skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Waarom is het College niet open en transparant; gewoonte of is er echt iets te verbergen?

De afgelopen periode had Westland Verstandig een aantal aanvaringen met het College over het geheimhouden van hele dossiers. Zo worden alle financiën en verdere bijzonderheden van de bouw en gebruik van de 2 halve gemeentehuizen door College en coalitiepartijen “onder de pet gehouden”. Vorige week bleek dat VVD-wethouder “vergeten” was dat hij veel euro’s gegeven had aan de vereniging voor strandtenthouders. Saillant is het dat diezelfde wethouder tot april 2014 voorzitter van die vereniging was. Ook de burgemeester deed een ernstige kwestie met 2 frauderende ambtenaren af met een “toevallige kwajongensstreek” en ging voorbij aan de ernst van de feiten, zijn fout om niets daarover aan de Raad / griffier te melden en geeft geen reactie op het per toeval gebleken “gekonkelfoes” met de inmiddels verdwenen Commissaris van de Koning in Drenthe. En dat allemaal omdat de burgemeester geheime afspraken maakte met de 2 ambtenaren waarvan de Raad ook niet van op de hoogte is. Allemaal voorbeelden van slecht bestuurdersgedrag waar Westland Verstandig snel een einde aan wil maken. Door dit soort gedrag wordt Westland geen dienst bewezen en maakt burgers terecht boos en verdrietig. En nog erger, het leidt de aandacht af van wat het bestuur bezig  moet houden: opkomen voor de belangen van de burgers in Westland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig komt op voor alle Westlandse burgers en wil als enige partij een eigen ombudsman/-vrouw; waarom zijn College en andere raadsfracties daartegen?

Alle andere raadsfracties gaven op 21 maart jl. geen steun aan onze motie te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de aanstelling van een gemeentelijke ombudsman. Burgers en/of bedrijven die door het bestuur en ambtenaren van de gemeente niet goed behandeld worden zouden dan de ombudsman kunnen inschakelen. Die bemiddelt eerst en als dat niet lukt wordt een oordeel gegeven. Uit eigen ervaring weten wij dat er best veel fout gaat bij de gemeente doordat niet of niet goed op problemen / verzoeken gereageerd wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed, maar dat telt vaak niet. Een eigen ombudsman maakt burgemeester en wethouders blijkbaar bang. Ook de politieke partijen waren angstig tijdens de raadsvergadering. Immers een dergelijke functie betekent dat de handelwijze beoordeeld wordt en velen binnen het bestuur staan daar niet op te wachten. Westland Verstandig blijft aandringen dat burgers die tussen wal en schip terechtkomen door gemeenteoptreden, een mogelijkheid krijgen hun verhaal te doen bij een onafhankelijke ombudsman. Daarmede wordt onvrede bijtijds weggenomen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Visie gemeente Westland op gebruik en inrichting Westlandse duinen en strand wordt nu gelukkig toch door de gemeente -samen met alle belanghebbenden- opgesteld. Belanghebbenden zijn in ieder geval de Westlandse inwoners, bij het strand en duinen betrokken verenigingen, natuurbeheer, Delfland, Dunea; Voor Westland Verstandig is de inzet volledig behoud van natuurgebieden zoals de Banken, Kapittelduinen, Solleveld, geen toename bebouwingen op en langs strand, zeker geen strandhuisjes met nachtverblijfsmogelijkheden, geen brede hellingbanen bij strandopgangen, wel betere toegankelijkheid voor kinderwagens, rolstoelen

