skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Ontstane langere wachtlijsten en langere wachttijden burgers voor sociale huurwoningen in Westland ongewenst en onaanvaardbaar

Starters en jonge gezinnen in Westland moeten gemiddeld 40 maanden wachten op een huurwoning. Dit staat geschreven in de regionale Woonvisie. Statushouders/mensen met urgentieverklaring gaan steeds voor. Er zijn te weinig sociale huurwoningen, het bestand neemt af door huurverhogingen na vrijkomen en er wordt structureel te weinig nieuw gebouwd. Westland Verstandig pleit al jaren voor meer sociale woningen, een eigen gemeentelijk woningbedrijf dat voor voldoende aanbod zorgt en tijdelijke passende aparte woningen voor statushouders. Ook een verlaging van de bouwgrondprijzen is voor sociale woningbouw noodzaak. Alleen dan kan dit probleem opgelost worden. Allerlei dure plannen van deze coalitie van VVD, CDA, GBW, PvdA en GroenLinks werken -zoals we reeds aangaven- niet en laten de wachtlijsten alleen maar langer worden met langere wachttijden. Het roer moet om! Andere keuzes dus.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In het Hele Westland

Westland Verstandig wil betere leefomgeving en dierenwelzijn in Westland. Niet alleen mooie plannen maar echt werken aan verfraaiing van Westland

Westland moet mooier worden! Dit draagt immers bij aan het levensgeluk van alle Westlanders. We denken dan niet alleen aan beter groenonderhoud in de dorpskernen, maar ook aan de wijze van bebouwing -niet te massaal, te hoog maar wel voldoende ruim- met goede toegankelijkheid voor jong en oud, geen open bouwplaatsen in de kernen en met behoud van het goede. Daaronder begrijpen we ook het goed zorgen voor dieren in het wild en goede opvang van in nood verkerende dieren met een eigenaar om dierenleed te voorkomen en bij constatering dierenleed gepast, snel en vakkundig reageren. Het doet pijn steeds maar weer te lezen dat Westland één van de lelijkste gemeenten van Nederland is, het dierenwelzijn niet goed geregeld is en het minste groen per inwoner heeft etc. Een forse inhaalslag moeten we maken en als het aan ons ligt, gaan we dat doen. Andere keuzes maken dus.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Terecht steeds meer aandacht voor behoud kust en duingebied

Op 20 april 2017 werd in het gemeentehuis in ‘s-Gravenzande de Kustconferentie gehouden. Prima natuurlijk dat door velen eens goed werd nagedacht over wat we willen met de kust en duinen. Praktisch alle aanwezigen wilden in ieder geval geen 100 strandhuisjes. Ook geen tot onveiligheid leidende hellingbanen i.p.v. de trappen en verdere aantastingen van dit unieke gebied. Dus ook geen fel licht met lantaarns, geen strandopgangen die door auto’s gebruikt worden. Westland Verstandig is het daar helemaal mee eens. Wij vinden dat het College van B&W en hun partijen (CDA, VVD, GBW, PvdA en GroenLinks) nu snel moeten terugkomen op hun besluit om wel mee te werken aan 100 huisjes, hellingbanen etc. Weliswaar heeft de Raad het laatste woord middels de bestemmingswijziging, maar als het College goed luistert naar onze burgers dan ziet het College al af van deze plannen die echt niemand wil, behalve de ontwikkelaar en het College zelf en degenen die er geld mee verdienen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Terecht steeds meer aandacht voor behoud kust en duingebied

Op 20 april 2017 werd in het gemeentehuis in ‘s-Gravenzande de Kustconferentie gehouden. Prima natuurlijk dat door velen eens goed werd nagedacht over wat we willen met de kust en duinen. Praktisch alle aanwezigen wilden in ieder geval geen 100 strandhuisjes. Ook geen tot onveiligheid leidende hellingbanen i.p.v. de trappen en verdere aantastingen van dit unieke gebied. Dus ook geen fel licht met lantaarns, geen strandopgangen die door auto’s gebruikt worden. Westland Verstandig is het daar helemaal mee eens. Wij vinden dat het College van B&W en hun partijen (CDA, VVD, GBW, PvdA en GroenLinks) nu snel moeten terugkomen op hun besluit om wel mee te werken aan 100 huisjes, hellingbanen etc. Weliswaar heeft de Raad het laatste woord middels de bestemmingswijziging, maar als het College goed luistert naar onze burgers dan ziet het College al af van deze plannen die echt niemand wil, behalve de ontwikkelaar en het College zelf en degenen die er geld mee verdienen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Lierse sportverenigingen enigszins tegemoetgekomen in de huurverhogingen na vragen Westland Verstandig

Dit College van B&W van VVD, CDA, GBW, PvdA en GroenLinks wilde de huurtarieven voor de Lierse sportverenigingen fors verhogen. Feit is dat die tarieven hoger zijn dan elders in Westland. Dat komt door de wijze waarop de gemeente De Lier daarmee omging voor de fusie in 2004. Dit College wil daar in 2017 een einde aan maken. Ook elders in Westland worden de sporttarieven verhoogd. Dat leidde tot onaanvaardbare huurverhogingen in De Lier en terecht werd daar tegen op gekomen. Na behandeling in de commissie -op ons initiatief- werd alsnog door de wethouder met een soepelere verhoging akkoord gegaan. Daardoor behoeven de lidmaatschapsgelden niet of nagenoeg niet om die reden verhoogd te worden. Prima. Westland Verstandig vindt dat onze verenigingen -gezien de bindende factor en het grote nut voor jong en oud- echt door de gemeente ontzien en gefaciliteerd dienen te worden. Op bedrijfsvoering en marketing kan de gemeente voldoende geld besparen dat dan kan worden ingezet voor de verenigingen, maar dat vereist andere keuzes. Westland Verstandig wil die andere keuzes wel maken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Careyn De Ark moet uiteraard voor Wateringen behouden blijven

Het is bekend dat Careyn binnen ca. 2 jaren duidelijkheid wil over het overnemen door de gemeente van het zorgcomplex De Ark. Een deel van De Ark staat al leeg en het aantal bewoners neemt af vanwege het feit dat senioren langer zichzelf moeten zien te redden. Op dit moment wordt door de gemeente bekeken wat mogelijk is. Westland Verstandig vindt dat De Ark moet blijven en een centrumrol moet blijven hebben in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. Zo nodig zullen er in De Ark andere woonvormen moeten komen, crisisbedden, revalidatie voor Westlanders, de mogelijkheid bieden dat senioren ook als één van hen meer zorg nodig heeft bij elkaar kunnen blijven etc. De benodigde financiën zijn er nu de gemeente structureel van het Rijk ontvangen euro’s overhoudt voor de zorg. Dat is ook de reden waarom Westland Verstandig tegen het doorsluizen van € 7,5 miljoen zorgeuro’s naar beheer en glastuinbouw was. Iets wat dit College van VVD, CDA, GBW, PvdA en GroenLinks wel deed. Verkeerde keuze!! In 2016 en 2017 niet meer doen en zo nodig alle zorggelden terughalen en inzetten voor goede zorg .

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top