skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Meer en beter groen in de kernen op komst

Één van de speerpunten van Westland Verstandig is meer en beter groen in de 11 dorpskernen. De leefomgeving van onze inwoners dient alle aandacht te krijgen. Inmiddels lijkt het erop dat ook binnen politiek Westland het besef ontstaat dat aantrekkelijker wegen en dorpscentra bijdragen aan een beter Westland. In het verleden was dat niet het geval en daarom zijn er in Westland per inwoner het minste vierkante meters groen in Nederland. Als we de duurzaamste tuinbouwgemeente van Nederland willen worden, dan moeten we natuurlijk ook meer en beter groen worden. Westland Verstandig ondersteunt ook het initiatief van het Leefbos Westland en onderdeel daarvan maakt ook uit -naast een grotere uitbreiding bos bij het Prinsenbos- de aanleg van kleinere parkjes/boompartijen in en rond de kernen. Op korte termijn hopen we de eerste resultaten te zien van deze nieuwe aanpak. Onze visie: Westland Verstandig is erg blij met deze ontwikkeling die wel steeds in en na overleg met de inwoners moet worden ingezet.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig start Meldpunt Verkeersknelpunten Westland

Op1 februari jl. startte Westland Verstandig op haar hieronder staande site een meldpunt voor burgers en ondernemers die meldingen doen over verkeersknelpunten in de gemeente Westland. Het gaat daarbij over klachten inzake slechte verlichting, achterstallig onderhoud wegen, fiets- en voetpaden en onveilige / overlastgevende verkeerssituaties. Tot en met vrijdag -in 3 dagen- kwamen er al een 25-tal meldingen binnen. Onze fractie bekijkt die, pleegt overleg met de melders en gaat die meldingen bundelen en met het College bespreken. Vaak valt het op dat een kleine ingreep voldoende is om een voor een ieder goede oplossing te bereiken. Soms is wel een investering in geld nodig. Onze fractie blijkt voortdurend dat een goede en veilige leefomgeving voor onze inwoners het allerbelangrijkste is en de gemeente moet daarvoor zorgen. Onze visie: Met het meldpunt hopen we te bereiken dat burgers die concrete punten hebben een luisterend oor vinden en ook hun melding opgevolgd zien worden door een concrete oplossing.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Meer parkeercapaciteit Juliana Sportpark; nu nog een meer veilige toegang via Koningin Julianaweg

De Raad zal komende raadsvergadering een besluit nemen over de uitbreiding parkeercapaciteit (85 plekken) van het Juliana Sportpark. Goed voor de bezoekers, maar ook goed voor de omwonenden die verschoond blijven van parkeeroverlast. Westland Verstandig steunt dit idee. Een half trainingsveld wordt omgebouwd, zodat het aanwezige groen en park intact blijven. Het trainingsveld wordt gecompenseerd met een kunstgrasveld. Onze visie: Nu nog een meer veilige situatie op de Koningin Julianaweg en dan in feite vanaf het zwembad tot aan de nieuwbouwwijk Tuinveld. Meerdere keren wezen we al op de noodzaak concrete maatregelen te nemen. We blijven daar op hameren. De nu bestaande situatie en toegang vanaf de Koningin Julianaweg ook bij het sportpark vraagt om verbetering.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Gemeentelijke ombudsman in Westland nodig en gewenst

Westland Verstandig trekt zich het belang van de Westlandse burgers aan op alles waar de gemeente invloed op kan uitoefenen. We willen niet horen “daar zijn we niet van”, immers daar waar het Westlandse inwoners of ondernemers betreft is de gemeente altijd betrokken. Dat geldt o.m. voor de zorg (verzorgingshuizen), wegen (provincie), onderwijs (ministerie), vergunningsaangelegenheden, woningbouw (coöperaties) en nog veel meer. Westland Verstandig vindt voorts dat de afstand tussen gemeente en burgers verkleind moet worden en dat als inwoners tussen wal en schip terechtkomen, hen passende hulp op maat wordt geboden. Een onafhankelijke ombudsman moet er dan zijn om te hulp te schieten en als het niet anders kan de klachten behandelen. Onze visie: Een gemeentelijke ombudsman draagt bij aan een goed Westlands bestuur en daarom vinden wij dat die er op korte termijn moet komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Gemeentelijke ombudsman in Westland nodig en gewenst

Westland Verstandig trekt zich het belang van de Westlandse burgers aan op alles waar de gemeente invloed op kan uitoefenen. We willen niet horen “daar zijn we niet van”, immers daar waar het Westlandse inwoners of ondernemers betreft is de gemeente altijd betrokken. Dat geldt o.m. voor de zorg (verzorgingshuizen), wegen (provincie), onderwijs (ministerie), vergunningsaangelegenheden, woningbouw (coöperaties) en nog veel meer. Westland Verstandig vindt voorts dat de afstand tussen gemeente en burgers verkleind moet worden en dat als inwoners tussen wal en schip terechtkomen, hen passende hulp op maat wordt geboden. Een onafhankelijke ombudsman moet er dan zijn om te hulp te schieten en als het niet anders kan de klachten behandelen. Onze visie: Een gemeentelijke ombudsman draagt bij aan een goed Westlands bestuur en daarom vinden wij dat die er op korte termijn moet komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top