skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Al jaren wijst Westland Verstandig op gebrekkige planning nieuwbouwwijken. Wel woningen, maar geen of ontoereikende voorzieningen . Gebrek aan visie bij deze coalitie van CDA, VVD, GBW, PvdA en GroenLinks

Er wordt in Westland gelukkig weer veel -als gevolg van het landelijke economisch herstel- gebouwd. Nieuwbouwwijken als Duingeest en diverse bouwlocaties van de Westlandse Zoom en ONW in ‘s-Gravenzande, Heenweg, Wateringen, Poeldijk, Kwintsheul, De Lier. Westland Verstandig heeft steeds erop gewezen dat door de gewijzigde plannen de wegenstructuur en voorzieningen zoals scholen onvoldoende geregeld waren. Dit betekent niet alleen ongemak voor de toekomstige bewoners, maar ook dat alle kosten niet door de projectontwikkelaar betaald worden maar door de gemeente. De kosten worden ook doorgeschoven. Wij hebben gewaarschuwd tegen deze korte termijn politiek. Daardoor kunnen wel te hoge grondprijzen berekend worden, maar komen alle lasten ten laste van de Westlandse burgers en niet van de ontwikkelaars. Slecht beleid en slechte keuzes. Nu pas worden de coalitiepartijen wakker en constateren dat in Monster-noord en Dijckerwaal geen schoolvoorzieningen zijn. Ook dat nieuwe wijken niet goed ontsloten worden. Beetje laat en jammer. Had eerder naar ons geluisterd!!!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In het Hele Westland

Westland verstandig blijft alert op burgers die in de verdrukking komen. Vandaar dat zij dan ook een gemeente-ombudsman wil!

In plaats van vele zgn. bestuursadviseurs die vooral en alleen de collegeleden moeten adviseren/beschermen in zich overeind te houden, hoort een ombudsman bij een 100.000+ gemeente! Je kunt mensen niet aan hun lot overlaten. Westlandse inwoners moeten voorts erop kunnen vertrouwen dat het gemeentebestuur eerlijk en helder is. Ook dat tijdig en correct gehandeld en gereageerd wordt. Dat alles gebeurt nu vaak niet. Voorts wordt keihard ontkend dat er op dat punt door deze coalitie van CDA, VVD, GBW, PvdA en GroenLinks nog een hele slag te maken valt. Westland Verstandig denkt daar heel anders over. Dankzij haar inbreng zien we een ietsjepietsje verbetering, maar nog lang niet genoeg.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Westland Verstandig blijft tegen verhuizing gemeentewerf ‘s-Gravenzande naar Naaldwijk

In de raadsvergadering van 18 april bleek dat bijna alle politieke partijen –dus ook CDA en VVD- voorstander zijn van het sluiten en verplaatsen van de gemeentewerf in ‘s-Gravenzande. Het College van B&W kwam plotsklaps met dat idee, omdat Boal over het perceel wil beschikken. Op Teylingen is voldoende plaats voor Boal. Het defensieterrein wacht op een nieuwe eigenaar en ook staat een groot perceel al langere tijd te koop. De gemeentewerf is dus niet nodig. Sluiting en sloop is niet alleen kapitaalsvernietiging, verplaatsing van tientallen ambtenaren en weer een voorziening minder in de grootste dorpskern van Westland, maar ook financieel een slechte deal voor de gemeente. Ook hier weer een verplaatsing naar Naaldwijk. Onnodig, ondoordacht en onverstandig. Geen kostenbesparing maar meer kosten. Gelukkig is de VVD-wethouder Ouwendijk voorlopig afgestopt. Hopelijk betekent uitstel afstel voor dit niet uit te leggen plan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig voorstander vernieuwd sportcomplex waar in ieder geval “de voetbal” en tennis kunnen worden beoefend! Wellicht ook mogelijkheden voor andere sporten!

In de raadsvergadering van 18 april heeft de Raad beslist dat vanuit de gemeente ondersteuning gegeven wordt aan de plannen van de voetbalvereniging en de tennisvereniging om te komen tot een gezamenlijke accommodatie. De verenigingen kwamen zelf met het idee, legden dit voor aan het College van Burgemeester en Wethouders. De Raad wil dit nu ondersteunen. Eerst de ideeën goed verwoorden, daarna de accommodatie plannen en financieel rondkrijgen. Het College gaat aan het werk samen met de verenigingen. Westland Verstandig wil de vaart er in houden en zal bij de Voorjaarsnota het College bevragen over de voortgang. Dat zal trouwens ook gebeuren met het al gepresenteerde centrumplan voor Monster en de beloofde parkeergarage. Onverklaarbare stilte op dit moment. Wat is er gaande dat het College concrete beloftes niet nakomt?

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Goede zaak dat na zomer Sportlaan wordt aangepakt; sneller aanleg Oostelijke Randweg gewenst; bomen op voormalig Schefferkamp moeten blijven

Onze fractie bezocht vorige week de inloopavond over de Sportlaan. Na de zomer volgt een algehele reconstructie. Westland Verstandig zou ook nog gaarne zien dat de snelheid wordt aangepast en vrachtverkeer wordt omgeleid, zeker op termijn. Alleen zo worden de belangen van de omwonenden gediend.

De Oostelijke Randweg staat al heel lang op het programma. Steeds echter uitstel. Nu weer 2019 en er moet nog veel gebeuren zoals grondverwervingen. Dit moet toch sneller kunnen!!! Wij zullen dat zeker proberen te bevorderen.

De bomen op het Schefferkamp moeten blijven en ingepast worden in de omgeving die dan kan aansluiten. Anders dan dit college van CDA, VVD, GBW, PvdA en GroenLinks wil. Die willen om niet transparante redenen alles kappen. Slechte zaak. Laten we zuinig zijn met groen, zeker als aanleg niets kost.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Meer groen in Wateringen gewenst; hoe zit het met de Hofboerderij? Op verzoek Westland Verstandig wordt pleintje bij de Kantstijl opgeknapt; nu ook nog de daar staande speeltoestellen!

Westland Verstandig pleit al jaren voor een betere leefomgeving voor onze Westlandse burgers. Meer en beter onderhouden groen in met name de woonwijken. Dat is voor de meeste Westlandse burgers belangrijk en de gemeente is ervoor om dat te realiseren. Wij zullen daarop blijven inzetten. Als mensen nog goede ideeën hebben laat het ons weten!

Na onnodig gedoe met VVD-wethouder Ouwendijk over de Hofboerderij is het nu stil. Wij zullen gaan vragen hoe de ontwikkelingen nu zijn. Belangrijk om de vinger aan de pols te houden.

We ontvangen positieve berichten uit de Kantstijlbuurt. Na onze vragen voert de gemeente nu opknapwerkzaamheden uit. Een beter en mooier aanzien daar van de speeltoestellen staat nog op de verlanglijst van de bewoners en dus ook van ons.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top