skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Meer aandacht gewenst in Westland voor belangrijke rol winkels en horeca in Westland

Horecabedrijven en winkels zijn belangrijk binnen de gemeente Westland. Ze leveren een meerwaarde voor de kwaliteit van de dorpen, hebben een belangrijke sociale functie en zijn van economische betekenis. Daarbij dragen ze bij aan de toeristische recreatieve functie van onze gemeente en zorgen met name terrassen bij horecabedrijven voor sfeer en gezelligheid. Westland Verstandig vindt dat in alle dorpskernen de kwaliteit van de leefomgeving belangrijk is en dat winkels en horeca daar een belangrijke rol bij spelen, naast andere zaken zoals goed groenbeheer, goede bestrating, veel groen, goede zorgvoorzieningen, voldoende starterswoningen, goede parkeervoorzieningen, geen lelijke bouwplaatsen of slechte gebouwen etc. Daar ligt een heel belangrijke taak van de gemeente en daar dient fors in geïnvesteerd te worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Dierenwelzijn in Westland krijgt eindelijk aandacht!

Westland Verstandig heeft diverse keren erop aangedrongen om als gemeente samen met alle betrokken organisaties het welzijn van dieren met eigenaar en dieren in het wild beter te regelen. Dat is nu -na moties en vragen van onze kant- eindelijk in gang gezet. De gemeente zit in een overleggroep samen met dierenambulance De Wijs-Westland, dierenpolitie, stichting vogelasiel De Wulp, dierentehuis Julialaantje, reddingsteam zeedieren, dierenziekenhuis Westland en vogelasiel De Houtsnip. Een goede samenwerking tussen al die partners is dringend gewenst om in nood verkerende dieren goed te kunnen helpen. De eerste stappen zijn gezet en dat is goed. Nu doorzetten en zorgen dat het welzijn van alle dieren gewaarborgd is. Ook is een collegelid aangewezen die dierenwelzijn op zich genomen heeft in zijn portefeuille. Wij zijn daar blij mee.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Nieuw winkelcentrum bijna klaar; goede zaak voor dorpskernen ‘s-Gravenzande en Heenweg; nu nog de 4 pleinen (Graaf Floris-, Vaart-, Markt- en Zandeveltplein) de verbindingen van die pleinen en de omgeving Sand Ambachtstraat;

Reeds in de vorige eeuw is het plan voor een nieuw winkelcentrum in ‘s-Gravenzande ontstaan. Deze maand worden de fasen 1 en 2 opgeleverd. Dat is prima. Gelukkig werd niet het grote plan uit 2007 uitgevoerd, maar een veel kleiner en bescheidener plan. Westland Verstandig stond achter dit verkleinde plan. Wij hadden wel liever een stuk overdekking gezien, maar of dat nuttig was zou door de ontwikkelaar en gemeente na realisering bekeken worden. We hopen dat dat ook zal gebeuren. Fase 3, waar nu de Lidl is, wordt dit en volgend jaar uitgevoerd. Nu nog snel ter hand nemen de wel al geplande aanpak van de 4 pleinen, de verbindingswegen tussen die pleinen en het parkeerterrein langs de Sand Ambachtstraat. Zaak is wel ervoor te zorgen dat het nieuwe centrum ook kan floreren. Westland Verstandig vindt dat goed gekeken moet worden naar de dreiging die kan uitgaan van een XXL-supermarkt in Naaldwijk. Wij vrezen dat de komst daarvan ten koste gaat van ‘s-Gravenzande en dus zou die er niet in die omvang moeten komen. De ‘s-Gravenzanders hebben recht op behoud van een goed en levendig winkelcentrum!!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Uitvoering diverse plannen Monster moet sneller; Ten onrechte wordt geen snelle duidelijkheid gegeven over De Leuningjes

Voor het centrum van Monster liggen er tal van plannen aan te komen. Zo is er een plan om het centrum rondom de Choorstraat fiks op te knappen, is er het plan voor de bouw van een parkeergarage in het centrum, een plan voor vergroting supermarkt Lidl op de huidige ISW-locatie en de plannen voor rotondes bij Emmastraat en bij de Molenweg. Allemaal prima plannen en goed voor de dorpskern Monster. Westland Verstandig wil dat deze plannen uitgevoerd worden. Niet duidelijk is waarom het College niet meer vaart maakt. We zullen daarover vragen stellen.

Over De Leuningjes blijft wethouder Ouwendijk vaag en draait hij voortdurend. De asbest is er uit maar nu heeft hij weer tot eind 2017 nodig om een herstelplan uit te laten rekenen. Dit klopt niet. Wij willen dat er nu snel duidelijkheid gegeven wordt en met het herstel wordt gestart. De gebruikers hebben recht op goede zalen. De wethouder wil het Dario Fo-gebouw in stelling brengen, maar dat vindt onze fractie geen goed gebouw voor de verenigingen van Poeldijk.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Duidelijkheid over bestemming gemeentehuis Wateringen dringend gewenst: of kantorenfunctie behouden of (zorg)wooncomplex. In Kwintsheul nog steeds geen zicht op supermarkt

In september verhuizen de gemeenteambtenaren naar Naaldwijk naar één van de 2 halve nieuwe gemeentehuizen. Pogingen van het College om het gemeentehuis Wateringen te verkopen mislukten. Westland Verstandig meent dat -mede gezien de bestaande woonomgeving- het toekomstig gebruik moet passen bij die omgeving. Dus enkel zorgwoningen en/of kantoorfunctie.

In Kwintsheul is nog steeds geen supermarkt en de wethouder had vorige week -desgevraagd door onze fractie- nog geen nieuws te melden. Meer dan een half jaar wordt er nu gewacht. In strijd met alle beloftes van onze burgemeester, collegeleden en zelfs Koornneef komt er voorlopig geen supermarkt. Het College besteedde € 1.5 miljoen gemeenschapsgeld voor verplaatsing Kastanjehof, gunt Koornneef de financiële winst en vergat de plicht op te leggen aan Koornneef de supermarkt te exploiteren. Slechte zaak natuurlijk voor Kwintsheul en Westland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top