skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: College van B&W en coalitie maken er een potje van. Niet voor de burgers bezig, maar alleen voor zichzelf. Wat is er toch aan de hand? Er is toch genoeg nog aan Westland te verbeteren?

Twee wethouders verlaten tussentijds College, VVD-wethouder bungelt en kan alleen maar met veel inspanning in het zadel gehouden worden, het dossier kust bij hem weg wegens belangenverstrengeling, incorrecte informatie en geklungel, de gemeentesecretaris vertrekt net voor de verhuizing en financiële verantwoording twee halve gemeentehuizen en beloont zichzelf met een zelfbedachte nieuwe functie, de griffier ontslagen, collegepartij PvdA zegt op vage gronden vertrouwen op en GroenLinks eist het pluche op en claimt een nieuwe fulltime wethouder. Veel ontevreden ambtenaren vanwege niet echt goed ontvangen reorganisatie en onverklaarbare benoemingen van personen en onduidelijke werkprocessen. Tja en dan maar volhouden dat het allemaal perfect gaat. De weer veel euro’s kostende heidesessie van 3 dagen vorige week van alle collegeleden en veel, heel veel, ambtenaren in een duur hotel was blijkbaar nodig om de interne problemen aan te kunnen. Onze visie blijft dat andere keuzes gemaakt moeten worden bij de uitgaven; meer euro’s naar zorg, onderwijs, leefomgeving, onderhoud en minder naar Westland Marketing, bedrijfsvoering, bestuur etc.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College zet onverstandig besluit verkoop grond gemeentewerf ‘s-Gravenzande toch door; wat is er toch aan de hand en wat is er echt afgesproken?

‘s-Gravenzande raakt na het gemeentehuis, Arcadekantoor ook nu weer een voorziening kwijt. De voor veel geld gebouwde en goed ingerichte gemeentewerf wordt gesloopt en voor een habbekrats verkocht aan Boal. Elders op hetzelfde industrieterrein biedt de gemeente zelf bouwgrond aan die veel hoger in prijs ligt. Ook de sloop-en saneringskosten (over het perceel loopt de vervuilde tankgracht) moet de gemeente nog uit de opbrengst voldoen. Wat de kosten daarvan zijn weet het College niet. Voeg daarbij dat de Naaldwijkse werf (voorlopig) voor bijna € 2,5 miljoen wordt aangepast, dan wordt duidelijk dat dit College en mogelijk deze coalitie van VVD, CDA, GBW en GroenLinks volstrekt het spoor bijster zijn. Dit is een slecht besluit, zeker nu Boal weigert een garantie te geven dat zij langere tijd in Westland gevestigd blijft. Ook ontbreekt ieder plan voor de gemeentewerven in Westland en geeft het College toe dat de verkoop beklonken is tijdens een werkbezoek van een aantal wethouders. Tja zo het werkt het als je gemeentecadeautjes wilt krijgen!! Uitnodigen en trakteren op koek.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Goede en prima uitgeruste gemeentewerf moet in s‘-Gravenzande blijven

Geen verhuizing naar Naaldwijk van de medewerkers, geen verhuizing naar Naaldwijk van vuilaanvoerpunt, geen verhuizing naar Naaldwijk van deze voorziening; geen sloop van destijds door ‘s-Gravenzande betaalde investeringen, geen kapitaalsvernietiging, geen onzekerheid door te lage verkoopprijs en te veel onzekerheid over sloop- en saneringskosten, geen euro’s voor tijdelijke voorziening in Naaldwijk van € 2,5 miljoen; Alle kosten worden 1op1 doorberekend in de afvalstoffenheffing aan de burgers van Westland. Waarom doet het College van VVD, CDA, GBW en GL dit? Welke belangen zijn er, temeer nu Boal weigert te beloven voor langere tijd in Westland te blijven!.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Structureel meer steun vanuit de gemeente naar onze verenigingen!

