skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Benoeming nieuwe raadsaccountant: veel goedkoper/ geen stiekeme adviezen aan College/op tijd klaar

De Raad heeft een nieuwe raadsaccountant benoemd. De vorige accountant bleek voor vele honderdduizenden euro’s stiekem en zonder dat de accountant of het College dit meldden aan de Raad, ook het College te adviseren. Ernstig want de accountant moest diezelfde adviezen beoordelen bij de jaarrekeningcontrole. Toen dat uitkwam trok die accountant zich terug. Het College, VVD Westland wethouder Ouwendijk en coalitiepartijen boos en gaven aan dat geen nieuwe accountant gevonden zou worden, de nieuwe accountant duurder zou worden en de verklaring jaarrekening 2015 te laat zou zijn. Inmiddels staat vast dat al deze doemdenkbeelden onzinnig zijn. De nieuwe accountant is er, is goedkoper en levert de controleverklaring in 2016 op tijd af. In ieder geval heeft het optreden van Westland Verstandig in 2014 en 2015 de gemeente reeds vele honderdduizenden euro’s opgeleverd, want ineens -na het aankaarten van de kwestie- bleken geen dure adviezen van de accountant aan het College meer nodig en werden ook uit angst niet meer berekend.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

 

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Nieuwe gemeentehuizen kosten Westland meer dan € 100.000.000,–

De geheime stukken nieuwe gemeentehuizen werden ingezien. Wij schrokken. Veel domme en voor Westland nadelige afspraken zijn voor de komende 25 jaren gemaakt. Daar wethouder Meijer van GBW en alle raadsfracties geheimhouding op alle stukken oplegden, mag Westland Verstandig niets naar buiten brengen. Wel is duidelijk dat de totale kosten meer dan € 100.000.000,– zijn over 25 jaren, dat de jaarlijkse gebruiksvergoeding van € 2.500.000,– flink geïndexeerd wordt, dat de aannemer meer dan 12% rendement per jaar behaalt, dat lang niet alle gebruikskosten in de maandelijkse vergoedingen zitten, dat op de Rabobank en het bouwterrein voor ca. € 7 miljoen -meer dan de helft- expres is afgeboekt om de bouw goedkoper te maken, de kosten verhuizing en deels de inrichting niet zijn meegenomen en omvangrijke infrastructurele kosten niet worden geboekt. Onder leiding van Meijer blijven de Westlandse politieke partijen -behalve Westland Verstandig- volhouden dat nieuwbouw de gemeente geld oplevert. Geheime stukken moeten de waarheid verhullen; Tja….

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Waarom s’-Gravenzande geen gemeentehuis meer mag hebben

Inmiddels is bekend geworden dat de bouw van 2 gemeentehuizen in Naaldwijk meer dan € 100.000.000,– kost. Na de eventuele bouw hebben we toch nog 2 gescheiden gemeentehuizen waar resp. 130 en bijna 400 werkplekken zijn. Daarnaast zitten ook na nieuwbouw nog ca. 200 ambtenaren in 5 gebouwen, t.w. in Monster (Werkplein), ‘s-Gravenzande (voormalige Wilhelminaschool) en 3 gemeentewerven. Na nieuwbouw staat vast dat de exploitatiekosten ca.€ 200.000,– per maand hoger zijn dan nu bij de bestaande gebouwen, uitgaande dat de huidige bestaande gebouwen niet volledig gerenoveerd behoeven te worden. Dus alles overziende is volstrekt onlogisch waarom toch nieuwbouw. De enige reden is zelfgenoegzaamheid en prestige van bestuurders die overigens er niet meer zijn als het fout gaat. Dit is sneu voor de mensen in
‘s-Gravenzande die alleen om dat prestige “hun” vertrouwde gemeentehuis zien verdwijnen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Waarom Wateringen geen gemeentehuis meer mag hebben

Inmiddels is bekend geworden dat de bouw van 2 gemeentehuizen in Naaldwijk meer dan € 100.000.000,– kost. Na de eventuele bouw hebben we toch nog 2 gescheiden gemeentehuizen waar resp. 130 en bijna 400 werkplekken zijn. Daarnaast zitten ook na nieuwbouw nog ca. 200 ambtenaren in 5 gebouwen, t.w. in Monster (Werkplein), ‘s-Gravenzande (voormalige Wilhelminaschool) en 3 gemeentewerven. Na nieuwbouw staat vast dat de exploitatiekosten ca.€ 200.000,– per maand hoger zijn dan nu bij de bestaande gebouwen, uitgaande dat de huidige bestaande gebouwen niet volledig gerenoveerd behoeven te worden. Dus alles overziende is volstrekt onlogisch waarom toch nieuwbouw. De enige reden is zelfgenoegzaamheid en prestige van bestuurders die overigens er niet meer zijn als het fout gaat. Dit is sneu voor de mensen in Wateringen die alleen om dat prestige “hun” vertrouwde gemeentehuis zien verdwijnen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Waarom Monster geen gemeentehuis meer mag hebben

Inmiddels is bekend geworden dat de bouw van 2 gemeentehuizen in Naaldwijk meer dan € 100.000.000,– kost. Na de eventuele bouw hebben we toch nog 2 gescheiden gemeentehuizen waar resp. 130 en bijna 400 werkplekken zijn. Daarnaast zitten ook na nieuwbouw nog ca. 200 ambtenaren in 5 gebouwen, t.w. in Monster (Werkplein), ‘s-Gravenzande (voormalige Wilhelminaschool) en 3 gemeentewerven. Na nieuwbouw staat vast dat de exploitatiekosten ca.€ 200.000,– per maand hoger zijn dan nu bij de bestaande gebouwen, uitgaande dat de huidige bestaande gebouwen niet volledig gerenoveerd behoeven te worden. Dus alles overziende is volstrekt onlogisch waarom toch nieuwbouw. De enige reden is zelfgenoegzaamheid en prestige van bestuurders die overigens er niet meer zijn als het fout gaat. Dit is sneu voor de mensen in Monster die alleen om dat prestige “hun” vertrouwde gemeentehuis zien verdwijnen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Algemene beschouwingen en De Lier

Bij de beschouwingen heeft de fractie van Westland Verstandig een aantal Lierse zaken aan de orde gesteld. Zo heeft de fractie aangedrongen op het beter toegankelijk maken van de zogenaamde olifantspaden rondom De Lier. De wethouder heeft toegezegd dat te doen in samenspraak met de Lierse inwoners. Uiteraard zullen we de wethouder daar aan houden. Ook hebben wij gevraagd om een nieuw verkeerscirculatieplan voor de dorpskern De Lier. Wij constateren steeds dat er vragen en problemen zijn met betrekking tot de verkeerscirculatie en verkeers- en geluidshinder.

Tenslotte hebben wij aangedrongen om nu daadwerkelijk over te gaan tot het aanpakken van de waterproblematiek als gevolg van de verzakkingen. Wij vinden dat daar nu lang genoeg over gepraat is en dat nu het tijdstip van actie is aangebroken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top