skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: College erkent ook dat 6 wethouders te veel is in Westland

Vanaf 2014 heeft Westland Verstandig aangegeven dat 6 wethouders voor Westland niet nodig zijn. In 2014 moest de VVD een wethouder krijgen en GBW en CDA maakten de afspraak dat de bijna halvering van GBW (van 11 naar 6 raadszetels) geen gevolg had voor de 2 zittende GBW-wethouders. In 2010 verloor het CDA 4 raadszetels en toen vond GBW het prima dat de 2 zittende CDA-wethouders bleven. Toen nog het -inmiddels na forse ruzie uiteengevallen- Progressief Westland (GroenLinks en PvdA) had ook een wethouder.

Een wethouder met secretaresse, bestuursadviseur, pr-dame of -heer, pensioen, etc. kost Westland in 4 jaren ca € 1,4 miljoen euro’s. Dit vonden we waarlijke onzin, zonder nut en noodzaak. Westland Verstandig constateert dat zowel burgemeester als wethouders overdag veel andere klussen naast hun werk doen en dat de aandacht voor hun eigenlijke werk -belangen Westlandse burgers- vaak te wensen overlaat. Toen wethouder Mokaddem besloot op te stappen claimden allerlei partijen nog het pluche en GBW wenste een nieuwe fulltime wethouder. Gelukkig heeft men tijdig de onzinnigheid daarvan ingezien. Vanaf nu dus 5 wethouders. Nog steeds één te veel maar gelukkig is ons signaal geland!.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College van B&W van CDA, VVD, GBW en GroenLinks niet in belang van Westlandse burgers en ondernemers bezig

De afgelopen tijd is meer dan duidelijk geworden dat dit College er een potje van maakt en meer met zichzelf bezig is dan met de belangen en geluk van onze burgers. Enkele voorbeelden. Vertrekkende wethouders, VVD-wethouder Ouwendijk mag nog even dankzij steun coalitie doorgaan, gemeentesecretaris vertrekt -naar verluidt- wegens onvrede functioneren, een deels ex-coalitiepartij (GroenLinks / PvdA) blijft publiekelijk ruzie maken, een andere coalitiepartij (VVD) ruziet ook en laat haar wethouder vallen, onderling gekissebis over benoeming nieuwe wethouder etc. Ook op inhoud gaat te veel fout; we noemen een paar zaken: de plannen van de Rentmeester werden door de Raad van State afgeschoten. In Kwintsheul werden forse investeringen gedaan en het college verzuimt (?) met Koornneef af te spreken ook de supermarkt te gaan exploiteren. Hetzelfde geldt in Honselersdijk waar -na investeringen door de gemeente die geen rendement opleveren- wederom Koornneef maar ook het PCPOW niet doen wat zij beloofden. Gevolg de euro’s verdwijnen zonder dat de burgers in de kernen er beter van worden. Enkel ontwikkelaars verrijken zich. Voeg daarbij de chaos en onveiligheid door vreemde verkeersmaatregelen zoals afsluiten Galgebrug zonder adequate voorzieningen te treffen. Tenslotte ten koste van omwonenden bepaalde ontwikkelaars alle mogelijkheden geven zoals in Maasdijk bij Honderdland fase 2.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Bizar besluit meerderheid Raad en College van CDA, VVD, GBW, GroenLinks over verkoop en verhuizing naar Naaldwijk van gemeentewerf ‘s-Gravenzande; wat speelde er in de achterkamertjes? Deze voorziening hoort in ‘s-Gravenzande

Vorige week hebben vorenstaande partijen -samen met D66 en PvdA- ingestemd met verkoop van de gemeentewerf in ‘s-Gravenzande. De destijds voor veel geld gerealiseerde voorziening voor ‘s-Gravenzande en Heenweg zou en moest verhuizen direct naar Naaldwijk. De koopsom per m2 ligt ongeveer € 100,– lager dan gebruikelijk, de gemeente moet de sloop en grondschoonmaak (door het perceel loopt de tankgracht) betalen. Hoeveel dat is, is nog steeds onduidelijk. Alles onder het mom “behoud werkgelegenheid”, maar garanties daarvoor wil de kopende Boal niet geven. Voeg daarbij het gegeven dat voor aanpassingen voor tijdelijk gebruik van de gemeentewerf Naaldwijk nog een investering nodig is van € 2,5 miljoen. Alle onnodige kosten en te lage verkoopopbrengst worden doorberekend aan u als inwoner in de afvalstoffenheffing. Westland Verstandig was tegen. Onbegrijpelijk en slecht besluit. Waarom ging ineens GBW anders denken. Toch niet doordat de koopprijs verhoogd werd met ca. € 100.000,–? CDA wilde niets weten van het belang van ‘s-Gravenzande en noemde dat niet eens. Achter de schermen heeft blijkbaar een drukke lobby plaatsgevonden om deze verkoop er doorheen te drukken. Weer bewijs van slecht en niet doordacht bestuur!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Wat is voor de inwoners van Monster en Poeldijk belangrijk ?

Vanaf de komst van Westland Verstandig in de Westlandse politiek leggen we het accent op het burgerbelang. Voor onze inwoners is belangrijk een goede leefomgeving, meer groen, veiligheid, maar vooral een meer veilig gevoel, structureel goede zorgvoorzieningen op dorpskernniveau, veilig en geen overlast gevend verkeer of jongeren, open blijvend strand en duinen waar door de Westlanders goed gerecreëerd kan worden, schonere lucht en water, niet al te veel formele regels, lagere gemeentelasten, beter dierenwelzijn, beter luisteren naar de burgers tijdens de 4 jaar raadsperiode, gepast en snel reageren door het bestuur op verzoeken, wensen of klachten van onze burgers, meer voorzieningen en euro’s voor al onze verenigingen die voor Westland zo belangrijk zijn, voldoende laaggeprijsde en toch goede woningen voor starters, ouderen en al degenen die door omstandigheden direct een woning nodig hebben etc. Westland Verstandig vindt dat wat betreft al deze punten in Westland nog erg veel werk aan de winkel is. Politiek bezien beginnen zaken als meer groen een beetje te leven, maar het blijft vaak alleen bij woorden en de echte daden ontbreken. Daar wil Westland Verstandig verandering in brengen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Wat is voor de inwoners van Wateringen en Kwintsheul belangrijk ?

Vanaf de komst van Westland Verstandig in de Westlandse politiek leggen we het accent op het burgerbelang. Voor onze inwoners is belangrijk een goede leefomgeving, meer groen, veiligheid, maar vooral een meer veilig gevoel, structureel goede zorgvoorzieningen op dorpskernniveau, veilig en geen overlast gevend verkeer of jongeren, open blijvend strand en duinen waar door de Westlanders goed gerecreëerd kan worden, schonere lucht en water, niet al te veel formele regels, lagere gemeentelasten, beter dierenwelzijn, beter luisteren naar de burgers tijdens de 4 jaar raadsperiode, gepast en snel reageren door het bestuur op verzoeken, wensen of klachten van onze burgers, meer voorzieningen en euro’s voor al onze verenigingen die voor Westland zo belangrijk zijn, voldoende laaggeprijsde en toch goede woningen voor starters, ouderen en al degenen die door omstandigheden direct een woning nodig hebben etc. Westland Verstandig vindt dat wat betreft al deze punten in Westland nog erg veel werk aan de winkel is. Politiek bezien beginnen zaken als meer groen een beetje te leven, maar het blijft vaak alleen bij woorden en de echte daden ontbreken. Daar wil Westland Verstandig verandering in brengen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top