skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: De jaarrekening 2016 van de gemeente in het juiste perspectief bezien! Veel zaken liet het College liggen en de van het Rijk ontvangen euro’s dus ook!! Raadsaccountant klaagt over aanpak College

Zoals gebruikelijk wordt voor 15 juli de jaarrekening van het vorige jaar door de Raad vastgesteld. De raadsaccountant controleert de door het College aangeleverde stukken. Verontrustend is dat de raadsaccountant vorige week aan de Raad meldde dat het College niet op tijd en niet de complete stukken aanleverde, meerdere keren de geldende aanbestedingsregels overtrad en ook de interne controles zwaar onvoldoende waren geweest. Onaanvaardbaar, irritant en fors kostenverhogend. Ook dit alles weer onder verantwoording van onze VVD-wethouder Ouwendijk. De jaarrekening zelf toont aan dat het positief resultaat voornamelijk veroorzaakt wordt door niet uitgevoerde zaken die wel gepland waren en die doorgeschoven worden naar 2017 of later. Het niet uitvoeren van wel beloofde zaken is typisch voor dit College. Ook de gemeenteschuld daalt, maar die doet dat vooral door een lening van € 12.5 miljoen aan de Westlandse Zoom (50% eigendom gemeente) om te zetten in een garantie, door het doorschuiven van voor de burgers belangrijke zaken en uitgaven waarvoor van het Rijk vaak wel euro’s blijven liggen en natuurlijk ook wel -zij het met een bescheiden omvang- grondverkopen door de betere wereldeconomie. Dus allemaal niet echt een prestatie van dit College. Westland Verstandig vindt dat echt andere keuzes gemaakt moeten worden. Meer aandacht en geld naar zorg, leefomgeving, verenigingen, onderwijs, veiligheid, dorpskernen etc. en minder naar bedrijfsvoering, public affairs, Westland Marketing etc.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Nieuwe kansen op een goed bestuur. Nieuwe burgemeester moet weer een echte burgervader of -moeder worden

In een paar maanden zijn uit het College van Burgemeester en Wethouders van Westland twee wethouders, de gemeentesecretaris en nu weer de burgemeester opgestapt. Net nu de eerste financiële en praktische gevolgen van de 2 halve gemeentehuizen duidelijk gaan worden, kiezen de bestuurders voor “een nieuwe uitdaging” en voor eigen belang. Slechte timing net voor de verhuizing vanuit de 4 bestaande gemeentehuizen naar de 2 nieuwe, slechte timing nu er nog zoveel werk in Westland te doen valt, slechte timing om allemaal gelijk te vertrekken en slechte timing door te kiezen voor eigen belang ca. 9 maanden voor de verkiezingen. Gelukkig komt er -zoals Westland Verstandig direct aangaf- na intern geruzie in de coalitie- geen nieuwe tijdelijke wethouder. Bespaart € 1 miljoen. Door het bijna directe vertrek zal wel een interim burgemeester nodig zijn. Had burgemeester Van der Tak meer rekening gehouden met het belang van de gemeente, dan was dat zeker niet nodig geweest. Westland Verstandig kijkt hoopvol vooruit en ziet verbeterkansen met straks nieuwe burgemeester, nieuwe secretaris en nieuwe raadsgriffier en nieuw College die echt oog hebben voor het belang van onze burgers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Verkeersveiligheid in ’s-Gravenzande en Heenweg moet meer aandacht krijgen van de gemeente

Onze wegen worden steeds drukker. Wegens werkzaamheden worden ook steeds vaker -lijkt het- wegen voor langere tijd afgesloten waardoor het nog drukker wordt op de wel toegankelijke wegen. Een en ander leidt ook terecht vaak tot irritatie. Ook worden vaak wegversperringen te laat aangegeven. Dat (bijna) alle doorgaande wegen in Westland onder de provincie vallen, maakt het nog complexer. Westland Verstandig vindt dat alle wegen in Westland onder het beheer en onderhoud van de gemeente gebracht moeten worden. Alleen dan kunnen werkzaamheden beter op elkaar afgestemd worden. Alleen dan kan de gemeente de juiste maatregelen treffen die nodig zijn voor de veiligheid en om overlast te voorkomen. Alleen dan kunnen werkzaamheden beter gecoördineerd worden. Westland Verstandig vindt ook dat de gemeente het wegennet kritisch moet gaan bezien en voor ’s-Gravenzande en Heenweg met concrete verbeterplannen moet komen voor meer veiligheid van fietsers, voetgangers, bromfietsers, scootmobielers en auto’s. Vaak kunnen simpele ingrepen al tot een grote verbetering leiden, bijv. bij zebrapaden in het wegdek lampjes plaatsen bij oversteken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Verkeersveiligheid in Monster en Poeldijk moet meer aandacht krijgen van de gemeente

