skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Betere leefomgeving is voor Westland belangrijk / drukke inloopavond Kruisbroekweg

Westland Verstandig is er voor de burgers en komt op voor de burgers. Wij zien steeds dat het College en de meeste politieke partijen wel zeggen dat ze voor de burgers opkomen, maar dat vaak niet doen. Vooral plannen over wegen, bouwen, groen, verkeer worden eerst gemaakt en als alles klaar is wordt er een inloopavond gehouden. Dit is naar onze mening de verkeerde volgorde. Vaak pas na heel veel verzet worden plannen soms bijgesteld. Zo ook de Kruisbroekweg. In november werd inloop gehouden met een slecht plan. Na veel verzet en ook door Westland Verstandig is er een vrachtverkeerafsluiting, wordt de snelheid aangepakt en is er een nieuw plan. Nu nog goed handhaven!! Tijdens de inloopavond hoorden we een aantal erg goede suggesties van aanwezige buurtbewoners zoals: verplaatsing benzinestation, meer parkeermogelijkheden buurt Kruisbroek, veiligere oversteekmogelijkheid bij Jan Tuningstraat, maatregelen rotonde bij de Pijletuinenweg -nu veel te druk- en mogelijk weer directe aansluiting Jan Tuningstraat op Burg. Elsenweg etc. Onze fractie zal deze suggesties oppakken en daar verder op doorgaan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Meer uren thuishulp, een thuishulp die ook tijd krijgt voor een praatje, betere financiële regeling voor woningaanpassingen door senioren

De afgelopen raadsvergadering heeft onze fractie een vurig betoog gehouden voor meer uren voor thuishulpen bij onze Westlandse inwoners. Thuishulpen zijn belangrijk en moeten de mogelijkheid krijgen om een praatje te maken met de senioren bij wie ze huishoudelijk werk doen. Erg plezierig voor de senioren. Om meerdere redenen nuttig. De gemeente krijgt van het Rijk meer geld voor de zorg dan ze uitgeeft. Dat geld moet uiteraard besteed worden aan meer directe zorg. Nu hevelen VVD, CDA, GBW, GroenLinks en PvdA het overtollige geld over naar o.m. glastuinbouwprojecten. Schande. Slechte zaak. Kan eigenlijk niet. Helaas vonden alle andere raadsfracties meer thuishulpuren niet nodig. Wel werd een regeling goedgekeurd, waardoor senioren die een lening krijgen maandelijks tussen € 150,– en € 200,– van hun AOW moeten afdragen. Dit zal niet werken. Onze amendementen tot versoepeling en meer bruikbaarheid werden ten onrechte niet aangenomen waardoor er een nutteloze regeling is. Enkel voor de bühne dat we iets doen, maar in feite dus niet. Jammer, in de komende tijd proberen we het gewoon opnieuw zowel v.w.b. de blijverslening als thuishulpuren; De aanhouder wint tenslotte.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Leuningjes nu echt gered voor Poeldijk? College komt nog steeds niet met vervolg centrumplan Monster. Wat is er toch aan de hand?

Vorige week is in de Raad opnieuw gepraat over de toekomst van de Leuningjes. Gelukkig wil de meerderheid van de Raad de Leuningjes de komende jaren weer in gebruik nemen. Nog belangrijker: de Raad wil een Leuningjes die geschikt is voor gebruik door een aantal verenigingen. Die verenigingen willen graag snel terug. LPF, GBW, ChristenUnie-SGP, VVD en Westland Verstandig stemden voor behoud en het besteden van € 241.000,– en eventueel meer als er meer nodig is. CDA en enkele kleine partijen willen dat de Leuningjes opgedoekt wordt. Zij stemden tegen het opknapvoorstel.

