag van ca. € 300,– en een servicebedrag van ca. € 200,–, worden woningen verhuurd aan ouderen die meer of minder ondersteuning nodig hebben met gezamenlijke ruimten en activiteiten en met een beheerder. Model staat serviceflat Het Oude Land in ‘s-Gravenzande met een bestuur van vrijwilligers. Onze fractie diende een motie in voor een tweede serviceflat in Westland die het nu nog niet haalde, maar we blijven hierop inzetten. Wellicht iets voor de leegkomende De Ark in Wateringen. Daarnaast vinden wij dat meer thuishulpuren gegeven moeten worden aan ouderen. Die motie wordt komende raadsvergadering verder behandeld. Onze visie: Nu er structureel zorggeld overblijft in Westland moet dat besteed worden aan echte zorg.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Toenemend aantal klachten in Westland over verkeerssituaties op wegen; gemeente dient dringend maatregelen te nemen

Westland Verstandig gaat meldpunt openen voor Westlandse onveilige en overlastgevende verkeersknelpunten. Westland Verstandig wordt geregeld door Westlandse inwoners benaderd over verkeerssituaties in Westland die onveilig zijn en/of overlast opleveren. Gelukkig nam de wethouder op ons verzoek voor de Kruisbroekweg in Naaldwijk een verkeersbesluit. Geen vrachtverkeer meer en er worden snelheidsmeters geplaatst. Nu nog vele andere wegen. Voor tal van wegen in Westland geldt dat er veel te hard gereden wordt en vrachtverkeer best wel een andere route kan nemen. Eerder heeft Westland Verstandig gepleit voor een nieuw Westlands Verkeersplan. Het oude is gedateerd en is van 2004. Er is natuurlijk veel veranderd. Onze visie: Op korte termijn -vooruitlopend op het plan- dienen net als bij de Kruisbroekweg snel maatregelen genomen te worden ter beperking van de overlast voor omwonenden en bevordering verkeersveiligheid  bij wegen die daarom vragen. Dat geldt dan zeker voor de Secretaris Verhoeffweg Naaldwijk, Herenstraat Wateringen, Kerkstraat Kwintsheul, Lange Kruisweg Maasdijk, Sportlaan De Lier, Koningin Julianaweg en Naaldwijkseweg ‘s-Gravenzande, Emmastraat Monster maar ook nog andere wegen. We gaan een meldpunt openen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Duidelijkheid over Marktplein behalve plaats beeld Gravin Machteld. College en ISW zeggen toe het parkeren, (fiets)veiligheid, bouwoverlast en directe effecten verhoging en uitbreiding ISW Gasthuislaan te regelen

In het eerste kwartaal 2018 gaat het Marktplein op de schop. Het wordt een mooi plein met veel groen. Duidelijkheid is er over doorgang aan de zijkant van het plein. Die blijft open met knik en wordt op marktdagen en feesten afgesloten. Het mede door ons ingediende amendement kreeg steun. Ook onze motie rekening te houden met de wensen van het Platform Gehandicapten werd overgenomen. Jammer dat de Raad niet meeging met het amendement het beeld van Machteld, geplaatst toen ‘s-Gravenzande 750 jaar bestond en opgebracht door de ‘s-Gravenzandse burgers, niet op het plein zelf te verhuizen. De Raad vond dat niet nodig, ondanks de insprekende kunstenares die gloedvol betoogde waarom een andere plek niet hoort. De wethouder gaat wel nog zijn best doen. In andere gemeenten wil men nou net een mooi typerend beeld op een plein. Hier is het er en willen we ervan af. Vreemd.

De komende tijd wil onze fractie actief zijn bij het uitvoering geven van de toezegging door College en ISW. Rondom de school moeten aanpassingen plaatsvinden waardoor de bewoners weer tevreden zijn.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Nog steeds geen duidelijkheid supermarkt Kwintheul/verpleeghuis De Ark geleidelijk ombouwen naar betaalbare (tot € 700,– huur) serviceflat voor ouderen met zelfstandig wonen en zorg naar behoefte

Onze fractie diende op 24 januari maar weer een motie in om snel duidelijkheid te krijgen over de supermarkt. De gemeente investeerde veel geld in verplaatsing Kastanjehof (ca. miljoen euro’s), maar vergat te regelen dat de voorziene AH-exploitant ook verplicht was de supermarkt te openen. Nu ineens wil de exploitant niet meer en gedraagt zich als projectontwikkelaar die de door de gemeente gemaakte kosten als winst kan bijboeken. Het College van Burgemeester en Wethouders staat voor schut. Zij garandeerden de supermarkt vanaf 2012. Geen enkele andere raadspartij dan Westland Verstandig wenste echter dat het College nu eens eindelijk afdwingt dat de ontwikkelaar doet wat hij beloofd heeft.

Onze fractie wil graag in Westland een tweede serviceflat voor ouderen. De Ark is daar erg geschikt voor. Op dit moment wordt gekeken naar andere gebruiksmogelijkheden. Wij vinden dat de gemeente dit financieel en anderszins moet ondersteunen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Weer nieuwe ontwikkeling komst hellingbaan en 100 strandhuisjes

Op 24 januari werd door de gemeenteraad onze motie en initiatiefvoorstel behandeld die de bouw van 100 strandhuisjes tegengaan. Ook de hellingbaan werd door wethouder Ouwendijk in verband gebracht met de huisjes. Voor het eerst gaf de wethouder toe dat 100 strandhuisjes en een hellingbaan in strijd zijn met het bestemmingsplan . Komt er een omgevingsvergunningsaanvrage binnen, dan moet die dus geweigerd worden. Wel is dit College bestaande uit CDA, VVD, PvdA, GBW ondersteund door Groen Links nog steeds van mening dat de huisjes er mogen komen. Vreemd natuurlijk als we eerder een bestemmingsplan maken dat geen huisjes toestaat. Alertheid is dus geboden, zeker nu de rest van de Raad onze motie en initiatiefvoorstel niet wilde steunen en genoegen nam met de -overigens nieuwe- reactie van de wethouder. Dat deze wethouder en enkele politieke partijen de huisjes dolgraag willen is duidelijk, ook als ze weten dat veel burgers tegen zijn.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig wil een Westlandse ombudsman/-vrouw

Gemeenten om ons heen hebben een dergelijke ombudsman. De Rotterdamse ombudsman doet dat ook voor veel andere gemeenten in de omgeving. Waarom een ombudsman in Westland? Een gemeentebestuur moet kort bij de burgers staan en er moeten korte lijnen zijn in geval van miscommunicatie/ onbegrip/ fouten/ klachten/ problemen. Vaak wordt erger voorkomen als klachten tijdig aandacht krijgen. Dan is een formele klacht vaak niet eens nodig. Met een goede uitleg, een in contact brengen met de juiste personen al of niet onder toeziend oog van de ombudsman, wordt een veel emotie, tijd en geld kostend probleem voorkomen. De nationale ombudsman is er natuurlijk ook, maar die afstand is letterlijk en figuurlijk wel erg groot. Daarom willen we een dergelijke ombudsman in Westland introduceren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top