skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Goede zorg, passende woningen, prettige leefomgeving en sterke economie belangrijk voor Westland

Voor Westland Verstandig is duidelijk dat de Westlandse zorg en opvang nog lang niet optimaal zijn. Er wordt veel over gepraat en geschreven, maar zorg dichtbij en in iedere dorpskern is er nog steeds niet. Dat moet veranderen. Ook is voor veel Westlanders een prettige, schone, groene en overlastvrije leefomgeving en met voldoende parkeerruimte in de directe omgeving erg belangrijk. Ook op dat gebied moet in Westland nog een hele slag gemaakt worden. Voor behoud van Westland en de aanwezige voorzieningen is een sterke Westlandse economie nodig. Het huidige College en coalitie denken dat Westland zoals het er nu uitziet met 2.400 ha glastuinbouw in stand blijft en geven daar veel euro’s voor uit. Realistisch is het echter aan te nemen dat het Westland als tuinbouwgemeente de komende tientallen jaren een ontwikkeling zal gaan doormaken. Geen grote productiebedrijven meer, maar goede en kleinere gespecialiseerde bedrijven die veel minder ruimte nodig hebben. De aanwezige ruimte kan dan ook veel beter gebruikt worden. Nu zien we trouwens ook al dat grote delen van het glastuinbouwgebied door niet of verouderd gebruik niet echt economisch gebruikt worden. Onze visie: Die ruimte kan dan anders worden ingevuld en daar moet het geld aan besteed worden o.m. voor verfraaiing leefomgeving, betere zorg, starterswoningen en bedrijven die meer van nut zijn voor de werkgelegenheid van onze inwoners.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Nog steeds wordt te laat en te weinig echt naar de burgers geluisterd

In de afgelopen periode lieten Westlandse burgers terecht van zich horen omdat ze het absoluut niet eens zijn met besluiten of handelingen van dit College. Westland Verstandig vindt dat meer naar de burgers geluisterd moet worden en ook op een moment dat er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen of afspraken zijn gemaakt. Dat is beter voor de burgers, wier belangen in het spel zijn, beter voor de tijdsduur en kwaliteit van de besluitvorming, maar ook beter voor het aanzien van de politiek. Besturen doe je samen met de burgers. Nu hebben we de indruk dat het College bang is om op een open wijze het gesprek met de burgers aan te gaan. Het gevolg is dat veel burgers terecht teleurgesteld en gefrustreerd zijn. We noemen een paar voorbeelden: inwoners Kwintsheul over hun supermarkt, ondernemers en omwonenden geplande megasupermarkt Naaldwijk en de terecht zeer negatieve reacties bij de mondelinge behandeling Raad van State richting gemeentebestuur, de bewoners rond de N211 die zich niet serieus genomen voelen etc. etc. Onze visie is burgerbelang boven gemeentebelang, niet alleen in woorden, maar ook in daden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Voor ‘s-Gravenzande en Heenweg is behoud en uitbreiding voorzieningen van groot belang

‘s-Gravenzande en Heenweg zijn qua aantal inwoners de grootste dorpskern van Westland. Toch zien we dat steeds meer voorzieningen vanuit deze kernen naar Naaldwijk verhuizen. Ook probeert het College door in te stemmen met een megasupermarkt in Naaldwijk het winkelgebeuren naar daar te verplaatsen. Iedereen met verstand van zaken waarschuwt voor de effecten van die supermarkt. Binnenkort “vertrekt” het gemeentehuis naar Naaldwijk en als het aan dit College ligt ook gemeentewerf. Gelukkig krijgt ‘s-Gravenzande wel haar nieuwe winkelcentrum, maar het redelijk verlangen van vooral senioren om gedeeltelijke overkapping daarvan werd tot nog toe niet gehonoreerd. Gelukkig ook worden bij de Heenweg -mede op ons aandringen- plannen gemaakt voor de bouw van goedkopere woningen voor starters en ouderen en wordt de brede school de Kameleon door de gemeente goed gefaciliteerd. Onze visie is: De uittocht van voorzieningen en evenementen richting Naaldwijk moet direct stoppen en ‘s-Gravenzande en Heenweg verdienen het om  nog meer bruisend te zijn.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Kwintsheul roert zich om komst supermarkt; Toekomst van gemeentehuis nog steeds onduidelijk en onzeker

1. Afgelopen week voerden de inwoners van Kwintsheul actie. Zij begrijpen niet dat het College meer dan € 1.5 miljoen uitgaf (verplaatsing Kastanjehof) om de bouw van de supermarkt mogelijk te maken en dat die nu nog steeds niet open is. Deze soap loopt nu al meer dan 5 jaren. Beloftes werden niet nagekomen. Koornneef wil niet meer zelf exploiteren, maar zoekt een huurder voor een te grote winkel blijkbaar. Had dat gezegd voordat de gemeente de Kastanjehof verplaatste. Wij vinden dat naast Koornneef ook het College ernstig gefaald heeft. Natuurlijk had vastgelegd moeten worden dat de supermarkt ook geëxploiteerd moest gaan worden. Nu gedraagt Koornneef zich als een op geld verdienen uit zijnde belegger. Hij verdient geld door te verhuren en niet te exploiteren zoals beloofd aan de door de gemeente betaalde dure en achteraf onnodige verplaatsing van de Kastanjehof. Dit kan echt niet. Terecht zijn de inwoners uit Kwintsheul boos. Zij zijn voor de gek gehouden.

2. Voor het gemeentehuis Wateringen is geen belangstelling voor koop. Dit terwijl het College zowat iedere denkbare bestemming mogelijk wilde maken. Wij vinden dat hier veel beter over moet worden nagedacht. Met de omwonenden moet gezocht worden naar een voor de buurt passend gebruik. Wij zullen daarop inzetten de komende tijd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Wat je beloofd hebt moet je doen; Leuningjes moet nu per direct weer volledig in gebruik genomen  kunnen worden

De afgelopen weken is er veel gepraat in de politiek over de Leuningjes. Na een avond voor de bewoners van Poeldijk was onze fractie duidelijk dat de bewoners graag willen dat de Leuningjes weer helemaal opengaat en zeker niet gesloopt moet worden. Het College denkt daar anders over en wil slopen. Westland Verstandig en ook de meerderheid van de Raad beslisten in november dat zo snel als mogelijk de Leuningjes -in ieder geval tijdelijk- weer in gebruik moet worden genomen. Ook de huurder -de stichting- wil verder en ziet mogelijkheden. Ook de diverse gebruikers willen weer over de grote zaal beschikken. Geen probleem zou je denken. Echter ineens vanuit een deel van de coalitie -CDA, PvdA, GroenLinks en vooral de partij van wethouder Ouwendijk, de VVD, is er een beweging op gang gekomen om de grote zaal van de Leuningjes niet meer te gaan gebruiken. Wij vinden dat dat niet kan. Als je een goed doordacht besluit neemt en de werkzaamheden al deels hebt uitgevoerd dan moet je niet meer terugkrabbelen. Dat is ook onze visie. In ieder geval tijdelijk moet de Leuningjes weer helemaal gebruikt gaan worden. Dat is goed voor Poeldijk en is ook wat de op de geplande avond aanwezige inwoners wilden. Dat moeten we als politiek respecteren temeer daar er voorlopig niets anders is en de Leuningjes terecht belangrijk wordt bevonden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top