skip to Main Content

publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Meer starters en sociale huur- en koopwoningen in Westland gewenst en daarvoor is nodig dat de gemeentelijke grondprijzen naar beneden worden bijgesteld. Eigen woningbedrijf?

Westland Verstandig pleit al jaren voor meer starters-, ouderen- en sociale woningen in Westland. Dat was lastig omdat de grondprijzen die de gemeente hanteert te hoog zijn. Te hoog omdat ieder jaar de dan bestaande boekwaarde wordt verhoogd met een veel te hoge rente. Daardoor ontstaat een te dure grondwaarde. Dat is de reden waarom bijv. Arcade in Den Haag vele honderden goedkope woningen bouwt. Onze jarenlange roep om lagere grondprijzen bij voormelde woningen lijkt nu door het College eindelijk ook opgepakt te worden. De grondprijzen voor alleen deze kavels worden verlaagd om goedkopere woningbouw in Westland haalbaar te doen zijn. Nu nog een eigen gemeentelijk woningbedrijf dat zelf dan de woningen kan neerzetten en verhuren. Veel sneller, effectiever dan de nu in Westland actieve 4 coöperaties en betere sturing vanuit de echte behoeften van Westland. Uitgangspunt moet zijn geen wachtlijsten meer en een passende geschikte goedkope woning voor iedereen die dat wenst. De vraag is wanneer het College het door Westland Verstandig gewilde eigen woningbedrijf gaat oprichten! Belangrijk daar Westland en haar inwoners daar echt beter van worden. Een aantal gemeenten in Nederland doen dat ook al.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Westlands College moet beter en echt luisteren naar de burgers en hen serieus nemen voordat plannen gemaakt worden

Het lijkt er steeds meer op dat College van CDA, VVD, GBW, PvdA en GroenLinks bang is voor de Westlandse inwoners. Voor recente plannen als Honderdland fase 2 in Maasdijk / De Lier, Wippolderlaan te Wateringen, xxl-supermarkt in Naaldwijk, reconstructie Sportlaan in De Lier, 100 strandhuisjes bij Monster / Ter Heijde, worden wel inloop/inspraakavonden georganiseerd. Alleen alles ligt op dat moment al vast en met de ontwikkelaar zijn complete afspraken gemaakt. Zo werd recent voor fase 2 Honderdland een informatieavond gehouden, maar de definitieve plannen waren tot in detail al klaar en lagen direct daarna ook ter inzage. Alles wat werd opgemerkt door de bewoners, deed dus niet meer terzake. De plannen zijn immers al af. Wil men wat veranderen dan moet maar officieel bezwaar gemaakt worden. Dit tot terechte grote woede van de omwonenden. De eigenaren van de ca. 50 woningen moeten dus maar accepteren dat de geluidsnorm verhoogd wordt tot 55 dba en de hoogste milieubelastingen worden toegelaten. Ook is ineens geen sprake meer van een agrodistributiecentrum, maar van een bedrijventerrein. In de Wippolderlaan en de andere plannen is het niet anders. Inloopavonden worden op deze wijze gedegradeerd en misbruikt tot eenzijdige informatieavonden, waar de mening van de inwoners er niet meer toe doet en alles al vaststaat. Dit is niet goed en Westland Verstandig wil dat echt anders. Echt luisteren en naar aanleiding daarvan plannen maken en afspraken met ontwikkelaars maken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Gemeentewerf / strand / ISW

In ‘s-Gravenzande spelen een aantal politieke zaken. Het College van CDA, VVD, GBW, PvdA en GroenLinks willen de gemeentewerf op Teylingen verplaatsen naar Naaldwijk. Onze fractie is daar fel op tegen. ‘s-Gravenzande moet deze voorziening blijven houden, temeer daar de werf in Naaldwijk al te druk is mede gezien de ongelukkige ligging.

Wethouder Ouwendijk van de VVD wil 100 in de zomer permanent bewoonde huisjes op het strand. Inmiddels heeft hij op ons aandringen wel moeten erkennen dat hij daarvoor het bestemmingsplan moet veranderen. Dus komen de Raad en belanghebbenden er nog aan te pas. Diezelfde wethouder wil voorts dat niet de gemeente maar de vereniging van strandtenthouders gaat uitmaken wat met strand en duinen gaat gebeuren. Dit kan echt niet, zeker niet nu diezelfde wethouder tot maart 2014 voorzitter van diezelfde vereniging was. Enige afstand had hem gesierd!

Tenslotte speelt de uitbreiding ISW Gasthuislaan. De omwonenden willen terecht dat met hun belangen -parkeren, druktes, fietsers- rekening gehouden wordt. De gemeente moet dat samen met ISW goed regelen en vastleggen en dat gebeurt ook. Dat is goed voor de omwonenden, ISW en gemeente.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Gemeentewerf Monster moet in Monster blijven; geen 100 strandhuisjes zonder wijzigingsprocedure bestemmingsplan / geen volledige hellingbaan in plaats van de nu aanwezige trappen

Geheel onaangekondigd werd recent bekend dat de gemeentewerf ‘s-Gravenzande dicht gaat en verhuisd wordt naar Naaldwijk. Slecht plan dat niet mag doorgaan vinden wij. Ook werd vermeld dat ook de Monsterse gemeentewerf wordt afgestoten. Ook dat mag natuurlijk niet gebeuren. Westland Verstandig is daartegen. Na veel moties en vragen heeft wethouder Ouwendijk van de VVD moeten toegeven dat voor de 100 strandhuisjes een bestemmingsplanwijziging nodig is. Gelukkig komen de burgers en de Raad er nog aan te pas. Dit College van CDA, VVD, GBW, PvdA en GroenLinks steunt de wethouder in zijn slechte plan van de 100 strandhuizen die vanaf maart tot oktober permanent bewoond worden. Gezien de ontwikkeling in Hoek van Holland moet gevreesd worden dat het niet bij 100 blijft en weldra de huisjes jaarrond blijven staan. De hellingbaan die de trappen moet vervangen om bepaald autoverkeer naar het strand mogelijk te maken moet er natuurlijk ook niet komen. Wellicht wel een smalle opgang voor invaliden en kinderwagens, maar zeker niet meer.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig krijgt in de politiek eindelijk navolging voor wat betreft haar visie over centrum Wateringen / Kwintsheul, verkeersdoorstroming en parkeerproblemen in Wateringen en Kwintsheul

Westland Verstandig is al heel lang bezig de Westlandse politiek te overtuigen dat in de kernen Wateringen en Kwintsheul een aantal zaken beter geregeld moeten worden. De indeling, verkeersdrukte rondom het centrum, parkeerproblemen etc. Gelukkig is een en ander nu ook geland bij een aantal andere partijen. Er lijkt dan ook steun voor een duidelijk raadsbesluit om een aantal knelpunten snel op te lossen. We zullen met initiatieven daartoe komen.

Onze fractie is blij dat door het samengaan van Oikos en Nederland 3 een accommodatie ontstaat die met financiële hulp van de gemeente voldoet. Wij juichen dit soort ontwikkelingen toe en ook zonder “accommodatiebeleid” -wat wij niet willen- zien we al dat verenigingen zelf in staat zijn oplossingen te bieden. Chapeau voor beide verenigingen die wat ons betreft door de gemeente goed gefaciliteerd kunnen worden inclusief zonnepanelen zoals de verenigingen graag willen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top