skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: College weigert transparantie voor de bouw van de 2 (halve) gemeentehuizen. De Raad en ook de burgers worden onthouden wat het kost en wat gedurende de komende 25 jaren de exacte kosten zijn. Verzoeken Westland Verstandig om dossier -waarop in zijn geheel geheimhouding is opgelegd- openbaar te maken worden door het College en in het bijzonder wethouder Meijer van de politieke partij GemeenteBelang Westland afgehouden. Wat is er te verbergen?

Het is bekend dat Westland Verstandig tegen de bouw van 2 halve gemeentehuizen was. Bijna alle partijen in de Raad dachten daar anders over. Enkel ijdeltuiterij en geen verstandig besluit. De geldverkwistende en volstrekt overbodige gebouwen staan er. Dat is helaas niet anders en is een gepasseerd station. Nu nog de verantwoording van de financiën. Gekozen werd door de politieke meerderheid voor een 25-jarig contract, waardoor het de gemeente jaarlijks –incl. lasten- tussen € 3 miljoen en € 4 miljoen kost en welk bedrag grotendeels betaald moet worden aan de bouwer / belegger. Hoe en wat is niet duidelijk omdat het dossier geheim gehouden wordt. Voorts wordt creatief boekgehouden met aanvullende kosten en ook dat met instemming van de meerderheid huidige Raad. Een groot aantal kosten zijn er wel, maar worden niet geboekt op de gemeentehuizen. Door de geheimhouding voor ons niet na te gaan. Dit klopt niet. Het College en de meerderheid Raad willen op die wijze verhullen hoe het precies zit met de kosten. Wat wil het College verbergen? Tja democratie.. Onze motie in de Raad van 21 februari vond ook al geen bijval en daarom kon Meijer deze badinerend terzijde schuiven. Wordt vervolgd uiteraard….

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Westlandse verkiezingssoap Tweede Kamer gelukkig bijna weer verleden tijd

Net zoals altijd wordt Westland nu overspoeld met landelijke politieke kopstukken die Westland ineens weten te vinden om daar hulde te brengen aan de Westlandse verdiensten. Westland verdient het gewaardeerd te worden, maar als de verkiezingen achter de rug zijn en “de buit binnen”, dan is Westland ineens niet meer interessant en wordt er niet meer echt geluisterd. Doorzichtig en voorspelbaar. Ook de plaatselijke kandidaten -Weverling en Zwinkels- doen een stevige duit in dat zakje. Het lijkt erop alsof zij belangrijker zijn dan de partijen waarvoor ze staan. Immers eigen persoonsverheerlijking heeft de boventoon. Als Westlandse bestuurders -behalve in de verkiezingsstrijd in 2014- vanaf 2014 in de Raad nauwelijks zichtbaar (nee beiden doken weg voor echte verantwoordelijkheid) en de afgelopen jaren geen toegevoegde waarde aan een goed Westlands bestuur, willen ze nu doen geloven dat ze vanuit de Tweede Kamer voor Westland het verschil gaan maken. Tja verkiezingsretoriek ook nu weer? Of onkunde en domheid? Alle beloftes en te mooie voorstelling van zaken moeten dan ook met een korrel zout genomen worden. Alleen het eigen belang telt. De echte belangen van u zeker niet!!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Dringend maatregelen nodig voor een betere doorstroming verkeer in centrum / nog steeds geen actie vanuit College richting Koornneef om de middels gemeenschapsgeld gebouwde supermarkt te gaan exploiteren / ook nog geen terugkeer geldautomaat in Kwintsheul

  1. Onze fractie krijgt steeds meer klachten binnen over de Herenstraat die in bepaalde delen van de week overvol staat met autoverkeer. Hier moet dringend iets aan gebeuren. We zullen dit op de politieke agenda doen plaatsen. Ondanks de komst van de dure Van Luijklaan heeft die aanleg te weinig effect op de verkeersdrukte in Wateringen en Kwintsheul.
  2. Inmiddels is het maart en nog steeds geen supermarkt in Kwintsheul. Dit College verplaatste de Kastanjehof voor € 1.5 miljoen gemeenschapsgeld en vergat te regelen met degene die voor een groot deel van dat bedrag profiteerde -Koornneef- dat hij een supermarkt moest gaan exploiteren. Gevolg geen supermarkt en de belegger Koornneef die flink geld gaat verdienen aan verhuur.
  3. Het College zou zich inzetten voor terugkeer Rabo-pinautomaat. Ook weer niet gelukt. Schande natuurlijk. Ook voor de Rabo. Blijkbaar zijn enige duizenden euro’s kosten teveel om in een kleinere dorpskern met name senioren te laten pinnen. Wel wervende nationale reclame-uitingen over “meedenken “, “we denken sociaal”, maar als het er echt op aankomt laat men het afweten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Goede ontwikkelingen in dorpskernen ‘s-Gravenzande en de Heenweg

In ‘s-Gravenzande worden op korte termijn in de kern veel appartementen gebouwd. Boven winkelcentrum 80 tot 100, Multimate-locatie aan de Sand Ambachtstraat 50 tot 70, locatie deel Spaansche vloot 15, locatie gemeentehuis 50, Prins Willem-Alexanderschool aan de Langestraat. Westland Verstandig meent dat het accent moet liggen op betaalbare starters- en ouderenwoningen. Ook moet voldoende aandacht besteed worden aan parkeerruimte. Die is al te krap en vraagt dus om een passende oplossing. In de Heenweg is Westland Verstandig voorstander om op korte termijn geschikte woningen te realiseren dichtbij de dorpskern. Op die wijze wordt de levendigheid vergroot en kunnen de bestaande voorzieningen in stand blijven en mogelijk weer uitgebreid worden. Concrete plannen zijn in de maak en we willen die graag snel realiseren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Meer begrip vanuit de gemeente voor senioren nodig/betere en passende informatieverstrekking gewenst

We leven in een tijd dat het “in” is dat bijna alles digitaal en dus via de computer loopt. Ook de gemeente doet daaraan mee. Een politieke partij -D66- deed zelfs de suggestie om als gemeente alleen maar berichten / belastingaanslagen per mail en dus niet meer per brief uit te sturen. Westland Verstandig vindt dat een slecht idee en dat doet vele senioren, die niet de mogelijkheid kennen van mailwisseling, tekort. Wij vinden -ook als dat geld kost- rekening gehouden moet worden met iedereen, ook met degenen die geen computer hebben of daarvan geen gebruik maken. Wij vinden zelfs dat jaarlijks een seniorengids in de bus gedaan moet worden van alle Westlandse huishoudens. Daarin zijn dan opgenomen alle contactgegevens van diensten, huisartsen, activiteiten, cursussen, ontmoetingen, hulp, ondersteuning, telefooncirkel, hulp bij thuisadministratie, hulp in en om het huis, maaltijden, taxivervoer, wonen, verzorging en verpleging thuis en huishoudelijke hulp, opvang buitenshuis, geestelijke begeleiding  en belangrijke telefoonnummers. Westland Verstandig vindt het belangrijk dat iedereen -dus niet alleen senioren- kennis kunnen nemen wat er in Westland al is aan diensten. Ook vinden wij dat er nog een hoop voorzieningen niet zijn. Die moeten er alsnog komen. Wilt u met ons meedenken, bel ons dan en wij komen bij u langs of kom bij ons langs.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top