skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: College moet meer doen aan de centrumplannen in Honselersdijk

In Honselersdijk zou al voor 2010 het centrum heringericht gaan worden. Geen plannen werden gerealiseerd en nu zijn de plannen weer doorgeschoven naar 2019. Hoofdoorzaak is dat dit College verkeerde afspraken maakte met de verkeerde partij. Met enige druk is de kerk verhuisd en gewacht wordt op de verplaatsing van de school. Eigendomsposities en het besluit van de ontwikkelaar Koornneef om de supermarkt in eigendom over te doen aan een derde, zonder de omliggende gronden daarbij te betrekken, heeft de huidige situatie doen ontstaan. Dit alles maakt dat de gemeente zich volledig afhankelijk heeft gemaakt van de grillen van een partij als Koornneef. Deze heeft geen andere belangen meer in de kern en wenst, zo te horen, de huidige Albert Heijn-exploitant uit puur eigen belang alleen maar dwars te zitten. De inwoners uit Honselersdijk en de gemeente zijn daar ten onrechte de dupe van. Het College dient actie te ondernemen en wel onmiddellijk. Westland Verstandig zal daarop nog maar eens aandringen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Wethouder Ouwendijk door Westland Verstandig en meerderheid Raad gedwongen het kustdossier over te dragen; duinen en strand en de natuurpareltjes de Banken en Solleveld zijn van ons allemaal en niet alleen van de vereniging van strandtenthouders

Wegens verkeerde informatie van de Raad en gebleken belangenverstrengeling heeft wethouder Ouwendijk het kustdossier over moeten dragen aan een andere wethouder. Zoals wij wilden worden de plannen voor strand en kust door de gemeente in nauw overleg met alle belanghebbenden gemaakt. Alle Westlandse inwoners moeten daarbij betrokken worden en uiteraard ook alle verenigingen / instanties / personen die te maken met de kust. Van PGW tot degenen die met dierenwelzijn belast zijn, van Westlandse recreanten tot degenen die vanwege hun beroep met de kust te maken hebben en van natuurbeheerders tot Dunea, Rijkswaterstaat en Delfland. Omdat de Raad dat wenste zal op 20 april vanaf 13.00 uur een kustconferentie gehouden worden waar een ieder welkom is. Dat is in ieder geval een startpunt, van waaruit dan gewerkt kan gaan worden. Haast is geboden en wat Westland Verstandig betreft wordt dan wel al afgesproken dat geen bestemmingswijziging wordt gestart voor de 100 strandhuisjes bij Ter Heijde en Monster en de plannen van de hellingbanen en ontsluitingspaden door Solleveld bevroren worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Meer inzet gemeente nodig voor betere centra in Wateringen en Kwintsheul; Waar blijft de supermarkt in Kwintsheul / De Ark moet behouden blijven voor Wateringen .

Voor andere centra in Westland worden door de gemeente forse bedragen uitgetrokken. Westland Verstandig wees er al vaak op dat ook de centra Wateringen en Kwintsheul i.i.g. beter bereikbaar moeten worden. Ook zouden maatregelen genomen moeten worden die de centra nog aantrekkelijker maken.

De supermarkt is er nog steeds niet. Brevet van onvermogen van de gemeente (wel € 1.5 miljoen uitgegeven maar geen supermarkt). Schandalig van de ontwikkelaar die nu alleen maar voor het grote geld gaat.

De Ark moet uiteraard behouden blijven. Op dit moment is het erg stil, maar uitgangspunt moet zijn dat de huidige bewoners kunnen blijven en ouderenzorg en huisvesting in de Ark moeten blijven.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Goede Kustvisie ook voor ‘s-Gravenzande en de Heenweg gewenst; Gemeentewerf ‘s-Gravenzande moet in ’s-Gravenzande blijven

Vorige week is door de -gedwongen- overdracht van het kustdossier door VVD-wethouder Ouwendijk en het stoppen van zijn plannen, een nieuwe goede stap gezet om strand, duinen en de Banken te behouden. Na overleg en betrokkenheid van alle belanghebbenden -dus ook de inwoners van ‘s-Gravenzande en Heenweg- zal de gemeente zelf een kustvisie opstellen.

VVD-wethouder Ouwendijk blijft doorgaan met zijn plannen om de gemeentewerf in ‘s-Gravenzande te verplaatsen naar Naaldwijk. Westland Verstandig is het daar absoluut niet mee eens. Deze voorziening moet echt in ‘s-Gravenzande blijven. Boal kan ook op een andere wijze haar bedrijf in ‘s-Gravenzande uitbreiden en de verhuizing van haar kantoor vanuit Maasdijk anders plannen. Waarom die vasthoudendheid van deze VVD-wethouder?

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Goede kustvisie ook voor Monster en Poeldijk gewenst. Het is april en dus kan snel de grote zaal van de Leuningjes weer gebruiksklaar gemaakt worden

Vorige week werd VVD-wethouder Ouwendijk gedwongen door Westland Verstandig en de meerderheid Raad, zijn plannen over de kust te stoppen en het kustdossier over te dragen aan een andere wethouder. Na overleg met betrokken inwoners, instanties en verenigingen zal de gemeente een kustvisie gaan maken. Wat Westland Verstandig betreft zonder 100 strandhuisjes, zonder hellingbanen (m.u.v. smalle voor invaliden en kinderwagens) en zonder ontsluitingspaden Westlandse Zoom door duinen. Op 20 april de startbijeenkomst waar een ieder welkom is.

VVD-wethouder Ouwendijk werd door de Raad en ook Westland Verstandig gedwongen de grote zaal van de Leuningjes weer goed geschikt te maken voor gebruik. In april zou de asbestsanering klaar zijn en kan met het herstel begonnen worden. De wethouder en enkele partijen wilden liever de Leuningjes sluiten, maar dat mag natuurlijk niet gebeuren zonder dat er op zeker een ander voor Poeldijk goed plan is. Westland Verstandig houdt de wethouder ook in dit dossier goed in de gaten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top