Onze wegen worden steeds drukker. Wegens werkzaamheden worden ook steeds vaker -lijkt het- wegen voor langere tijd afgesloten waardoor het nog drukker wordt op de wel toegankelijke wegen. Een en ander leidt ook terecht vaak tot irritatie. Ook worden vaak wegversperringen te laat aangegeven. Dat (bijna) alle doorgaande wegen in Westland onder de provincie vallen, maakt het nog complexer. Westland Verstandig vindt dat alle wegen in Westland onder het beheer en onderhoud van de gemeente gebracht moeten worden. Alleen dan kunnen werkzaamheden beter op elkaar afgestemd worden. Alleen dan kan de gemeente de juiste maatregelen treffen die nodig zijn voor de veiligheid en om overlast te voorkomen. Alleen dan kunnen werkzaamheden beter gecoördineerd worden. Westland Verstandig vindt ook dat de gemeente het wegennet kritisch moet gaan bezien en voor Monster en Poeldijk met concrete verbeterplannen moet komen voor meer veiligheid van fietsers, voetgangers, bromfietsers, scootmobielers en auto’s. Vaak kunnen simpele ingrepen al tot een grote verbetering leiden, bijv. bij zebrapaden in het wegdek lampjes plaatsen bij oversteken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Verkeersveiligheid in Wateringen en Kwintsheul moet meer aandacht krijgen van de gemeente

Onze wegen worden steeds drukker. Wegens werkzaamheden worden ook steeds vaker -lijkt het- wegen voor langere tijd afgesloten waardoor het nog drukker wordt op de wel toegankelijke wegen. Een en ander leidt ook terecht vaak tot irritatie. Ook worden vaak wegversperringen te laat aangegeven. Dat (bijna) alle doorgaande wegen in Westland onder de provincie vallen, maakt het nog complexer. Westland Verstandig vindt dat alle wegen in Westland onder het beheer en onderhoud van de gemeente gebracht moeten worden. Alleen dan kunnen werkzaamheden beter op elkaar afgestemd worden. Alleen dan kan de gemeente de juiste maatregelen treffen die nodig zijn voor de veiligheid en om overlast te voorkomen. Alleen dan kunnen werkzaamheden beter gecoördineerd worden. Westland Verstandig vindt ook dat de gemeente het wegennet kritisch moet gaan bezien en voor Wateringen en Kwintsheul met concrete verbeterplannen moet komen voor meer veiligheid van fietsers, voetgangers, bromfietsers, scootmobielers en auto’s. Vaak kunnen simpele ingrepen al tot een grote verbetering leiden, bijv. bij zebrapaden in het wegdek lampjes plaatsen bij oversteken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Verkeersveiligheid in De Lier moet meer aandacht krijgen van de gemeente

Onze wegen worden steeds drukker. Wegens werkzaamheden worden ook steeds vaker -lijkt het- wegen voor langere tijd afgesloten waardoor het nog drukker wordt op de wel toegankelijke wegen. Een en ander leidt ook terecht vaak tot irritatie. Ook worden vaak wegversperringen te laat aangegeven. Dat (bijna) alle doorgaande wegen in Westland onder de provincie vallen, maakt het nog complexer. Westland Verstandig vindt dat alle wegen in Westland onder het beheer en onderhoud van de gemeente gebracht moeten worden. Alleen dan kunnen werkzaamheden beter op elkaar afgestemd worden. Alleen dan kan de gemeente de juiste maatregelen treffen die nodig zijn voor de veiligheid en om overlast te voorkomen. Alleen dan kunnen werkzaamheden beter gecoördineerd worden. Westland Verstandig vindt ook dat de gemeente het wegennet kritisch moet gaan bezien en voor De Lier met concrete verbeterplannen moet komen voor meer veiligheid van fietsers, voetgangers, bromfietsers, scootmobielers en auto’s. Vaak kunnen simpele ingrepen al tot een grote verbetering leiden, bijv. bij zebrapaden in het wegdek lampjes plaatsen bij oversteken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top