skip to Main Content

publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: 1. Meer groen in Westland en met name in en rond de dorpskernen gewenst; 2. dierenwelzijn eindelijk op de Westlandse agenda

Na het geslaagde burgerinitiatief Leefbos Westland, dat door Westland Verstandig van harte ondersteund wordt, zijn er gemeenteplannen om de leefomgeving in de dorpskernen aantrekkelijker te maken door meer en beter groen te creëren. Daarmee wordt eindelijk tegemoetgekomen aan onze wensen voor een meer aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De komende tijd zullen we meedenken aan het uitwerken van diverse ideeën.

Onze fractie heeft de voorbije maanden diverse keren middels vragen en moties het welzijn van onze dieren in het wild en dieren met een eigenaar op de agenda geplaatst. De reden was dat in Westland geen enkel beleid was. De burgemeester beloofde dat hij dierenwelzijn zal gaan behartigen. Ook beloofde hij afspraken te maken met o.a. de dierenambulance, dierenbescherming, dierenpolitie om te komen tot een betere behandeling van dieren in nood, zoals we aangaven in onze motie. We zullen een en ander blijven volgen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Soap rond Leuningjes gaat maar door. Uiteraard moet de grote zaal weer snel bruikbaar zijn; Ter Heijde geeft massaal aan tegen de komst van 100 strandhuisjes te zijn

  1. De Raad nam in november het besluit dat de Leuningjes snel opgeknapt moest worden en dat in dit voorjaar de grote zaal voor onder meer het KBO en Pius X beschikbaar moet zijn. De werkzaamheden begonnen begin januari. Op een bijeenkomst eind vorig jaar was duidelijk dat de inwoners uit Poeldijk de hele Leuningjes weer terug willen. Bekend is dat het College eigenlijk liever het Dario Fo-gebouw wil gaan gebruiken en een aantal Poeldijkers andere plannen rond de RK-kerk hebben. Vorige week bleek echter dat met name VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks ineens het raadsbesluit van november niet meer willen nakomen. Westland Verstandig vindt dit onbegrijpelijk. Natuurlijk moet snel de grote zaal beschikbaar komen, zodat deze door de verenigingen en derden gebruikt kan worden. Poeldijk verdient dat.
  2. Met Westland Verstandig zijn de bewoners van Ter Heijde tegen de bouw van 100 strandhuisjes. Die moeten er dus niet komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Plan College voor gemeentelijke regeling financiering woningverbeteringen ouderen niet voldoende

Het College heeft gelukkig op aandringen van onder meer onze fractie aan de Raad de regeling aangeboden waardoor met een gemeentelening woningaanpassingen gefinancierd worden die niet onder de WMO vallen. Daardoor kunnen senioren langer in hun huis blijven wonen en dat betekent niet alleen meer levensvreugde, maar ook minder zorgkosten. Alleen de door het College bedachte regeling gaat ons lang niet ver genoeg. Zoals dat er nu uitziet is het een wassen neus. Westland Verstandig wil de regeling ook mogelijk maken voor senioren die huren en geen zware maandelijkse aflossings- en renteplicht hebben die automatisch van de AOW worden afgetrokken. Dit kan natuurlijk niet en maakt de regeling weinig aantrekkelijk. We zullen dan ook met een wijzigingsvoorstel komen (niet eigenaren, lager jaarlijks kostenpercentage, dan ca. 2.5 %, terugbetaling pas op termijn etc.) waardoor de regeling de senioren echt helpt. We doen dat bij de behandeling op 21 februari a.s. en hopen dat de andere politieke partijen ons daarbij steunen. Het gaat tenslotte om een zeer belangrijk zorgthema en wij vinden dat senioren, als ze dat willen, in hun eigen (aangepaste) woning moeten kunnen blijven wonen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Alsnog aanpassing en veiliger maken Koningin Julianaweg bij sportpark; nu nog de rest van de Koningin Julianaweg; Wij zijn tegen verplaatsing gemeentewerf ‘s-Gravenzande naar Naaldwijk

  1. Tijdens commissievergadering van vorige week zei de wethouder toe, naar aanleiding van onze wensen en vragen, dat gelijk met de vergroting van sportparkparkeerterrein met 85 plaatsen en de aanleg van een kunstgrasveld, ook de verkeerssituatie rond het sportpark op de Koningin Julianaweg wordt aangepakt en veiliger gemaakt wordt. Nu nog de rest van de Koningin Julianaweg veiliger maken. Onze wens is dat snel beet te pakken.
  2. Vrijdag werd via via vernomen dat het College de gemeentewerf ‘s-Gravenzande wil verplaatsen naar Naaldwijk. Westland Verstandig acht dat niet aanvaardbaar en ziet daarin een verdere afname van de voorzieningen in ‘s-Gravenzande. We stelden vragen en na het antwoord ondernemen we verdere actie.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Nog steeds geen duidelijkheid over supermarkt Kwintsheul / gebied rondom Vlietzicht en Bakkershof wordt bekeken op toegankelijkheid

  1. Vorige week hebben we andermaal de wethouder gevraagd opheldering te geven over de supermarkt in Kwintheul. Hij kon dat niet en kwam niet verder dan dat de eigenaar een exploitant zoekt. Wanneer de gemeente actie zou ondernemen kon hij niet aangeven. Erkend werd dat de gemeente op het verkeerde been gezet is en dat de gemeente meer dan € 1.5 miljoen besteed heeft aan verplaatsing Kastanjehof en dat de supermarktbouwer daarvan een profijt heeft van meer dan € 1 miljoen; Het is natuurlijk niet te geloven dat gemeenschapsgelden in de zakken van de bekende supermarktexploitant verdwijnen en dat er nog geen zicht op een behoorlijke supermarkt bestaat. Dat was wel de reden voor de verplaatsing; Wij vinden dit onaanvaardbaar en een aanfluiting voor dit College.
  2. Dankzij onze vragen en inspanningen staat gelukkig de toegankelijkheid van Bakkershof / Vlietzicht op de politieke agenda; We hopen dat snel de brug verlaagd kan worden en een andere en betere oplossing voor de doorgang vanuit Juliahof naar de Herenstraat gevonden wordt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Diverse verkeerssituaties in De Lier verdienen extra aandacht van de gemeente. Oostelijke randweg dringend nodig maar lost zeker niet alles op. Voorts duurt het nog wel even voordat de Oostelijke randweg klaar is. Niet zolang wachten

Onze fractie heeft een meldpunt verkeersknelpunten geopend. Dat staat op onze site en u kunt ook telefonisch een en ander aanmelden. Onze fractie wordt veel benaderd door bewoners uit De Lier met klachten over geluid en/of veiligheid in het verkeer. Genoemd kunnen o.m. worden de Sportlaan, de Kijckerweg, situatie rond de provinciale weg N223 en de parallelwegen. Daar moet echt iets op korte termijn gebeuren. Westland Verstandig vindt dat niet de aanleg van de Oostelijke randweg moet worden afgewacht. Dat duurt te lang en voor dat met de aanleg kan worden begonnen moet er nog veel gebeuren. Gelukkig gaan de diverse overleggen, o.m. met de watersportvereniging, voortvarend. De diverse overlastgevende wegen dienen aangepast te worden en de Sportlaan zou echt in een andere categorie ingedeeld moeten worden, waardoor verdere maatregelen genomen kunnen worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top