In 2015 kwam het College met een plan voor het centrum van Monster, rond het gemeentehuis. Daarna is het volledig stilgevallen rond dat plan. Vragen worden niet echt beantwoord. Wij vinden dat de gemeente snel moet doorpakken. Belangrijk voor Monster.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: College wil de gemeentewerf ‘s-Gravenzande verkopen en opdoeken. Dit is een slechte zaak en ook in strijd met beloften bij de fusie in 2004

Wethouder Ouwendijk van de VVD heeft de smaak te pakken. De ene na de andere slechte beslissing neemt hij en doet dat op een wijze alsof hij er veel plezier aan heeft (100 strandhuisjes, Leuningjes, verhoging sportaccommodatie tarieven, etc.). Het pluche begint duidelijk bij hem te kriebelen. Zo werd hem tijdens de raadsvergadering gevraagd of het gerucht juist was dat de gemeentewerf verkocht zou worden aan Boal. Hij bevestigde dat. Waarom de Raad van niets wist deerde hem niet. Tijdens een werkbezoek bij Boal ontstond het plan. Tja… Bij doorvragen moest hij schoorvoetend toegeven dat verplaatsing naar Naaldwijk van de gemeentewerf bijna een feit was. Dit kan echt niet. Westland Verstandig wenst hierover een raadsbesluit. We zullen een motie indienen tot behoud van de gemeentewerf in ‘s-Gravenzande. Destijds zijn bij het samengaan van de gemeenten afspraken gemaakt over de handhaving van voorzieningen in de bestaande dorpskernen. Er zijn al teveel voorzieningen richting Naaldwijk gegaan. Dat moet echt een halt worden toegeroepen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Terechte acties inwoners Kwintsheul voor komst supermarkt / Nog steeds geen duidelijkheid toekomstige bestemming gemeentehuis Wateringen

  1. De inwoners van Kwintsheul zijn terecht boos op de gemeente en op Koornneef. Veel beloftes en mooie praatjes van burgemeester en enkele wethouders en van Koornneef. Kwam niets van terecht. In hun reactie geven ze de schuld niet aan zichzelf, maar aan de inwoners. Vreemd en ook niet correct en juist. Om de vaart erin te houden werd geen bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan. Wel maakten enkele omwonenden bezwaar maar zij trokken dat in. Dat heeft geen noemenswaardige vertraging gegeven. De waarheid is natuurlijk een andere en laat zich raden; het gaat om geld, geld, geld… De gemeente verplaatste de Kastanjehof voor € 1,5 miljoen en “vergat” Koornneef de plicht op te leggen een supermarkt te gaan exploiteren. Slecht bestuur en slecht beheer van gemeentefinanciën. In Naaldwijk en Honselersdijk zien we eenzelfde beeld. Toeval?
  2. Het College zwijgt nu al weer maanden wat ze van plan is met het gemeentehuis te Wateringen. Dit kan niet en wij zullen openheid verlangen en wel direct. De inwoners van Wateringen en de directe omwonenden hebben daar recht op.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Gemeente moet ook in De Lier zorgen voor voldoende zorg aan inwoners die specifieke zorg nodig hebben; er valt in De Lier nog een hele slag te maken; opvang in iedere Westlandse dorpskern, dus ook in De Lier

Onze fractie ontving de afgelopen weken bij haar meldpunt over de zorg uit De Lier een aantal schrijnende gevallen die echt niet kunnen in Westland. Na een korte ziekenhuisopname moest een 86-jarige mevrouw opgenomen worden in Rijswijk. Naar huis kon niet meer. Haar echtgenoot waarmee ze 60 jaar samen is, kan niet bij haar bezoek vanwege eigen gebreken en gemis aan vervoer. Het tweede geval is net zo schrijnend. Wij vinden dat onze senioren dit niet verdienen. Door toedoen van de gemeente worden deze mensen in de laatste fase van hun leven gescheiden. Echt wrang en onacceptabel. Westland Verstandig wil echt dat in iedere dorpskern opvang komt. Dat moet gewoon een normale zaak zijn. Dit College houdt ieder jaar heel veel euro’s over van de van het Rijk ontvangen zorggelden. Wij vinden het slecht als vervolgens CDA, VVD, GBW, PvdA, GroenLinks en D66 die gelden gaan gebruiken voor andere zaken die niets met zorg te maken hebben, maar alles met oppoetsen eigen aanzien. Dit moet echt anders en we zullen daarop blijven inzetten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top