skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: College in de tegenaanval

De afgelopen week heeft het College door de gemeente betaalde advertenties laten plaatsen. Het College is het niet met Westland Verstandig eens. Het gaat om de twee halve nieuwe gemeentehuizen. Volgens het College levert die bouw geld. Voorts is het belangrijk om één centrale huisvesting te hebben. Beide argumenten zijn onjuist. De huidige vier bestaande gemeentehuizen van 20.000m2 waar meer dan 800 werkplekken zijn, kosten nu op jaarbasis (inclusief onderhoud) € 1.250.000,–. De twee nieuwe gebouwen kosten in ieder geval € 3.400.000,– per jaar en dat zijn 10.000m2 voor 527 werkplekken. Wat is duurder? Het College komt met een bedrag aan kosten in de toekomst voor de bestaande gemeentehuizen van ruim € 4.4 miljoen. De bestaande gemeentehuizen zouden alle vier van binnen gestript gaan worden en van binnen nieuw gebouwd gaan worden. Volstrekt onnodig uiteraard. Één centrale huisvesting voor ambtenaren krijgen we ook niet. In het ene halve gemeentehuis komen ongeveer 150 ambtenaren te zitten en in het andere gebouw een kleine 400. 200 ambtenaren worden elders gehuisvest in Westland, waarvan één locatie ook nog geheel gerenoveerd moet worden –de Wilhelminaschool- en dan zal duidelijk zijn dat het doel één centrale huisvesting niet bereikt wordt. Het maffe DBFMO-contract is financieel zeer nadelig voor de gemeente en de gemeente legt zich 25 jaar vast aan een aannemer. Iedereen die er verstand van heeft vindt deze constructie onverstandig in deze snel veranderende tijd. Oordeelt u zelf: beter/goedkoper? Zeker niet!

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl

 

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Wat te doen in Westland met statushouders en vluchtelingen

Inmiddels is wel duidelijk dat ook de Europese regeringsleiders inzien dat zij tot nog toe uitermate naïef geweest zijn door zonder screening Europa te laten vollopen met asielzoekers/vluchtelingen. In Westland moeten we het veiligheidsaspect zeker ook goed gaan bekijken. Op korte termijn wordt dit, in het openbaar als het aan ons ligt, in de Raad bediscussieerd. De vraag moet natuurlijk gesteld worden of vanuit Nederlandse gemeenten niet meer druk richting Den Haag moet worden uitgeoefend om opvang op een andere wijze te regelen, namelijk in de regio Syrië en Irak zelf, en dat financieel en materieel goed te regelen zodat die mensen op een goede manier geholpen worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: De algemene beschouwingen en ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig heeft bij de beschouwingen erop aangedrongen dat het oude deel van het gemeentehuis ’s-Gravenzande eigendom van de gemeente blijft. De wethouder heeft toegezegd dit te zullen gaan bekijken, doch heeft geen beloftes gedaan. Dit had natuurlijk sterker gemoeten en Westland Verstandig blijft zich inzetten voor behoud van dat gemeentehuis en ook voor een goede maatschappelijke invulling van dit juweeltje van ’s-Gravenzande.

Voorts heeft het College toegezegd dat ook omwonenden mee mogen praten bij de herinrichting van het Marktplein. Prima. Wij vinden dat er nu snel concrete plannen moeten komen die ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. De nieuwbouw van het winkelcentrum staat daar los van. Westland Verstandig vindt voorts dat een aantal gebouwen die ontsierend zijn in ’s-Gravenzande –de oude muziekschool, de Prins Willem Alexanderschool- op korte termijn aangepakt moeten worden. Westland Verstandig zal met initiatieven op dat punt gaan komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: De algemene beschouwingen en Monster

Vorige week hebben de algemene beschouwingen plaatsgevonden en een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor Monster zijn ook aan de orde geweest.

Westland Verstandig vindt dat De Leuningjes open moet blijven en dat op dat punt geen enkele onzekerheid moet zijn. De gemeente dient zich daar sterk voor te maken. Het College gaf een wat slap antwoord. Westland Verstandig blijft van mening dat De Leuningjes moet blijven. Westland Verstandig heeft geconstateerd dat de zogenaamde strandcoördinator plotsklaps er niet meer is. Dat vinden wij een slechte zaak. Die moet weer terugkomen. Voorts hebben wij aandacht gevraagd voor tal van dorpskernen ontsierende percelen/panden. Ook in Monster staan die er. Wij vinden dat de gemeente actie moet ondernemen. We hebben aandacht gevraagd voor het probleem van parkeren in Monster. Wij vinden dat de gemeente inzet moet blijven plegen om de parkeerproblemen op te lossen. Wilt u met de fractie praten dan kan dat en benader ons dan: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Algemene beschouwingen en Wateringen

Vorige week hebben de algemene beschouwingen plaatsgevonden en de fractie van Westland Verstandig heeft een aantal Wateringse problemen aan de orde gesteld. De veiligheid blijft een groot probleem en wij vinden nog steeds dat cameratoezicht eventueel in overleg met de ondernemers verder moet worden ingezet. Ook vinden wij dat verkeersknelpunten beter in beeld gebracht moeten worden daar we nu de indruk hebben dat toch te veel verkeersongevallen plaatsvinden. Gelukkig gaat het met het onderzoek naar de asbestkwestie de goede kant op. De Westlandse Rekenkamercommissie moet het onderzoek gaan doen en dat is ook datgene wat de fractie van Westland Verstandig vanaf het begin heeft aangegeven als de enige optie om tot een gedegen onderzoek te komen. Nu nog de bewoners veel meer bij het onderzoek betrekken. Dan staat alles in de startblokken voor een gedegen onderzoek om hetgeen zich daadwerkelijk heeft voorgedaan boven water te krijgen. Dit in het belang van de Wateringse burgers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Algemene beschouwingen en De Lier

Bij de beschouwingen heeft de fractie van Westland Verstandig een aantal Lierse zaken aan de orde gesteld. Zo heeft de fractie aangedrongen op het beter toegankelijk maken van de zogenaamde olifantspaden rondom De Lier. De wethouder heeft toegezegd dat te doen in samenspraak met de Lierse inwoners. Uiteraard zullen we de wethouder daar aan houden. Ook hebben wij gevraagd om een nieuw verkeerscirculatieplan voor de dorpskern De Lier. Wij constateren steeds dat er vragen en problemen zijn met betrekking tot de verkeerscirculatie en verkeers- en geluidshinder.

Tenslotte hebben wij aangedrongen om nu daadwerkelijk over te gaan tot het aanpakken van de waterproblematiek als gevolg van de verzakkingen. Wij vinden dat daar nu lang genoeg over gepraat is en dat nu het tijdstip van actie is aangebroken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top