Westland Verstandig pleit voor meer steun -ook financieel- vanuit de gemeente naar al onze Westlandse verenigingen. In alle beleidsstukken gaat dit College ervan uit dat Westland een sterk verenigingsleven heeft en dat dat belangrijk is voor al onze 11 kernen. Westland Verstandig onderschrijft dit uitgangspunt. We horen ook vanuit de verenigingen dat zij -vanwege nieuwe woonwijken en een toenemend aantal leden- concrete plannen hebben. Die plannen kunnen vaak alleen gerealiseerd worden als er genoeg financiën zijn. Bij onze fractie zijn veel dergelijke voor de inwoners goede plannen bekend. Wij vinden het een belangrijke taak van de gemeente om ook financieel bij te springen, ook bovenop de al geldende 25%-regeling voor sport en cultuur voor bouwinvesteringen. Één van de kernpunten van Westland Verstandig is het om uitdrukkelijk te kiezen voor onze verenigingen. Daar hebben onze burgers echt pas wat aan. Het gaat dan om “geen woorden maar daden”. Wij vinden dat de gemeente voor de verenigingen uit Monster en Poeldijk moet nagaan welke plannen of behoeften er zijn, deze in beeld te brengen en op maat meehelpen te realiseren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Structureel meer steun vanuit de gemeente naar onze verenigingen!

Westland Verstandig pleit voor meer steun -ook financieel- vanuit de gemeente naar al onze Westlandse verenigingen. In alle beleidsstukken gaat dit College ervan uit dat Westland een sterk verenigingsleven heeft en dat dat belangrijk is voor al onze 11 kernen. Westland Verstandig onderschrijft dit uitgangspunt. We horen ook vanuit de verenigingen dat zij -vanwege nieuwe woonwijken en een toenemend aantal leden- concrete plannen hebben. Die plannen kunnen vaak alleen gerealiseerd worden als er genoeg financiën zijn. Bij onze fractie zijn veel dergelijke voor de inwoners goede plannen bekend. Wij vinden het een belangrijke taak van de gemeente om ook financieel bij te springen, ook bovenop de al geldende 25%-regeling voor sport en cultuur voor bouwinvesteringen. Één van de kernpunten van Westland Verstandig is het om uitdrukkelijk te kiezen voor onze verenigingen. Daar hebben onze burgers echt pas wat aan. Het gaat dan om “geen woorden maar daden”. Wij vinden dat de gemeente voor de verenigingen uit Wateringen en Kwintsheul moet nagaan welke plannen of behoeften er zijn, deze in beeld te brengen en op maat meehelpen te realiseren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Structureel meer steun vanuit de gemeente naar onze verenigingen!

Westland Verstandig pleit voor meer steun -ook financieel- vanuit de gemeente naar al onze Westlandse verenigingen. In alle beleidsstukken gaat dit College ervan uit dat Westland een sterk verenigingsleven heeft en dat dat belangrijk is voor al onze 11 kernen. Westland Verstandig onderschrijft dit uitgangspunt. We horen ook vanuit de verenigingen dat zij -vanwege nieuwe woonwijken en een toenemend aantal leden- concrete plannen hebben. Die plannen kunnen vaak alleen gerealiseerd worden als er genoeg financiën zijn. Bij onze fractie zijn veel dergelijke voor de inwoners goede plannen bekend. Wij vinden het een belangrijke taak van de gemeente om ook financieel bij te springen, ook bovenop de al geldende 25%-regeling voor sport en cultuur voor bouwinvesteringen. Één van de kernpunten van Westland Verstandig is het om uitdrukkelijk te kiezen voor onze verenigingen. Daar hebben onze burgers echt pas wat aan. Het gaat dan om “geen woorden maar daden”. Wij vinden dat de gemeente bij de Lierse verenigingen moet nagaan welke plannen of behoeften er zijn, deze in beeld te brengen en op maat meehelpen te realiseren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top