skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: College moet meer oog hebben voor een goede leefomgeving; de kansen beter benutten: bijvoorbeeld verplaatsing benzinestation aan de Kruisbroekweg

In Nederland en dus ook in Westland wordt er weer volop gebouwd. Er doen zich daarbij ook kansen voor om bedrijven die op een voor de leefomgeving slechte plek zitten te verplaatsen. Een voorbeeld is het benzinestation aan de Kruisbroekweg in Naaldwijk. De situering vlak bij woningen is niet goed, zeker ook niet vanuit het belang van de bewoners gezien. Het College wil bij de Burgemeester Elsenweg -tegenover de woonboulevard- grond bestemmen voor benzinestation. De suggestie van Westland Verstandig om het Kruisbroekwegstation te verplaatsen naar deze nieuwe bestemming wenst het College niet te volgen. Wij vinden dit geen goed beleid. Dit zou een unieke kans zijn om de leefomgeving in een deel van Naaldwijk te verbeteren. Waarom het College niet wil laat zich raden: de ontwikkelaar zou anders veel euro’s mislopen. Dit kan echt niet vinden wij en zullen in de komende Raad nogmaals proberen dit voor Naaldwijk voor elkaar te krijgen .

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College moet meer doen aan de centrumplannen in Honselersdijk

In Honselersdijk zou al voor 2010 het centrum heringericht gaan worden. Wel plannen, maar niets werd gerealiseerd. Nu zijn de plannen weer doorgeschoven naar 2019. Hoofdoorzaak is dat dit College verkeerde afspraken maakte met de verkeerde partij. Met enige druk is de kerk verhuisd en gewacht wordt op de verplaatsing van de school. Eigendomsposities en het besluit van de ontwikkelaar Koornneef om de supermarkt in eigendom over te doen aan een derde, zonder de omliggende gronden daarbij te betrekken, heeft de huidige situatie doen ontstaan. Dit alles als gevolg dat de gemeente zich volledig afhankelijk heeft gemaakt van de grillen van een partij als Koornneef. Deze heeft geen andere belangen meer in de kern en wenst, zo te horen, de huidige Albert Heijn-exploitant uit puur eigen belang alleen maar dwars te zitten. De inwoners uit Honselersdijk en de gemeente zijn daar ten onrechte de dupe van. Het College dient actie te ondernemen en wel onmiddellijk. Een goed winkelcentrum met goedkope starters- en zorgwoningen is dringend gewenst! Westland Verstandig zal daarop nog maar eens aandringen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Voor behoud gemeentewerf; Het Openbaar Ministerie stelt Westland Verstandig volledig in het gelijk. Verweerschrift van griffier op site niet strafbaar

Westland Verstandig is voor behoud gemeentewerf ‘s-Gravenzande. Deze voorziening -milieustraat, huisvesting ambtenaren, opslag- moet niet ook naar Naaldwijk verhuizen. Boal kan uitbreiden op het “lege” defensieterrein. Verkoop is kapitaalsvernietiging.

Aangifte door burgemeester Van der Tak en enkele raadsleden wordt door het Openbaar Ministerie niet verder onderzocht en met een negatief besluit afgedaan. Westland Verstandig heeft steeds het standpunt ingenomen dat haar geen enkel verwijt gemaakt kan worden en dat ze volledig juist, open en transparant gehandeld heeft en dat de aangifte enkel om politieke motieven en om beschadiging werd gedaan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Leuningjes moet snel open! Het Openbaar Ministerie stelt Westland Verstandig volledig in het gelijk. Verweerschrift van griffier op site niet strafbaar

Westland Verstandig is voor het zo snel als mogelijk weer goed in gebruik nemen van de grote zaal van de Leuningjes.

Aangifte door burgemeester Van der Tak en enkele raadsleden wordt door het Openbaar Ministerie niet verder onderzocht en met een negatief besluit afgedaan. Westland Verstandig heeft steeds het standpunt ingenomen dat haar geen enkel verwijt gemaakt kan worden en dat ze volledig juist, open en transparant gehandeld heeft en dat de aangifte enkel om politieke motieven en om beschadiging werd gedaan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Bosschage Schefferkamp moet blijven; Het Openbaar Ministerie stelt Westland Verstandig volledig in het gelijk. Verweerschrift van griffier op site niet strafbaar

Bosschage in Schefferkamp moet blijven en ingepast worden; College moet afzien van kappen bomen.

Aangifte door burgemeester Van der Tak en enkele raadsleden wordt door het Openbaar Ministerie niet verder onderzocht en met een negatief besluit afgedaan. Westland Verstandig heeft steeds het standpunt ingenomen dat haar geen enkel verwijt gemaakt kan worden en dat ze volledig juist, open en transparant gehandeld heeft en dat de aangifte enkel om politieke motieven en om beschadiging werd gedaan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Het Openbaar Ministerie stelt Westland Verstandig volledig in het gelijk. Verweerschrift van griffier op site niet strafbaar

Aangifte door burgemeester Van der Tak en enkele raadsleden wordt door het Openbaar Ministerie niet verder onderzocht en met een negatief besluit afgedaan. Westland Verstandig heeft steeds het standpunt ingenomen dat haar geen enkel verwijt gemaakt kan worden en dat ze volledig juist, open en transparant gehandeld heeft. Blamage voor burgemeester en ontmaskering van een fout politiek spelletje. Hopelijk trekt men lering hieruit en gaat de politiek nu echt doen waarvoor ze is: denken aan en handelen in het belang van onze inwoners. Westland Verstandig wil dat nog steeds, ook samen met de andere partijen op een open en eerlijke wijze.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top