Vorige week heeft Westland Verstandig een motie ingediend waarbij het College alsnog gedwongen wordt met een strandvisie te komen die breed gedragen wordt door allen die begaan zijn met strand en duinen. Gelukkig wilden nagenoeg alle politieke partijen dat ook en waren voorts met Westland Verstandig van oordeel dat de VVD-wethouder ten onrechte “zijn” vereniging van strandtenthouders al verzocht had een dergelijke visie op te stellen. Het spreekt voor zich dat die vereniging haar eigen ideeën heeft uitgaande van haar eigen belangen. Dat alles is “on hold” gezet. Er komt een grote bijeenkomst waar een ieder bij kan zijn om zijn mening te geven over strand en duinen. Westland Verstandig meent dat die bijeenkomst de eerste stap is.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: College blijft vaag doen over gemeentewerf ‘s-Gravenzande; Westland Verstandig wil die voor ‘s-Gravenzande behouden. Diverse oplossingen zijn voorhanden. Nog steeds geen duidelijkheid over beeld gravin Machteld op Marktplein

Vorige week heeft de fractie van Westland Verstandig een motie ingediend tot behoud van de gemeentewerf voor ’s-Gravenzande. Doordat inwoners uit ‘s-Gravenzande dat al eerder wisten dan de raadsleden -het College had verzuimd de Raad te informeren- kon voorkomen worden dat het College de grond van de werf al verkocht aan Boal. Het College heeft nu pas op de plaats gemaakt. Als Boal de verplaatsing van de werf naar bijv. het beschikbare defensieterrein aan de Edisonstraat volledig bekostigt, dan is verkoop denkbaar. Ook zou Boal zelf dat defensieterrein kunnen aankopen. Daardoor zou ook een “lelijk” stuk grond een mooier aanzien krijgen. Westland Verstandig blijft als enige politieke partij gaan voor behoud van de werf in ‘s-Gravenzande en is dus tegen verplaatsing naar Naaldwijk. Wordt vervolgd. Ook is nog geen duidelijkheid of het beeld van gravin Machteld toch niet alsnog een plekje behoudt op het Marktplein. Dat moet volgens Westland Verstandig ook echt gebeuren. Dat is zonder probleem mogelijk.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig krijgt haar zin: prijzen van gronden voor sociale huur- en koopwoningen worden tenminste 30% verlaagd. Eindelijk ziet bestuurlijk Westland het licht

Al vanaf 2010 wijst Westland Verstandig erop dat in Westland onvoldoende goedkope huur- en koopwoningen worden gerealiseerd voor o.m. starters, ouderen. Lange wachtlijsten en grote ergernissen waren het gevolg van een falend beleid. De enige oplossing -het verlagen van de in Westland belachelijk hoge grondprijzen- was voor de coalitie van VVD, CDA, GBW, PvdA en GroenLinks onbespreekbaar. Dat we gelijk hadden toonde Arcade aan: die gingen vanwege te hoge prijzen in Den Haag meer dan 500 woningen bouwen. Gelukkig staat nu in de laatste grondprijzennota dat de prijzen verlaagd gaan worden en dat om de bouw van goedkope woningen mogelijk te maken. Beetje laat, maar gelukkig dat dit punt van Westland Verstandig werd overgenomen. De volhouder wint blijkbaar…

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Nog steeds veel klachten verkeersoverlast in De Lier; pinautomaat uiteindelijk op Oranjeplein waar hij ook hoort te staan

Onze fractie blijft te maken krijgen met klachten van Lierenaren over verkeersoverlastsituaties. Nu o.m. weer op de Markenborgh. In strijd met afspraken komt daar nu veel bouwverkeer. We stelden er een vraag over. Ook de Sportlaan en provinciale weg blijven te druk, er wordt te snel gereden en de verkeerssituatie geeft overlast. Westland Verstandig vindt dat de gemeente daar snel iets aan moet doen. De goede leefomgeving van mensen is erg belangrijk en het is de plicht van de gemeente om die zeker te stellen.

Gelukkig is het verzet van onder meer onze fractie tegen de komst van een Rabo pinautomaat bij de Bleijenburg succesvol gebleken. Uiteindelijk komt de automaat op het Oranjeplein te staan. Dit geval toont weer aan dat het echt helpt als burgers tijdig reclameren. Immers anders had de pinautomaat er gestaan en hadden we maar moeten afwachten of deze ooit verplaatst zou zijn geworden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top